Společnost SYNTAGMA CAPITAL zahájila exkluzivní jednání o převzetí evropských divizí komerční techniky pro vytápění, větrání a klimatizaci (HVAC) společnosti Lennox

Brusel 25. září 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – Společnost Syntagma Capital dnes oznámila, že zahájila exkluzivní jednání se společností Lennox International (NYSE: LII) o převzetí jejích evropských podniků v oblasti komerční techniky HVAC. Divize HVAC navrhuje a vyrábí komerční techniku pro vytápění, větrání a klimatizaci. Divize komerčního chlazení navrhuje a vyrábí komerční výparníky, kondenzační jednotky, kondenzátory a suché chladiče. Podniky slouží zákazníkům v průmyslovém, maloobchodním, logistickém, rezidenčním a kancelářském sektoru a v sektorech HORECA ve více než 40 zemích. Podniky mají sídlo v Lyonu ve Francii a zaměstnávají přibližně 940 lidí ve čtyřech závodech a ve své obchodní organizaci. V roce 2023 se očekává, že společnost Lennox EMEA vygeneruje cca. 200 milionů eur na tržbách.

Očekává se, že navrhovaná transakce, která podléhá splnění obvyklých podmínek uzavření, včetně informování a projednání se zaměstnaneckými radami a dalších regulačních povolení, bude dokončena do konce roku 2023.

„Jsme nadšeni příležitostí investovat do společnosti Lennox EMEA a pokračovat v jejím rozvoji. Tato transakce ilustruje naše zkušenosti s vyčleněním podniků, neboť se skládá ze dvou souběžných transakcí. I když trhy fúzí a akvizic a financování zůstávají poměrně náročné, nadále nacházíme atraktivní příležitosti k investování našeho kapitálu a zároveň poskytujeme prodávajícím řešení pro odprodej komplexních odštěpení, kde je důležitá rychlost a jistota. Tato transakce představuje již náš třetí odkup v roce 2023 a odráží strategii společnosti Syntagma získávat podniky, které budou mít prospěch z nového vlastníka, jenž bude hnacím motorem další oblasti růstu,“ řekl řídící partner společnosti Syntagma Sebastien Kiekert Le Moult.

„Schopnost společnosti Syntagma řídit komplexní vyčlenění byla rozhodující pro naše odlišení. Obě společnosti poskytují významné příležitosti k růstu v nadcházejících letech,“ řekl partner společnosti Syntagma Frank Coenen. „Očekáváme, že využijeme rozsáhlé technické know-how společnosti a silné vztahy se zákazníky, abychom urychlili její růst, a to jak organicky, tak prostřednictvím cílených investic do fúzí a akvizic v klíčových produktových a zeměpisných oblastech.“

Na transakci se podílel tým společnosti Syntagma ve složení Sebastien Kiekert Le Moult (řídící partner), Frank Coenen (partner), Benjamin Dahan (partner), Jo?o Pilecco (vedoucí viceprezident), Gabriele Lo Monaco (vedoucí právnička) a Alicia Azema (vedoucí analytička).

Společnosti Syntagma poskytovaly poradenství společnosti Willkie Farr & Gallagher (právní a antimonopolní poradenství v oblasti fúzí a akvizic), PwC (finanční hloubková kontrola a daňové strukturování), Deloitte (daňové a sociální poradenství), Kaiser Associates (provozní poradenství) a 4Strategies (strategické poradenství).

O společnosti Syntagma Capital

Společnost Syntagma investuje do společností, které mohou těžit z praktických provozních odborných znalostí, aby urychlily růst a zlepšily výkonnost všech zúčastněných stran. Jsme skutečnými provozovateli se zkušenostmi s prací ve společnostech a jejich řízením v celosvětovém měřítku, přičemž své vnitropodnikové zdroje využíváme k rozvoji úspěšných strategií, jejich realizaci, aby se plně využil jejich potenciál a vytvořila dlouhodobá udržitelná hodnota. Společnost Syntagma investuje a provozuje společnosti v široké škále odvětví se specifickým zaměřením na trh s materiály, chemickými látkami, průmyslovými a obchodními službami, včetně výroby, distribuce, dopravy a logistiky, pronájmu zařízení, služeb v oblasti kovů a dalších odvětví. Společnost Syntagma se jako smluvní strana iniciativy OSN – Zásady odpovědného investování (Principles of Responsible Investments, PRI) zavazuje dodržovat vysoké standardy ESG ve všech svých investicích. Společnost sídlí v Bruselu v Belgii. Další informace naleznete na adrese: https://syntagmacapital.com.

O společnosti Lennox

Společnost Lennox (NYSE: LII) je lídrem v oblasti energeticky účinných řešení pro regulaci klimatu. V oblasti udržitelnosti a vytváření pohodlného a zdravějšího prostředí pro rezidenční a komerční zákazníky při současném snižování jejich uhlíkové stopy je společnost Lennox lídrem v oblasti inovací svých systémů chlazení, vytápění, kvality vnitřního vzduchu a chlazení.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230924793277/cs/

(BW)

Kontakt:

Marie Ciparisse

Phone: +32 (0)2 315 70 12

Email mciparisse@syntagmacapital.com

Zdroj: Syntagma Capital

PROTEXT