Společnost Standard Power si vybrala schválenou technologii SMR společnosti NuScale a společnost ENTRA1 Energy k napájení datových center

New York / Portland 7. října 2023 – (PROTEXT/BusinessWire) – Dvě pokročilá jaderná zařízení společnosti Standard Power v Ohiu a Pensylvánii mají zajistit téměř 2 GW čisté energie pro datová centra, jejichž spuštní do provozu společnost Standard Power plánuje do roku 2029.

Společnost Standard Power, poskytovatel infrastruktury jako služby pro společnosti zabývající se pokročilým zpracováním dat, oznámila své plány na vývoj dvou zařízení poháněných malými modulárními reaktory (SMR), které budou společně vyrábět téměř 2 GW čisté energie bez emisí uhlíku, a rozhodla se spolupracovat s poskytovatelem technologií NuScale Power Corporation (NuScale) (NYSE: SMR), jediným poskytovatelem technologií a výrobcem SMR, který získal povolení amerických regulačních orgánů, a nezávislou globální společností ENTRA1 Energy (ENTRA1), která se zabývá vývojem a výrobou energie, aby podpořila oba projekty společnosti Standard Power.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20231006058263/cs/

Zařízení se budou nacházet v Ohiu a Pensylvánii. Společnost Standard Power chce bezuhlíkovou energii využít k napájení blízkých datových center. Společnost NuScale jako dodavatel technologie poskytne pro tyto projekty svou schválenou technologii NuScale SMR, jedinou technologii SMR, která získala schválení typu od Komise pro jaderný dozor Spojených států amerických – světového subjektu pro regulaci jaderné bezpečnosti.

Vývoj komerčního energetického zařízení SMR je zásadním krokem v přechodu k udržitelné energetické budoucnosti a pomůže nejen technologickým datovým centrům dosáhnout cílů v oblasti snižování emisí uhlíku, ale také podpoří vývoj nového zdroje čisté energie pro uspokojení různých potřeb v oblasti energetické transformace. Elektrárenská zařízení využívající certifikovanou technologii SMR společnosti NuScale mohou poskytnout bezkonkurenční flexibilitu energetickým společnostem, průmyslovým podnikům a vládám, které chtějí snížit emise uhlíku a zároveň zachovat efektivní výrobu energie pro základní odběr.

„Vidíme, že mnoho starších kapacit sítě pro základní odběr energie se vyřazuje z provozu a na trhu chybí nové udržitelné možnosti výroby energie pro základní odběr, zejména s ohledem na rostoucí poptávku po energii pro výpočetní techniku využívající umělou inteligenci (AI) a datová centra. Těšíme se na spolupráci se společnostmi ENTRA1 a NuScale při zavádění osvědčené technologie SMR společnosti NuScale, která bude dodávat bezuhlíkovou energii pro základní odběr a vyřeší tuto velkou mezeru na trhu s výrobou energie,“ řekl Maxim Serezhin, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Standard Power. „Díky spojení špičkových silných stránek společnosti ENTRA1 v oblasti vývoje projektů a investic s osvědčenou technologií SMR společnosti NuScale můžeme snížit svou emisní stopu a pomoci splnit cíle dekarbonizace a zároveň poskytovat spotřebitelům energie spolehlivé služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.“

V roce 2022 společnost NuScale uzavřela exkluzivní globální partnerství se společností ENTRA1 Energy za účelem komercializace technologie NuScale SMR. Prostřednictvím tohoto partnerství má společnost ENTRA1 Energy práva na vývoj, správu, vlastnictví a provozování zařízení na výrobu energie využívající schválenou technologii SMR společnosti NuScale.

„Společnost ENTRA1 Energy má v celosvětovém měřítku připraveny projekty na výrobu energie o výkonu několika gigawattů s využitím osvědčené technologie společnosti NuScale,“ řekl Clayton Scott, obchodní ředitel společnosti NuScale. „Společně můžeme efektivněji uspokojit rostoucí poptávku po obnovitelných, bezuhlíkových energetických řešeních. Vzhledem k rostoucí poptávce po energii v odvětví polovodičů, umělé inteligence, datových technologií a dalších technologických odvětvích mají společnosti ENTRA1 a NuScale jedinečnou pozici pro dodávky energie se základním odběrem a při zajištění spolehlivosti.“

Inovativní a přitom jednoduché provedení technologie SMR společnosti NuScale poskytuje cenově konkurenceschopné, bezpečné a škálovatelné řešení pro širokou škálu energetických potřeb – včetně výroby elektřiny, dálkového vytápění, odsolování, komerční výroby vodíku a dalších využití procesního tepla. Energetické moduly NuScale Power Modules™ jsou plně vyráběny v továrně bez nutnosti výstavby v terénu a pracují s konvenčním jaderným palivem, které je široce dostupné a má zavedený regulační rámec. Díky tomu jsou náklady nízké, konzistentní a předvídatelné – a elektrárny využívající technologii NuScale jsou levnější na výstavbu, provoz i údržbu.

„Společnost NuScale je nesmírně potěšena, že může spolupracovat s naším strategickým partnerem, společností ENTRA1, a pomoci nám dodat naši nákladově konkurenceschopnou a bezpečnou technologii SMR, která uspokojí potřeby společnosti Standard Power v oblasti bezuhlíkové energie,“ řekl John Hopkins, prezident a výkonný ředitel společnosti NuScale. „Zavedením naší inovativní technologie NuScale SMR u většího počtu spotřebitelů po celém světě činíme důležitý krok k řešení enormních světových potřeb v oblasti dekarbonizace.“

Podle plánů společnosti Standard Power pro obě zařízení nakonec NuScale dodá 24 jednotek modulů o výkonu 77 MWe, které vyrobí celkem 1 848 MWe čisté energie na obou lokalitách v Ohiu a Pensylvánii. Tyto dva projekty budou představovat významnou ekonomickou podporu pro příslušné komunity. Společnost Standard Power odhaduje, že každý z navrhovaných projektů datových center využívajících technologii SMR zaměstná po dobu výstavby značný počet kvalifikovaných pracovníků se zaměřením na odbory. Společnost Standard Power využije svých partnerství s místními komunitami k podpoře vzdělávacích programů i programů na vytváření pracovních míst se zaměřením na místní pracovní sílu.

O společnosti Standard Power

Společnost Standard Power je přední poskytovatel hostingu pro vysoce výkonné počítačové společnosti, který poskytuje služby od začátku roku 2019. Společnost Standard Power využívá své odborné znalosti v oblasti správy infrastruktury k vývoji modulárních datových center. V rámci svých návrhů datových center Tier III+ se společnost Standard Power zaměřuje na technologie podporující vysoce výkonné počítače a jako jedna z prvních zavádí technologii chlazení kapalinou. Společnost Standard Power vyvinula robustní návrhy a systémy, které institucionálním zákazníkům poskytují rozsáhlou vysoce výkonnou výpočetní infrastrukturu.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte webové stránky společnosti Standard Power.

O společnosti NuScale Power

Společnost NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) je předním poskytovatelem patentované a inovativní pokročilé technologie malých modulárních reaktorů (SMR – small modular reactor), jehož posláním je přispět k celosvětovému energetickému přechodu poskytováním bezpečné, škálovatelné a spolehlivé energie bez emisí uhlíku. Průlomová technologie SMR společnosti využívá NuScale Power Module™, malý, bezpečný, tlakovodní reaktor, jehož každý modul může vyrábět 77 megawattů elektrické energie (MWe) nebo 250 megawattů tepelné energie (brutto) a který lze škálovat podle potřeb zákazníka prostřednictvím řady variabilních konfigurací až do výkonu 924 MWe (12 modulů).

Společnost NuScale, která jako první a jediná získala certifikaci návrhu technologie SMR od Komise pro jaderný dozor Spojených států amerických, má dobrou pozici pro poskytování služeb různým zákazníkům po celém světě, a to prostřednictvím dodávek jaderné energie pro výrobu elektřiny, dálkové vytápění, odsolování, komerční výrobu vodíku a další aplikace procesního tepla.

Společnost NuScale byla založena v roce 2007 a sídlí v Portlandu ve státě Oregon. Chcete-li se dozvědět více, navštivte webové stránky společnosti NuScale Power nebo nás sledujte na LinkedIn, Facebooku, Instagramu, XYouTube.

O společnosti ENTRA1 Energy

Společnost ENTRA1 Energy LLC je americká nezávislá globální energetická společnost, která vyvíjí, financuje a vlastní elektrárny s diverzifikovaným portfoliem v oblasti výroby elektřiny, vodíku, procesního tepla a odsolené vody. Společnost ENTRA1 Energy je výhradním globálním strategickým partnerem společnosti NuScale, který obchoduje s technologií SMR společnosti NuScale. Prostřednictvím tohoto partnerství společnost ENTRA1 vyvíjí, financuje, vlastní a provozuje zařízení na výrobu energie pomocí technologie SMR společnosti NuScale. Vzhledem k tomu, že různé části světa přijímají nové způsoby související s energetickou transformací a udržitelnou infrastrukturou, společnost ENTRA1 Energy věří, že přispěje souborem dovedností v oblasti vývoje, řízení, realizace a provozu velkých elektráren.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte webové stránky společnosti ENTRA1 Energy nebo nás sledujte na X.

Výhledová prohlášení

Tato zpráva může obsahovat výhledová prohlášení (mimo jiné prohlášení, že společnost nebo její vedení „bude“, „věří“, „očekává“, „předpokládá“, „plánuje“ nebo jiné podobné výrazy). Tato výhledová prohlášení zahrnují prohlášení týkající se strategických a provozních plánů, využití kapitálu, budoucího růstu, nových ocenění, nevyřízených zakázek, zisků a výhledu podnikání společnosti.

Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit v důsledku řady faktorů, mezi něž patří mimo jiné závažnost a trvání pandemie COVID-19 a opatření vlád, podniků a fyzických osob v reakci na tuto pandemii, včetně trvání a závažnosti narušení ekonomiky; neúspěch společnosti při získávání nových zakázek; překročení nákladů, zpoždění projektů nebo jiné problémy vyplývající z realizace projektů, včetně nedodržení odhadů nákladů a harmonogramu; intenzivní konkurence v odvětvích, v nichž působíme; neplnění závazků ze strany našich partnerů; narušení kybernetické bezpečnosti; zahraniční ekonomické a politické nejistoty; zrušení stávajících zakázek ze strany klientů nebo úpravy jejich rozsahu; selhání při zajišťování bezpečnosti na pracovištích a mezinárodní bezpečnostní rizika; rizika nebo nejistoty spojené s událostmi mimo naši kontrolu, včetně povětrnostních podmínek, pandemií, krizí v oblasti veřejného zdraví, politických krizí nebo jiných katastrofických událostí; použití odhadů a předpokladů při sestavování našich finančních výkazů; zpoždění nebo prodlení klientů s platbami; selhání našich dodavatelů, subdodavatelů a dalších třetích stran při adekvátním plnění služeb podle našich smluv; nejistoty, omezení a předpisy ovlivňující naše státní zakázky; neschopnost najmout a udržet si kvalifikované zaměstnance; potenciální dopad některých daňových záležitostí; možné výpadky informačních technologií; schopnost společnosti zajistit si přiměřené pojištění; závazky spojené s poskytováním služeb v oblasti jaderné energetiky; měnová rizika; ztráta jednoho nebo několika klientů, kteří představují významnou část příjmů společnosti; poškození naší pověsti; neschopnost dostatečně chránit práva duševního vlastnictví; znehodnocení aktiv; změna klimatu a související problémy v oblasti životního prostředí; rostoucí dohled nad postupy v oblasti udržitelného rozvoje; dostupnost úvěrů a omezení daná úvěrovými smlouvami pro naše klienty, dodavatele, subdodavatele nebo jiné partnery; neúspěch v dosažení příznivých výsledků ve stávajících nebo budoucích soudních sporech a regulačních řízeních, řízeních o řešení sporů nebo nárocích, včetně nároků na dodatečné náklady; nedodržení zákonů z naší strany nebo ze strany našich zaměstnanců, zástupců nebo partnerů; nové nebo měnící se právní požadavky, včetně těch, které se týkají životního prostředí, zdraví a bezpečnosti; neschopnost úspěšně realizovat naše strategické a provozní iniciativy; rizika související s ustanoveními o našich konvertibilních prioritních akciích a omezení možných transakcí uložená našimi zakládacími dokumenty a zákony státu Delaware. Při spoléhání se na tato a další výhledová prohlášení je třeba postupovat se zvýšenou opatrností. Vzhledem ke známým i neznámým rizikům se výsledky společnosti mohou podstatně lišit od jejích očekávání a prognóz.

Další informace týkající se těchto a dalších faktorů jsou uvedeny ve veřejných dokumentech, které společnost pravidelně předkládá Komisi pro cenné papíry a burzy, včetně obecných ekonomických podmínek a dalších rizik, nejistot a faktorů (a) uvedených v části nazvané „Rizikové faktory“ a „Upozornění týkající se výhledových prohlášení“ v prospektu společnosti vydaného a registrovaného u Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států amerických („SEC“) dne 1. července 2022, který je součástí registračního prohlášení na formuláři S-1, jehož účinnost SEC prohlásila 30. června 2022, v části nazvané „Rizikové faktory“, (b) uvedených v části nazvané „Rizikové faktory“ a „Zvláštní upozornění týkající se výhledových prohlášení“ ve výroční zprávě společnosti na formuláři 10-K předložené SEC dne 15. března 2023 a pod podobnými nadpisy v předchozích podáních SEC, a (c) spojených se společnostmi, jako je společnost, které působí v energetickém průmyslu. Uvedená podání SEC jsou k dispozici buď veřejně, nebo na vyžádání na oddělení pro vztahy s investory společnosti NuScale na adrese ir@nuscalepower.com. Společnost se zříká jakéhokoli úmyslu nebo povinnosti aktualizovat svá výhledová prohlášení s ohledem na nové informace nebo budoucí události, kromě těch, které vyžaduje zákon.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231006058263/cs/

Kontakty:

Standard Power Media Contact

Maxim Serezhin, Chief Executive Officer, Standard Power

contact@standardpwr.com

NuScale Power Media Contact

Diane Hughes, Vice President, Marketing & Communications, NuScale Power

dhughes@nuscalepower.com

(503) 270-9329

NuScale Power Investor Contact

Scott Kozak, Director, Investor Relations, NuScale Power

skozak@nuscalepower.com

(541) 452-7583

Zdroj: NuScale Power