Společnost noco-noco představuje revoluční bateriové propojovací relé „X-SEPA(TM)“.

Singapur 22. prosince 2022 PROTEXT/PRNewswire) – Propojovač X-SEPATM překračuje tradiční koncept propojovacího relé a přináší novou přidanou hodnotu celému bateriovému průmyslu. Vzorky se začnou dodávat v lednu 2023. Společnost noco-noco Pte. Ltd. („noco-noco“) oznamuje uvedení revolučního propojovacího relé X-SEPATM, které pomáhá zlepšit výkon stávajících bateriových technologií a urychlit vývoj baterií nové generace. Propojovací relé X-SEPATM se pyšní trojrozměrně uspořádaným polem pórů a díky vícevrstvé struktuře nabízí optimální kombinaci pevnosti membrány, vysoké propustnosti a lepšího výkonu baterie. Společnost noco-noco nyní překonala problémy spojené se sériovou výrobou a v lednu 2023 začne dodávat vzorky relé X-SEPATM na trh.

Vytvoření nového trhu

Systém X-SEPATM je technologická platforma, která překračuje typický koncept propojovacího relé a poskytuje bateriím novou přidanou hodnotu. Mateřská společnost společnosti noco-noco, skupina 3DOM Alliance Inc. („3DOM Alliance“), vyvinula X-SEPATM během osmi let výzkumu a vývoje s cílem skutečně řešit problémy životního prostředí. Propojovací relé má v baterii nejdůležitější funkci – je to součástka, která izoluje anodu a katodu, zadržuje elektrolyt a zajišťuje iontovou vodivost mezi elektrodami. Jednovrstvý propojovač společnosti 3DOM Alliance má vyšší pórovitost s rovnoměrnou labyrintovou strukturou, která potlačuje tvorbu dendritů. Zvyšování pórovitosti však snižuje pevnost propojovače. Ve snaze o vyšší pevnost, potlačení tvorby dendritů a vyšší pórovitost se tak zrodil vícevrstvý systém X-SEPATM. Systém X-SEPATM úspěšně vyvažuje výkonnost ve vnějších vrstvách s vyšší pórovitostí a pevnost ve střední vrstvě s nižší pórovitostí. Těchto výsledků bylo dosaženo v rámci projektu financovaného Organizací pro vývoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO).

Patentovaný vícevrstvý separátor společnosti 3DOM Alliance s trojrozměrně uspořádanou makroporézní strukturou poskytuje bateriím delší životnost, vyšší spolehlivost (nižší počet nehod atd.) a vyšší rychlost vybíjení. Baterie vybavené systémem X-SEPATM mají také vynikající tepelnou odolnost a jsou vhodné pro aplikace vyžadující vysoký výkon, jako je vzlet a přistání v leteckém provozu. Většina běžných baterií není schopna odolávat vysokým teplotám a v tropických oblastech s vysokou vlhkostí příliš rychle degradují. Díky své jedinečné struktuře a materiálu, který je kompatibilní s dalšími teplotně odolnými komponenty, je systém X-SEPATM ideální pro oblasti s teplým podnebím, kde se očekává vysoký růst a rozsáhlá elektrifikace.

Podpora digitální transformace při vývoji a výrobě baterií – Vysoce přesné modelování urychluje výzkum a vývoj baterií nové generace

S rostoucí poptávkou po elektromobilech je třeba zásadně zlepšit také výkonnost baterií. Selhání baterií brání rozšíření elektromobilů po celém světě, způsobují svolávací akce a přináší výrobcům elektromobilů další náklady spojené s likvidací, která navíc může vést k velmi vážnému znečištění půdy. Jedinečná struktura systému X-SEPATM zabraňuje hlavní příčině zkratu a vysoce tepelně odolný materiál snižuje počet selhání a poškození baterie. Kromě toho poskytuje X-SEPATM díky vysoké teplotní odolnosti polyimidového materiálu vynikající výkon při vysokém zatížení baterií a nabízí vysokou spolehlivost v různých ztížených podmínkách.

Propojovací relé X-SEPATM posune vývoj baterií do nové fáze. Překračuje běžnou úlohu separátoru, který izoluje anodu a katodu – mění hranice baterií a umožňuje vývoj vysoce výkonných akumulátorů. Na rozdíl od běžných propojovacích relé s nepravidelnými póry nabízí X-SEPATM rovnoměrnou hexagonální strukturu pórů, která umožňuje simulaci pomocí vysoce přesného modelování, flexibilní konstrukční návrh separátoru a optimalizaci různých parametrů. Díky tomu lze systém X-SEPATM přizpůsobit jakémukoli typu baterie. Tato „vypočitatelnost“ je důležitá také proto, že umožňuje využívat informace z laboratoří i poznatky získané v praxi na trhu pro další vývoj, což má velký potenciál urychlit proces vývoje a výrazně zvýšit šance na technologický průlom. Tímto způsobem X-SEPATM výrazně změní „analogová“ místa vývoje a výroby baterií na místa připravená na éru digitalizace.

Cíl: Nasadit propojovací relé X-SEPATM do pěti let do všech baterií po celém světě

Technologie systému X-SEPATM zajišťuje dvojnásobnou nebo i delší životnost baterií, což umožňuje, aby baterie v průběhu své životnosti sloužily pro více aplikací – po prvním použití v elektromobilech mohou baterie sloužit například v systémech pro ukládání energie (ESS). Nejenže je to šetrné k životnímu prostředí, ale také to snižuje náklady na jeden nabíjecí cyklus. Prodloužení životnosti baterie pomocí systému X-SEPATM minimalizuje dopad každé baterie na životní prostředí a otevírá nové možnosti recyklace.

Jako poskytovatel dekarbonizačních řešení usiluje společnosti noco-noco o to, aby se baterie s dlouhou životností staly základním prvkem společenské infrastruktury. První a druhé použití, stejně jako recyklace, mají zásadní význam pro ochranu životního prostředí. Ačkoli se zdá, že elektrifikace celosvětově napomáhá k ochraně životního prostředí, výroba baterií vyčerpává zemské zdroje a vypouští velké množství CO2, přičemž vyřazené baterie mohou způsobit vážné znečištění půdy. Společnost noco-noco proto důrazně odmítá obchodní modely, které využívají rostoucí poptávky po elektrických vozidlech masovou výrobou a prodejem baterií s krátkou životností. Posláním společnosti je naopak snižovat emise CO2 a předcházet znečištění tím, že upřednostňuje efektivní využívání energie a maximálně využívá minimální počet baterií s dlouhou životností. Společnost noco-noco je odhodlána omezit nehody spojené s bateriemi a učinit z baterií cenově dostupnou a bezpečnou sociální infrastrukturu, kterou může využívat každý.

Vzhledem k tomu, že se doba, kdy se teplota na Zemi zvýší o 1,5 stupně Celsia a dosáhne bodu, z něhož již není návratu, rychle blíží, společnost noco-noco si uvědomuje, že je nutné zavést systém X-SEPATM do všech baterií na celém světě do pěti let, než bude na ochranu životního prostředí příliš pozdě. Proto společnost noco-noco zpřístupní technologii X-SEPATM všem výrobcům baterií a bude nakupovat baterie vybavené technologií X-SEPATM pro použití ve výrobcích (elektromobily, ESS atd.), které budou pronajímány v rámci uhlíkově neutrální leasingové služby společnosti. Systém X-SEPATM umožní používat baterie s dvojnásobnou nebo delší životností po více životních cyklů, čímž se sníží potřebný počet baterií o 75 % nebo více. Společnost noco-noco shromáždí partnery, kteří si rovněž cení dlouhé životnosti výrobků, a bude pracovat na vytvoření mechanismu, který podpoří udržitelný růst.

O společnosti noco-noco Pte. Ltd.

Cílem společnosti noco-noco je skutečně řešit problémy životního prostředí a inteligentně i srdcem formovat budoucnost bez emisí CO2. Další informace najdete na webu noco-noco.com, na LinkedIn(www.linkedin.com/company/noco-noco) nebo na e-mailové adrese contactus@noco-noco.com.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/1973291/Conventional_Seperator_VS_X_SEPA.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1963406/Logo.jpg

KONTAKT: leslie.paul@hkstrategies.com

PROTEXT