Společnost Syntagma Capital zahájila exkluzivní jednání o odkupu významné části podniku Imerys v oblasti papírenského průmyslu za cenu 390 milionů eur

Brusel 9. září 2022 (PROTEXT/BusinessWire) – Společnost Syntagma Capital dnes oznámila, že zahájila exkluzivní jednání o koupi některých aktiv společnosti Imerys, výrobce kaolinu, mletého uhličitanu vápenatého (dále jen „GCC“), vysráženého uhličitanu vápenatého (dále jen „PCC“) a mastku, které slouží především pro papírenský trh, jakož i pro trh s celulózou, lepenkou, obaly, keramikou a stavebnictvím, a to v hodnotě 390 milionů EUR včetně odkupu na základě budoucích výsledků podnikání. Tyto činnosti provozuje přibližně 950 zaměstnanců ve 24 závodech, sedmi distribučních terminálech a dvou výzkumných a vývojových centrech v Evropě, Americe a Asii. Celkově tyto činnosti v roce 2021 vykázaly tržby ve výši přibližně 400 milionů eur.

Očekává se, že navrhovaná transakce, která podléhá splnění obvyklých podmínek, včetně informování a projednání se zaměstnaneckými radami a dalších regulačních schválení, bude dokončena do konce první poloviny roku 2023.

„Společnost Syntagma je nadšena příležitostí investovat do tohoto podniku, který je celosvětovým lídrem v oblasti uspokojování klíčových potřeb zákazníků široké škály koncových trhů. Tento podnik je již mnoho let stěžejní součástí společnosti Imerys a oceňujeme důvěru společnosti Imerys v naši schopnost řídit ho a uskutečnit transakci, která je příhodná pro všechny zúčastněné strany. Společnost Syntagma se těší na pokračování úzké spolupráce se společností Imerys, která zůstane jejím dlouhodobým partnerem, s cílem rozvíjet tento podnik jako úspěšnou samostatnou společnost. Tato transakce odráží strategii společnosti Syntagma získávat podniky, které budou těžit z nového vlastníka a stanou se hnací silou další oblasti rozvoje,“ řekl řídící partner společnosti Syntagma Sebastien Kiekert Le Moult. „Naše rozsáhlé zkušenosti v oblasti vyčleňování a schopnost zvládat složité situace potvrzují, že společnost Syntagma je preferovaným partnerem velkých korporací při těchto složitých přeshraničních transakcích.“

Generální ředitel společnosti Imerys Alessandro Dazza řekl: „Ve společnosti Syntagma jsme našli partnera, který sdílí hodnoty společnosti Imerys a její nadšení pro zodpovědné poskytování řešení v oblasti nerostných surovin. Jsme přesvědčeni, že naši zaměstnanci, zákazníci i celý podnik budou pod novým vlastníkem vzkvétat a rozvíjet se. Rád bych poděkoval týmům ve vedení, provozu a funkcích za jejich vynikající práci při budování tohoto podniku v průběhu let. Vím, že budou i v budoucnu dosahovat vynikajících výsledků.“

„Tým společnosti Syntagma má rozsáhlé zkušenosti s investováním a řízením komplexních a globálních průmyslových a materiálových podniků. Tento podnik je vynikající platformou se smysluplnými příležitostmi k růstu,“ uvedl partner společnosti Syntagma Frank Coenen. „Očekáváme, že využijeme globální přítomnost společnosti, silné vztahy se zákazníky, výzkum a vývoj a technické schopnosti k urychlení jejího růstu, a to jak organicky, tak prostřednictvím cílených investic do fúzí a akvizic v klíčových produktových i zeměpisných oblastech. Jsme nadšeni, že můžeme do společnosti investovat, a těšíme se na spolupráci s vedením společnosti, jejími zaměstnanci, klienty a dodavateli.“

Tým společnosti Syntagma, který se na transakci podílel, tvořili Sebastien Kiekert Le Moult (řídící partner), Frank Coenen (partner), Benjamin Dahan (partner), Fabio Yamasaki (viceprezident), Ludovic Ruffenach (senior associate) a Gabriele Lo Monaco (associate).

O společnosti Syntagma Capital

Společnost Syntagma investuje do společností, které mohou těžit z praktických provozních odborných znalostí, aby urychlily růst a zlepšily výkonnost všech zúčastněných stran. Jsme skutečnými operátory se zkušenostmi s prací ve společnostech a jejich řízením v celosvětovém měřítku. Své vnitropodnikové zdroje využíváme k rozvoji úspěšných strategií, jejich realizaci, aby se plně využil jejich potenciál a vytvořila dlouhodobá udržitelná hodnota. Společnost Syntagma investuje a provozuje společnosti v široké škále odvětví se specifickým zaměřením na trh s materiály, chemickými látkami, průmyslovými a obchodními službami, včetně výroby, distribuce, dopravy a logistiky, pronájmu zařízení, služeb v oblasti kovů a dalších odvětví. Syntagma se zavazuje dodržovat vysoké standardy ESG ve všech svých investicích. Společnost sídlí v Bruselu v Belgii. Další informace naleznete na adrese: https://syntagmacapital.com

O společnosti Imerys

Společnost Imerys, přední světový dodavatel speciálních řešení na bázi minerálů pro průmysl se 17.000 zaměstnanci, jehož příjmy v roce 2021 činily 4,4 miliardy, dodává funkční řešení s vysokou přidanou hodnotou do mnoha odvětví, od zpracovatelského průmyslu až po spotřební zboží. Skupina čerpá ze svých znalostí aplikací, technologických znalostí a odborných znalostí v oblasti materiálové vědy, aby mohla dodávat řešení s využitím svých minerálních zdrojů, syntetických minerálů a přípravků. Řešení společnosti Imerys přispívají k základním vlastnostem výrobků zákazníků a jejich výkonnosti, včetně tepelné odolnosti, tvrdosti, vodivosti, neprůhlednosti, trvanlivosti, čistoty, lehkosti, filtrace, absorpce a vodoodpudivosti. Společnost Imerys je odhodlána vyvíjet se zodpovědně, zejména podporováním geneze výrobků a procesů šetrných k životnímu prostředí. www.imerys.com

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220908005789/en/

Kontakty

Marie Ciparisse

Tel: +32 (0)2 315 70 12

E-mail: mciparisse@syntagmacapital.com

Zdroj: Syntagma Capital

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)