Společnost Mattson Technology reaguje na aktuální nepodložená tvrzení ve sdělovacích prostředcích

Fremont (USA) 19. června 2023(PROTEXT/PRNewswire) – Výroky na adresu společnosti Mattson se nezakládají na důkazech

Bezdůvodná obvinění ze strany společnosti Applied Materials jsou nepodložená a neopodstatněná

Společnost Mattson Technology, Inc. („Mattson“) dnes reagovala na nepodložená obvinění uvedená v nedávném článku agentury Bloomberg News, který se zabýval probíhajícím soudním sporem společnosti Mattson se společností Applied Materials („Applied“).

Jsme si vědomi, že podobné nepravdivé zprávy se v našem odvětví a v obchodních strategiích našich konkurentů objevují velmi často. K odhalení pravdy je určen soudní proces, a jsme přesvědčeni, že takto bude fungovat i nadále. Pokládáme za velké štěstí, že tato nepravdivá tvrzení nepoškodí naši schopnost uspokojovat potřeby našich zákazníků.

Společnost Mattson je i nadále připravena dodávat špičková zařízení pro zpracování waferů s vysokou úrovní produktivity, abychom mohli našim zákazníkům i nadále poskytovat nákladově efektivní řešení a zároveň dodržovat všechny platné regulační a právní povinnosti.

Stručně řečeno, tvrzení vznesená proti společnosti Mattson jsou neopodstatněná. Jsme přesvědčeni, že budou vyřešena v náš prospěch. Stížnost společnosti Applied Materials v této věci byla podána přibližně před 16 měsíci a neobsahovala žádné důkazy pro obvinění vznesená proti společnosti Mattson. Navzdory intenzivnímu soudnímu řízení se od původního podání žaloby neobjevily žádné související důkazy, a jelikož jsou tato obvinění zcela nepravdivá, neobjeví se ani v budoucnu.

Bezdůvodné obvinění společnosti Mattson z najímání zaměstnanců odcházejících ze společnosti Applied za účelem získání jejich duševního vlastnictví je nepodložené a neopodstatněné. Společnost Mattson při najímání těchto osob postupovala korektně. Pro představu, v posledních letech odešlo ze společnosti Mattson do společnosti Applied více než 15 klíčových technologických a vedoucích pracovníků a v současné době je ve společnosti Applied zaměstnáno více než 40 bývalých zaměstnanců společnosti Mattson.

Zároveň je třeba uvést, že ve státě Kalifornie, kde obě společnosti sídlí, se zaměstnávání důsledně řídí principem vlastní vůle, což zaručuje právo zaměstnance odejít z jakéhokoli zaměstnání bez udání důvodu. Pro zaměstnavatele je proto nezákonné jakékoli jednání, které by úmyslně omezovalo mobilitu zaměstnance. Konkurenční doložky, jako je ta, kterou v tomto případě zavedla společnost Applied, zabraňují mobilitě zaměstnanců a podle kalifornského práva nejsou legální.

Společnost Mattson se rovněž nijak nepodílela na jakémkoli jednání zaměstnanců opouštějících společnost Applied popsaném v článku, ani o něm nebyla informována. Nicméně to, že odcházející zaměstnanci resetují firemní telefony s uloženými osobními údaji a fotografiemi, nebo že nechtějí před nástupem uvést svého nového zaměstnavatele, je všeobecně považováno za běžné chování odcházejících zaměstnanců, kteří opouštějí jakoukoli společnost.

Společnost Mattson mimoto nežádala žádné potenciální zaměstnance o informace od jejich předchozího zaměstnavatele. Naopak, v případě dr. Laie podmínila společnost Mattson jeho přijetí do zaměstnání dohodou, že žádné takové informace nepřinese, což dr. Lai dle rozsáhlé forenzní analýzy předložené soudu dodržel.

Společnost Applied Materials měla téměř rok a půl na to, aby tato nepodložená tvrzení doložila u soudu. Dosud tak ale neučinila. Využití vysoce respektovaného média jako platformy pro opakování těchto nepodložených tvrzení bez jakýchkoli důkazů ze strany Applied Materials je politováníhodné.

O společnosti Mattson Technology, Inc.

Mattson Technology, společnost registrovaná ve státě Delaware a sídlící v kalifornském Fremontu, se zabývá návrhem, výrobou, prodejem a podporou zařízení pro zpracování polovodičových destiček (waferů). Zařízení společnosti Mattson pro suché leptání, plazmové leptání, rychlé tepelné zpracování a milisekundové žíhání využívají ve velkosériové výrobě přední výrobci paměťových čipů a logických hradel na celém světě. Nové inovace společnosti Mattson v oblasti atomového opracování povrchů ® řeší nejkritičtější problémy při výrobě 3D logických a paměťových prvků. Více informací najdete na adrese www.mattson.com.

Kontakt:

Mattson Technology, Inc. Oddělení pro styk s veřejností

CorporateCommunications@mattson.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2103270/Mattson_Logo.jpg