Společnost Plus4U Net podala trestní oznámení na T-Mobile, který si vědomě nárokuje plnění z padělané smlouvy

Praha 26. června 2023 (PROTEXT) – Společnost Plus4U Net podala dne 22. 6. 2023 trestní oznámení na T-Mobile. Plus4U Net má důvodné podezření, že jednání T-Mobile může vykazovat znaky trestného činu podvodu a maření spravedlnosti, který spočívá v tom, že se společnost T-Mobile vědomě domáhá bezdůvodného plnění na základě padělané smlouvy. Případ se týká pravděpodobné trestné činnosti Břetislava Janouška, kvůli které se ocitl v insolvenci e-shop Mamut.cz. Je však vysoce nepravděpodobné, že by Břetislav Janoušek mohl realizovat trestnou činnost bez vědomí nebo hrubé nedbalosti některých manažerů společnosti T-Mobile.

T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) uplatňuje proti společnosti Plus4U Net a.s. (dále jen Plus4U Net) nárok z údajného ručení. Podle T-Mobile měla společnost Plus4U Net převzít ručení za závazky vyplývající z obchodních vztahů mezi společností T-Mobile a MAMMOTH s.r.o., provozovatele e-shopu Mamut.cz, jež se v důsledku pravděpodobné trestné činnosti Břetislava Janouška, vysoce postavených manažerů T-Mobile a případně dalších osob související s touto obchodní činností ocitla v insolvenci. Bližší okolnosti tohoto případu jsou z podnětu MAMMOTH s.r.o. vyšetřovány Policií České republiky.

T-Mobile se opírá o smlouvu o poskytování hardware kapacity, která měla být údajně uzavřena mezi T-Mobile a MAMMOTH s.r.o. v září 2018. O existenci této padělané smlouvy však Plus4U Net nevěděl až do března 2023, kdy byla předložena zástupci společnosti T-Mobile, a to pouze v podobě scanu, ačkoliv k předložení jejího originálu byla společnost T-Mobile vyzvána, na což nereagovala a nebyla doposud schopna ani objasnit, jakým způsobem se padělek do dispozice společnosti T-Mobile dostal.

Ve smlouvě je uveden údajný závazek Plus4U Net, že v případě nesplnění jakéhokoliv dluhu MAMMOTH s.r.o. z této smlouvy vůči T-Mobile tento dluh uhradí Plus4U Net. Společnost Plus4U Net však předmětnou smlouvu nikdy neměla ve své evidenci, o ručitelském závazku nikdy nejednala, tudíž ani žádný závazek z uvedených obchodních vztahů nikdy nepřevzala a její zástupci jej tedy ani nikdy nemohli podepsat. Proto bylo zadáno zpracování posudku soudního znalce v oboru kriminalistika a písmoznalectví, který potvrdil, že podpisy členů představenstva Plus4U Net na údajném ručitelském závazku jsou padělky smyšleného charakteru, stejně jako podpisy jednatelů MAMMOTH s.r.o. Na tuto skutečnost byl T-Mobile v dosavadní komunikaci opakovaně upozorněn, a to konkrétně za společnost Plus4U Net písemně dne 4. 4. 2023 a následně dne 28. 4. 2023.

Přesto společnost T-Mobile podala dne 27. 4. 2023 k soudu návrh na vydání platebního rozkazu (žalobu), kterým se na oznamovateli domáhá zaplacení částky více než 450 mil. Kč z titulu ručitelského závazku, který měl vzniknout na základě výše uvedené smlouvy. Dne 9. 5. 2023 byl vydán Obvodním soudem pro Prahu 3 platební rozkaz, proti němuž byl společností Plus4U Net podán odpor, čímž došlo automaticky k témuž okamžiku ke zrušení platebního rozkazu v plném rozsahu.

Přestože společnost Plus4U Net opakovaně T-Mobile upozornila, že ručení nikdy nepřevzala a podpisy na údajné ručitelské listině jsou padělky, T-Mobile v soudním řízení nadále pokračuje a žalobu nevzal zpět, ačkoliv byl k tomuto kroku společností Plus4U Net dne 16. 5. 2023 vyzván. Proto společnost Plus4U Net podala trestní oznámení na společnost T-Mobile. Výše popsané jednání může vykazovat znaky trestného činu podvodu a maření spravedlnosti, když v soudním řízení předkládá listinný důkazní prostředek (smlouvu s ručitelským prohlášením), ačkoliv byla informována, že je padělaný, přičemž jeho dalším neoprávněným uplatňováním by mohla způsobit společnosti Plus4U Net škodu velkého rozsahu.

Kontaktní osoba: Aneta Havlová, mediální zástupkyně Plus4U a.s., media@plus4u.net