Společnost Huawei se svými partnery na konferenci Huawei Connect 2022 v Paříži zkoumá možnosti ochrany přírody

Paříž 21. října 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – V Paříži dnes začala třetí zastávka globálního turné HUAWEI CONNECT 2022. Mezi hlavní témata, kterým se vedoucí představitelé průmyslu, odborníci a partneři z odvětví informačních a komunikačních technologií a ekologického rozvoje věnovali, patřilo uvolnění digitální produktivity, podpora ekologické a digitální transformace Evropy a budování silnějších digitálních ekosystémů.

Společnost Huawei na této akci uspořádala odpolední zasedání s panelovou diskusí o zásadní roli technologií při podpoře ochrany přírody v Evropě, během níž představila publikaci Tech4Nature – Solutions in Focus .

Publikace Tech4Nature – Solutions in Focus, která vznikla v rámci partnerské aktivity Tech4Nature mezi organizací IUCN a společností Huawei, analyzuje osvědčené postupy využití technologií k dosažení efektivních výsledků v oblasti ochrany přírody a podrobně popisuje celkem 22 projektů v 19 různých zemích.

„Mezi ochránci přírody viditelně roste zájem a ochota využívat ve větší míře technologií a také vyvíjet a nacházet nové způsoby jejich uplatnění. Vhodné nasazení technologií pomůže zajistit trvalejší přínosy pro dosažení spravedlivých a zároveň účinných ochranářských opatření,“ říká vedoucí oddělení chráněných oblastí a rezervací organizace IUCN James Hardcastle.

Nevládní organizace Rainforest Connection na zasedání představila různé projekty programu Nature Guardian, které v Evropě realizuje společně s firmou Huawei a místními partnery v oblasti oceánských, mokřadních a lesních ekosystémů.

„Rainforest Connection využívá umělou inteligenci a analýzu velkých dat na bázi technologie Huawei Cloud k monitorování biologické rozmanitosti a ochraně ekosystémů po celém světě. Využitím možností zvuku jsme schopni sledovat tisíce živočišných druhů po celém světě a automaticky odhalit nelegální aktivity,“ konstatoval Bourhan Yassin, generální ředitel organizace Rainforest Connection.

Mezi příklady projektů, které v současné době v Evropě probíhají za využití akustických technologií, patří mimo jiné sledování delfínů a velryb u irského jižního pobřeží a studium dopadu klimatických změn na život ptáků a obojživelníků v rakouských mokřadech. Projekty programu Nature Guardian v Itálii a Řecku se pak zaměřují na prevenci nezákonné těžby dřeva, pytláctví a dalších škodlivých lidských činností.

Švýcarská nadace Porini na zasedání také představila pilotní projekt, který realizuje ve Švýcarsku společně se svými partnery, organizací IUCN a společností Huawei. Cílem projektu je zlepšit evidenci propadů uhlíku v chráněných lesních oblastech. Nadace Porini Foundation vyvinula aplikaci pro sekvestraci uhlíku v lesích, postavenou na cloudovém computingu, blockchainu a vysoce přesných satelitních snímcích, která má zvýšit transparentnost a sledovatelnost transakcí propadů uhlíku v lesích a zajistit udržitelnou správu a využívání lesních zdrojů.

Na závěr zasedání proběhla panelová diskuse o tom, jak mohou digitální technologie umožnit ekologickou transformaci Evropy. Partneři iniciativy TECH4ALL, akademici a zástupci průmyslových organizací se zabývali technologickým a strategickým plánem pro dosažení tohoto cíle.

Účastníci konference mohli také navštívit výstavní stánek TECH4ALL a získat další informace o dalších projektech digitálního začleňování v rámci iniciativy TECH4ALL, které v Evropě probíhají. Patří mezi ně i celosvětově vůbec první projekt tohoto typu v Norsku, který byl v letech 2021 a 2022 nasazen s cílem záchrany ohrožených volně žijících lososů atlantských před vyhynutím. Řešení využívá kamerové techniky ve spojení se systémem umělou inteligencí ovládané brány k identifikaci invazivního lososa obecného – agresivního konkurenta ohroženého lososa, který ho připravuje o potřebné zdroje a velmi zdatně se množí – a k odfiltrování těchto vetřelců do záchytné nádrže. Tím je dosahováno dříve zcela nerealizovatelných výsledků. Pod záštitou vzdělávacích aktivit iniciativy TECH4ALL byl také představen francouzský projekt DigiTruck, který nabízí bezplatné školení v digitálních dovednostech, jež je určeno potřebným komunitám, zejména nezaměstnaným mladým lidem a seniorům.

Další informace o projektech iniciativy TECH4ALL společnosti Huawei:

https://www.huawei.com/en/tech4all/

Sledujte účet Huawei TECH4ALL na Twitteru:

@HUAWEI_TECH4ALL

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1924858/1.jpg

KONTAKT: Xingwen Shen, shenxingwen@huawei.com