Společnost Huawei získala cenu Energy Globe World Award za projekt inteligentního kampusu s nulovými emisemi uhlíku, který vybudovala společně se společností Yancheng Power Supply Company of State Grid Jiangsu

Trondheim (Norsko) 2. února 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Projekt Huawei Net Zero Carbon Intelligent Campus si odnesl cenu 2023 Energy Globe World Award. Projekt známý také jako Yancheng Low-Carbon & Smart Energy Industrial Park je výsledkem spolupráce společností Yancheng Power Supply Company of State Grid Jiangsu a Huawei. Tento inovativní projekt sklízí ceny za pozoruhodnou integraci čisté energie, která tvoří 85 % celkové spotřeby energie, přičemž 100 % koncové spotřeby energie připadá na elektřinu. Ročně ušetří tři miliony kWh elektřiny a sníží emise uhlíku přibližně o 5600 tun. Mezi další ocenění patří titul šampiona Světového summitu o informační společnosti (WSIS) za rok 2022. Dr. Anthony Hu Hao, hlavní expert divize společnosti Huawei pro digitalizaci elektrické energie, byl oceněn za příkladné vedení projektu a na slavnostním předávání cen přednesl projev.

Světovou cenu Energy Globe uděluje porota složená ze zástupců Energy Globe Foundation, Organizace OSN pro průmyslový rozvoj a Rakouské spolkové hospodářské komory. V roce 2023 byl projekt Net Zero Carbon Intelligent Campus vybrán z více než 2000 nejlepších projektů z více než 180 zemí a regionů a stal se jediným čínským laureátem tohoto ocenění. Mezinárodní porota zmínila tyto přednosti: „Projekt zahrnuje pět základních prvků – dodávky energie s nulovými emisemi uhlíku, koordinaci více zdrojů energie, optimální energetickou účinnost, digitální posílení a přeshraniční inovace. Integruje obnovitelné zdroje energie, centralizované a distribuované energetické systémy, vodík a skladování energie. Výzvy v oblasti energetiky, uhlíku a digitální integrace řeší v trojrozměrném přístupu, který zahrnuje umělou inteligenci, internet věcí a cloud computing pro udržitelný a inteligentní provoz. Projekt získal mezinárodní uznání jako model pro globální uhlíkovou neutralitu a udržitelný rozvoj.“

Oceněný projekt, který vede Dr. Anthony Hu Hao, je založen na bezuhlíkovém inteligentním energetickém systému a jeho modelu transformace T³, který zahrnuje energetiku, bezuhlíkovou budoucnost a digitální transformaci. Projekt se zaměřuje na inteligentní dosažení nulových emisí uhlíku, energie a inteligentní scénáře pro integrované plánování, výstavbu a provoz. Je příkladem pro budování ekologického, nízkouhlíkového, bezpečného a účinného energetického systému v rámci kampusu. Pomáhá také městům a zemím při dosahování jejich cílů uhlíkové neutrality.

Kromě toho tento projekt a řešení získaly v červnu 2022 na Světovém summitu o informační společnosti (WSIS) 2022 cenu Champion Prize a byly také oceněny Paulsonovou cenou za udržitelnost jako jeden z desítky nejlepších globálních projektů roku 2022. Základní koncepce, architektura a model projektu získaly také ocenění za nejlepší příspěvek a nejlepší zprávu na Mezinárodní konferenci IEEE o energetickém internetu a integraci energetických systémů a na Mezinárodním fóru pro rozvoj energetiky a energie 2023.

Společnost Huawei je odhodlána stát se tím nejlepším partnerem pro přechod na globální elektroenergetiku. Poskytuje řešení založená na scénářích pro výrobu, přenos a transformaci, distribuci a spotřebu energie. Tato řešení a příklady úspěchu pomáhají globálním energetickým společnostem dosáhnout bezpečné, efektivní, ekologické a inovativní transformace. Tímto způsobem společnost Huawei vydláždí digitální cestu pro globální energetickou transformaci a pro dosažení cílů uhlíkové neutrality.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2332113/image_5027084_38816277.jpg 

KONTAKT: Jiayue Li, iris.lijiayue@huawei.com