Společnost Medisca přijímá opatření k ochraně svých inovativních technologií

Montreal 27. září 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – Společnost Medisca žaluje firmy Fagron, HiperScan a Gako za porušení patentových práv.

Během desetiletí investic do strategického výzkumu a vývoje (“V a V”) se jméno Medisca stalo synonymem pro inovativní zákaznicky orientované technologie. Například ve směšování pokračuje společnost Medisca v dodávkách řešení na míru s neochvějným závazkem pro kvalitu a inovace. To zahrnuje v oboru špičkový mixér Medisca MAZ™ , což je technologie směšování, kterou společnost vyvinula po letech výzkumu a zkoušek. Mixér Medisca MAZ poskytuje efektivní, homogenní, vysoce kvalitní řešení pro směšování stovek preparátů.

Aby mohlo pokračovat poskytování inovací, které obor vyžaduje a potřebuje, doplňuje společnost své investice do V a V robustním portfoliem duševního vlastnictví (“DV”). To zahrnuje patenty v USA, Evropě, Kanadě a Austrálii. Celá léta podnikala společnost Medisca kroky, aby obor informovala o svém portfoliu patentů včetně těch, které se týkají průkopnického míchacího a odvzdušňovacího mixéru Medisca MAZ. Několik firem se žel rozhodlo nabízet výrobky, které porušují DV společnosti Medisca.

K ochraně svých cenných práv a pro zajištění spravedlivé soutěže firem má společnost Medisca v úmyslu chránit technologie, jež vlastní, proti narušujícím aktivitám konkurentů. Toto úsilí o globální vymáhání práv začalo dnes tím, že společnost Medisca podala žaloby proti firmám Fagron B.V., HiperScan GmbH a Gako Deutschland GmbH za porušení patentu číslo 3.538.071, který patří německému protějšku společnosti Medisca. Žaloba byla podána u okresního soudu Mnichov v Německu a požaduje soudní zákaz a finanční náhrady.

“S hlubokým respektem pro inovace a pro odpovědnost za ochranu našeho duševního vlastnictví shledáváme nezbytným podniknout právní kroky proti tomuto narušení patentu,” řekla Panagiota Danopoulos, vrchní viceprezidentka pro globální strategii a inovace společnosti Medisca. “Věříme ve spravedlivý a soutěživý trh, kde se inovacím daří a tato žaloba posiluje náš závazek držet se těchto zásad, když bráníme náš inovativní duch.”

Medisca doufá, že dnešní podání žaloby připomene všem konkurentům důležitost respektování duševního vlastnictví, které společnosti patří. Obor směšování (např. farmaceutického a CBD) dospěl k důvěře ve kvalitu a efektivitu nabízenou mixérem Medisca MAZ. Obor musí moci nadále důvěřovat těmto produktům a nepřekonatelným službám pro zákazníky a inovacím řešícím problémy, které nabízí společnost Medisca.

O společnosti Medisca:

Společnost Medisca je globální korporace s lokalitami v Severní Americe, Austrálii a Evropě, která přispívá ke zdravotní péči posilováním silných partnerství, jež dodávají řešení na míru s neochvějným závazkem ke kvalitě a inovacím. Podporovaná více než 30 lety praxe a silným základem v dodávkách farmaceutického směšování, je Medisca společností obchodující s jinými firmami, která dodává komplexní nabídky poskytováním hodnoty, konzistence, odpovědnosti a spolehlivosti. Jako partner v oboru wellness nabízí Medisca neochvějnou oddanost pro zlepšování životů napříč četných potřeb a lidí. Pro víc informací navštivte stránky www.medisca.com a sledujte nás na sítích LinkedIn, Facebook, TwitterYouTube.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230926359026/cs/

Kontakt:

Adam Pinsky

Ředitel pro komunikace

apinsky@medisca.com

+1 (438) 304-6756

zdroj: Medisca