Společnost Prospective získává od investorů kapitál 6 milionů USD určených pro přístup, analýzu a vizualizaci velkých datových souborů v reálném čase

New York (USA) 19. července (PROTEXT/BusinessWire) – Společnost Prospective, nástroj interaktivní analytiky a vizualizace dat pro pro velké sady dat a směrování jejich toku, oznámila dnes, že shromáždila fondy ve výši 6 milionů USD. Toto první kolo upisování investic bylo vedeno společností Point72 Ventures s účastí firem Silicon Badia, Irregular Expressions, Essence Ventures, Giant Machines a REFASHIOND Ventures.

Tradičně usilovaly organizace o efektivní přístup a analýzu dat potřebných pro jejich případy užití kvůli omezením v pohotově dostupné kapacitě zpracování a obtížím při zveřejňování náhledů. Protože rozpoznala toto bolavé místo, postavila společnost Prospective interaktivní nástroj pro usnadnění bezproblémového přístupu k datům, jejich analýzu a sdílení. S nástrojem Prospective získají uživatelé intuitivní a efektivní přístup jak k velkým souborům dat, tak ke směrování jejich toku, což umožňuje odemknout cenné náhledy v reálném čase, přímo prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní webového prohlížeče.

Nástroj Prospective je upraven tak, aby zvládl úkoly vyžadující vysoký výkon, přesnost a nespojitost. Usměrňující úpravou zpřístupnění dat a funkčnosti procesů umožňuje Prospective budovatelům, spotřebitelům a analytikům odvozovat funkceschopné náhledy, které byly dříve nedostupné. Se vzestupem velkých jazykových modelů LLM (Large Language Models) se mezera mezi výstupy modelu a chápáním člověka rozšiřuje. Prospective pomáhá překlenout tuto mezeru tím, že zákazníkům umožňuje odvozovat a předávat náhledy intuitivním způsobem.

Prospective založili Andrew Stein a Eric Schmalzbauer a je podnikovou verzí populárního projektu pro data z otevřených zdrojů a analytiku Perspective. Zároveň s oznámením o jejich počátečním kole upisování investic spouští společnost Prospective soukromou beta verzi pro omezený počet firem. Zainteresované týmy se mohou připojit na seznam čekatelů na adrese https://prospective.co/.

“Napříč technologií i podnikáním jsou přístup, analýza, vizualizace a sdílení dat velice komplexní, časově náročné a nákladné – jak uvnitř organizace, tak s externími partnery a klienty,” říká generální ředitel a spoluzakladatel Prospective Eric Schmalzbauer. “Vývoj směrem k přístupnosti dat v reálném čase ať už pro uchování u zákazníka, pozorovatelnost nebo analýzu transakcí, je výzvou pro všechny typy týmů a podniků.”

“Vidíme vzrušující nový prostor, který překlenuje rozšiřující se mezeru mezi hromadou podnikových dat a nástroji vizualizace, jež odemykají hodnoty a náhledy. Firmy generují víc a víc dimenzí dat, včetně streamování a reálného času, ale netechničtí uživatelé a vědci v oboru dat častokrát nemají nástroje k tomu, aby z těchto dat získali výhodu,” řekl Noah Carr, partner společnosti Point72 Ventures. “Věříme, že tým stojící za Prospective má hluboké zkušenosti jak v datech, tak v prostorech infrastruktury a vidíme příležitost postavit úspěch na silné komunitě otevřeného zdroje Perspective.”

O Prospective:

Prospective usiluje o eliminaci třecích bodů mezi daty a rozhodováním. Umožňujeme budovatelům, spotřebitelům a analytikům velkých a streamovaných datových souborů, aby dodávali náhledy a jednali podle nich bez nutnosti rozumět jejich komplexnosti. Prospective umožňuje těm, kdo se o data zajímají, aby převáděli data na pixely kdekoli se data vyskytují.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230718315727/cs/

Kontakt:

Tisk:

Prospective

Eric Schmalzbauer

hello@prospective.co

Zdroj: Prospective

PROTEXT