Společnost Quorum Software ohlásila platformu nové generace Planning Space optimalizovanou pro cloud, určenou pro integrované podnikové plánování, ekonomiku a rezervy

Houston 14. března 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – Nová platforma Planning Space zrychluje průběh práce na podnikovém plánování s připojenými údaji pro větší efektivitu, transparentnost a řízení rizik

Quorum Software (Quorum), globální lídr v oblasti softwaru zasvěceného energetice, dnes ohlásila nejnovější verzi své Planning Space, aplikační soupravy v rámci soupravy Quorum Energy jako jediné integrované platformy podnikového plánování specificky navržené pro řešení komplexností a výzev plánování v oboru moderní energetiky – využívajících sílu cloudu na pomoc energetickým společnostem pro lepší rozhodování v kratším čase s jistotou důvěryhodných a přesných údajů.

„Kapitálová disciplína je tím spíše důležitá pro umísťování kapitálových investic, které mají dopad na emise a nižší náklady dodávek. K tomu potřebuje energetika sofistikované, robustní plánovací nástroje, aby mohla jednat hbitě a rychle,“ řekl Tyson Greer, produktový ředitel Quorum Software. „S využitím cloudu a jednotné architektury dat umožňuje platforma Planning Space urychlené a sdílené přijímání rozhodnutí prováděných s rozumem pro lepší sladění plánování kapitálového, finančního a rezerv plus zdrojů. A konečně, společnosti mohou nyní s důvěrou plánovat rychleji, s větší přesností a sladěním, aby dosáhly výkonnostních cílů jak v hrubých, tak v čistých příjmech, a přitom plnily záměry nulových emisí.“

Nová platforma Planning Space poskytuje významnou změnu ve výkonu a v rozšiřitelnosti pomocí filosofie dynamického plánování, což eliminuje těžkopádné plánovací cykly a dovoluje uživatelům maximalizovat produktivitu a zaměřit se na činnosti přidané hodnoty.

Souprava plně integruje pět modulů usměrňujících průběh práce podnikového plánování pomocí připojených dat pro větší efektivitu, transparentnost a řízení rizik, včetně: kapitálového plánování, finančního plánování, ekonomiky ropy a energie a správy rezerv a zdrojů. Schopnost platformy Planning Space konfigurovat standardizované vstupy a výstupy umožňuje efektivní konsolidaci a optimalizaci portfolia, podporované moderními audity pro větší soulad s předpisy a kontrolu dat.

Navíc otevřená API (volně dostupná rozhraní pro plánování aplikací) poskytují integraci příležitostí napříč soupravou Quorum Energy Suite stejně jako s nástroji třetích stran, což podporuje rozšířený průběh práce a procesů nad rámec jejich hlavních modulů.

Klíčové vlastnosti nové platformy Planning Space zahrnují:

• Použitelnost na úrovni spotřebitele: s využitím účinku vzoru webu a roků zpětných vazeb od spotřebitelů poskytuje nová platforma Planning Space bohatší uživatelský zážitek.

• Výkon nové generace: platforma je při zpracování dat podstatně rychlejší než její předchůdce.

• Rozšiřitelnost: nová platforma Planning Space podporuje větší, komplexnější soubory dat bez poklesu výkonu, včetně souběžného použití.

• Cloudová optimalizace: zapřahá technologii cloudu pro dosažení nevídaného výkonu, rychlejšího přístupu k nejnovějším produktovým inovacím a pro nižší celkové náklady na vlastnictví.

• Bezproblémová integrace: zvýšená integrace mezi moduly urychluje průběh podnikové práce. Otevřená rozhraní API vystavují Planning Space působení jiných produktů v sadě Quorum Energy Suite a působení externích nástrojů třetích stran.

Chcete-li se dozvědět víc o tom, jak plánovací řešení Quorum mohou energetickým společnostem pomoci přenést všechny jejich podnikové postupy práce na jednu platformu, navštivte stránku zde.

O společnosti Quorum Software

Quorum Software je přední světový poskytovatel softwaru pro energetiku, který slouží pro více než 1800 zákazníků napříč celým energetickým hodnotovým řetězcem v 55 zemích. Řešení společnosti Quorum posilují růst a ziskovost podnikání v energetice tím, že propojují lidi, pracovní postupy a systémy pomocí dat připravených pro rozhodování. Před pětadvaceti lety jsme dodali v oboru první software pro účetní plynáren a dnes naše řešení usměrňují provoz podniků pomocí v oboru předních datových standardů a integrací. Globální energetický průmysl důvěřuje odborníkům a aplikacím společnosti Quorum, že úspěšně provedou transformaci energetiky při současném zajištění hodnot dnes a do budoucna. Pro více informací navštivte quorumsoftware.com.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005113/cs/

Kontakty:

Media:

Lauren Force

PAN Communications

Quorum@pancomm.com

Zdroj: Quorum Software

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)