Společnost Smartee se úspěšně zhostila role hostitele konference GS Mandibular Repositioning ve Španělsku

Madrid (Španělsko) 11. června 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Ve španělském Madridu úspěšně proběhla konference GS Mandibular Repositioning Technology, jejímž hostitelem byla společnost Smartee. Toto setkání zprostředkovalo jedinečný prostor mezinárodním odborníkům na poli zubního lékařství, aby se zapojili do podrobné konverzace a vyměnili si názory na inovativní ortodontické řešení S8 společnosti Smartee.

Profesor Gang Shen, ředitel Šanghajské zubní nemocnice Tai Kang ByBo, spolu se svým klíčovým členem týmu Dr. Teem Wangem byli pozváni, aby se podělili o své odborné znalosti na téma „Čirá ortopedická terapie S8: základní mechanismy, terapeutické postupy a klinická účinnost“.

Profesor Shen zdůraznil problémy spojené s těžkými malokluzemi se skeletálními komponenty v současném ortodontickém světě. Zdůraznil, že těžké čelistní disproporce II. třídy – často způsobené přerůstáním horní čelisti a retruzí dolní čelisti – způsobují prognózní profil obličeje a malokluzi charakterizovanou zvětšeným předkusem, předkusem a hlubokou Speeovou křivkou. Jednou z klíčových léčebných modalit tohoto stavu je repozice dolní čelisti směrem dopředu, což vede k regionální adaptační remodelaci čelistního kloubu, aby se podpořila nová poloha dolní čelisti a proběhla repozice interkuspální okluze I. třídy.

Potom profesor Shen a Dr. Wang předvedli praktické aplikace Smartee S8-SGTB a S8-SGHB na klinických případech. V obou případech jde o strukturální součásti řešení S8. Profesor Shen vysvětlil, že mechanismy S8-SGTB i S8-SGHB zahrnují posun dolní čelisti. Klinický postup a protokol čirého řešení S8 se skládá ze dvou fází: Fáze I spočívá v posunutí dolní čelisti dopředu a souběžné manipulaci s nesprávným postavením zubů, včetně zmírnění stěsnání, retrakce frontálních zubů a zploštění hluboké Speeovy křivky. Ve fázi II se klade důraz na detailní úpravy chrupu, jako je kupříkladu vypracování interkuspace bukálního segmentu a interdigitace předních zubů.

Dr. Wang se dále s posluchači věnoval klinickým postupům řešení S8, jež zahrnující konzultaci, orální skenování, předložení případu, přehled 3D animací, následné sledování a důležité poznámky pro pacienty. To pomohlo zúčastněným lékařům lépe zvládnout techniky spojené s technologií Smartee GS Mandibular Repositioning Technology.

Na závěr akce představily Dr. Carmen Pérez Cabrillová a Dr. Maria Del Pilar Pérez Riverová své ordinace využívající ošetření Smartee GS. Předvedly diagnostický přístup i zlepšení profilu obličeje, kterých dosáhly u svých pacientů před a po, a nabídly tak inspiraci pro přítomné lékaře.

Úspěšné uspořádání konference o technologii mandibulární repozice Smartee GS ve Španělsku má prohloubit akademickou výměnu informací mezi značkou a mezinárodními odborníky v oblasti zubního lékařství. Podpoří také důkladné studium nových klasifikací, konceptů, technologií a zařízení pro korekci vad II. třídy. Do budoucna plánuje společnost Smartee rozšířit mezinárodní spolupráci, aby dále pokročila ve vývoji moderních neviditelných ortodontických technik.

O společnosti Smartee Denti-Technology:

Společnost Smartee byla založena v roce 2004 a je předním poskytovatelem čirých alignerů a digitálních ortodontických řešení v Číně. Společnost Smartee se sídlem v Šanghaji disponuje dvěma výzkumnými a vývojovými centry a plně automatizovanými výrobními závody. Společnost Smartee poskytuje služby více než 64.000 lékařům ze 48.000 zdravotnických zařízení ve více než 47 zemích, takže již dopomohla k více než 1 milionu dokonalých úsměvů po celém světě.

S rozvojem digitálních řešení společnost Smartee nadále rozšiřuje své portfolio a uvedla na trh více než 10 alignerů pro řešení různých problémů s vadami chrupu u dětí, dospívajících a dospělých. Ve spolupráci s profesorem Gangem Shenem a jeho ortodontickým týmem vyvinula společnost Smartee inovativní produkt: Smartee GS, který poskytuje ortodontistům technologii pro repozici dolní čelisti umožňující efektivněji léčit pacienty s komplexními indikacemi včetně obličejového prognatismu, retrognatismu obličeje a deviace dolní čelisti.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2433903/image_5022954_5274382.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2433904/image_5022954_5274476.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2433905/image_5022954_5274622.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2433906/image_5022954_5274731.jpg 

KONTAKT: Yahui YU, vedoucí oddělení médií a sociálních sítí, mobil: +86 17710416624, e-mail: yuyahui@smarteealigners.com