Společnost Shanghai Electric představila akční plán zaměřený na dvojí uhlíkový cíl na úvodní výstavě Carbon Neutrality Expo v Šanghaji

Šanghaj 14. června 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Komplexní akční plán se zaměřuje na budování kapacit, které nabízejí systematická řešení v rámci scénářů implementace, která přispívají k ekologičtější planetě.

Společnost Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) nedávno představila svůj působivý akční plán zaměřený na dvojí uhlíkový cíl na první mezinárodní výstavě o uhlíkové neutralitě v oblasti technologií, výrobků a úspěchů v Šanghaji (Shanghai International Carbon Neutrality Expo in Technologies, Products and Achievements – Carbon Neutrality Expo), vůbec první tematické výstavě o uhlíkové neutralitě v Číně. Plán představuje průlomová a komplexní řešení pro nový typ energetického systému a také trojrozměrná řešení s nulovými emisemi uhlíku pro průmyslové parky.

Akční plán Shanghai Electric zahrnuje systematická opatření a strategické plánování pro optimalizaci a modernizaci podnikové struktury společnosti v různých oblastech souvisejících se snižováním emisí CO2. V jeho rámci bude společnost usilovat o dosažení dvoukolejných cílů snižování emisí oxidu uhličitého vlastními zdroji. Mezi konečné cíle patří snížení emisí oxidu uhličitého o 70 % na jednotku HDP do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 2020, dosažení uhlíkové neutrality dosažením vrcholu emisí CO2 a zajištění úplné uhlíkové neutrality hodnotového řetězce do roku 2055.

Akční plán společnosti Shanghai Electric se zaměřuje na dva hlavní scénáře použití: „Komplexní“ řešení nového energetického systému a „trojrozměrné“ řešení bezuhlíkového průmyslového parku. Cílem společnosti Shanghai Electric je vybudovat a rozvíjet robustní platformy zaměřené na dvojí uhlíkový cíl, uhlíkové technologie, průmyslové inovace a průmyslový kapitál. Hodlá toho dosáhnout prostřednictvím tří hlavních cest, a to ekologické transformace procesů, nahrazení energie ekologickými zdroji a ekologického inteligentního řízení dodavatelského řetězce, jakož i tří cest nahrazení zdrojů energie, zvýšení energetické účinnosti a oběhu zdrojů. Toto úsilí je zaměřeno na urychlení optimalizace a modernizace průmyslové struktury.

V akčním plánu se společnost Shanghai Electric podělila o následující případy pilotních projektů nízkouhlíkové transformace tradiční energetiky a zkoumání vývoje a využití čisté energie:

Uhelná energetika – Společnost Shanghai Electric vyvinula systém produktů pro výrobu elektřiny z uhlí, který neustále překonává světové rekordy v nejnižší spotřebě uhlí. Zejména ultra nadkritický sekundární ohřívací blok o výkonu milion kilowattů v elektrárně Datang Dongying dosáhl účinnosti 49,4 %, čímž snížil spotřebu uhlí na 248,86 g/kWh a stanovil nová měřítka nejnižší spotřeby uhlí na světě.

Přečerpávací elektrárna – Pátý blok přečerpávací elektrárny Changlongshan v okrese Anji v provincii Če-ťiang byl oficiálně připojen k síti a uveden do komerčního provozu. Tato elektrárna má jmenovitý výtlak vody 710 metrů a reverzibilní jednotku o výkonu přes 300 MW, čímž se stala první svého druhu na světě.

Větrná energetika – Shanghai Electric dominuje čínskému trhu s mořskou větrnou energií již osm let a dosáhla celosvětového uznání. Společnost úspěšně dokončila největší komerční jednoblokovou větrnou farmu na světě a také projekt s největším průměrem větrné turbíny.

Solární energetika – Společnost Shanghai Electric je schopna dosáhnout 24hodinové nepřetržité výroby energie ze 100 % z obnovitelných zdrojů. Disponuje největší individuální kapacitou koncentrované solární energie (CSP) a fotovoltaických (FV) zařízení na světě. Jmenovitě dubajský projekt CSP o výkonu 950 MW dosahuje průměrné ceny elektřiny 7,3 centů (USD)/kWh a snižuje emise CO2 o 1,6 milionu tun ročně.

Skladování elektřiny v lithium-iontových bateriích – Společnost Shanghai Electric prokázala komplexní uplatnění lithium-iontových baterií v různých scénářích, včetně použití na straně sítě, na straně uživatele a na straně výroby elektřiny. Společnost je průkopníkem modelu sdíleného skladování energie v rámci rozvodné sítě.

Kapalinový systém ukládání energie – Společnost Shanghai Electric disponuje řadou zásobníkových, elektrolytových a systémových modulů. Nabízí modulární konstrukci, výrobu a zajištění technických prací. Její řešení byla vyvezena mimo jiné do Evropy, Japonska a Austrálie.

Vodíková energie – Shanghai Electric pokrývá celý hodnotový řetězec v oblasti vodíkové energie, včetně výroby vodíku, skladování, čerpacích stanic a návrhu a výroby plynových turbín pro míchání vodíku.

Centralizovaná platforma digitální inteligence – Platforma průmyslového internetu SEUnicloud 2.0 společnosti Shanghai Electric umožňuje digitalizaci a centralizované řízení. Slouží jako základ pro centralizované řízení jednotlivých stanic, výstavbu virtuálních elektráren a integraci s projekty obnovitelných zdrojů energie.

Společnost Shanghai Electric dále vyniká v oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje, výroby a servisních služeb těžkých plynových zařízení, zařízení pro jadernou energetiku, integrovaných řešení v oblasti přenosu a distribuce energie a komplexních řešení pro inteligentní a integrované systémy.

Pokud jde o řešení pro bezuhlíkové průmyslové parky, společnost Shanghai Electric se zaměřuje na aspekty, jako je návrh a výstavba ekologických průmyslových zařízení, distribuce dodávek energie z obnovitelných zdrojů, digitalizované ekologické inteligentní výrobní linky, systémy průmyslových pohonů a inteligentního řízení, stěžejní produkty, výstavba inteligentních budov, inteligentní platformy pro řízení provozu a stavu železniční dopravy, odsolování mořské vody a transformace recyklace v rámci celého průmyslového parku.

Společnost Shanghai Electric bude i nadále využívat své komplexní výhody v oblasti výroby špičkových zařízení a spolupracovat s institucemi průmyslového řetězce na podpoře ekologické transformace a modernizace. Díky své 120leté historii hraje společnost Shanghai Electric klíčovou roli jako pilíř národního průmyslu a usiluje o posílení globálního průmyslového rozvoje prostřednictvím technologií a inovací, čímž přispívá k lepšímu způsobu života celého lidstva.

O společnosti Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727), přední světový dodavatel ekologických inteligentních systémových řešení pro průmysl s působností po celém světě, se věnuje inteligentní energetice, inteligentní výrobě a integraci digitální inteligence. Se zaměřením na nízkouhlíkový rozvoj a digitální transformaci otevřením nových oblastí a podporou nových hnacích sil růstu bude společnost Shanghai Electric usilovat o vedoucí postavení na poli snahy o dosažení maximálního snížení emisí oxidu uhličitého po roce 2030 a dosažení uhlíkové neutrality před rokem 2060, o výrobu nových energetických zařízení a lokalizaci špičkových zařízení, přičemž bude spolu s globálními partnery využívat neomezené příležitosti v inovativním průmyslovém ekosystému.

Další informace naleznete na https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2099764/WechatIMG325.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

KONTAKT: Jin Shen, +86(21)33261246, e-mail: shenjin@shanghai-electric.com

PROTEXT