Společnost HUAWEI CLOUD představuje službu Pangu 3.0

Tung-kuan (Čína) 11. července 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Utváření budoucnosti nad rámec chatových botů: společnost Huawei se zaměřuje na dopad umělé inteligence na transformaci průmyslu

Společnost Huawei přichází s novými průmyslovými příležitostmi a technologickými pokroky, které vycházejí z aktuální vlny umělé inteligence. Zhang Ping’an, výkonný ředitel společnosti Huawei a generální ředitel společnosti HUAWEI CLOUD, představil ve svém projevu na vývojářské konferenci Huawei cloudové služby Pangu Model 3.0 a Ascend AI. Cílem těchto inovací je posílit postavení oborových zákazníků a partnerů a využít potenciálu umělé inteligence k dosažení transformačního růstu v celé řadě odvětví.

Služba Pangu Models 3.0 představuje systém předem vytrénovaných modelů umělé inteligence, které lze rychle přizpůsobit specifickým potřebám a řešit jejich prostřednictvím složité problémy v řadě různých odvětví. Díky využití rozsáhlých souborů dat a algoritmů strojového učení má Pangu 3.0 potenciál stát se revolučním nástrojem průmyslového využití umělé inteligence v celé řadě oblastí, ať už jde například o předpovědi počasí, vývoj nových léků, identifikace závad na železnici či těžební průmysl.

Zhang o tomto nástroji řekl: „Modely Pangu společnosti Huawei Cloud zajistí všem pracovníkům z nejrůznějších oborů přístup k technologii inteligentního asistenta, který zvýší jejich produktivitu a efektivitu. I nadále se budeme řídit naším heslem „AI for Industries“ (AI pro průmysl) a modely Pangu využijeme k tomu, abychom pomocí umělé inteligence zcela změnili podobu všech průmyslových odvětví.“

Prestižní vědecký časopis Nature nedávno zveřejnil článek zabývající se obrovským potenciálem, kterým umělá inteligence disponuje v oblasti předpovědí počasí. Článek popisuje postup, prostřednictvím kterého tým společnosti Huawei, který se věnuje tvorbě modelu umělé inteligence Pangu Weather, vyvinul přesný a spolehlivý globální systém předpovídání počasí na bázi umělé inteligence. Ten je založen na hloubkovém učení a využívá data, shromážděná za uplynulých 43 let.

Model Pangu Weather je prvním predikčním modelem využívajícím umělé inteligence, který vykázal vyšší přesnost než tradiční numerické metody pro vytváření předpovědí počasí. Umožňuje až 10.000krát zvýšit rychlost tvorby předpovědi a zkrátit tak délku vzniku předpovědi globálního počasí na pouhé sekundy. Model se zaměřuje na klíčové prvky a běžná časová rozmezí, což umožňuje další zpřesnění předpovědí. Za pozornost stojí zejména velice přesná předpověď trajektorií tajfunů a okamžiku, kdy se ocitnou nad pevninou, včetně nedávného tajfunu Mawar v květnu letošního roku, což potvrzuje výjimečnost schopností tohoto modelu.

Dne 18. července společnosti Huawei a Shandong Energy Group za vzájemné spolupráce zahájí v Ťi-nanu v provincii Šan-tung první komerční využití modelu Pangu Mining. Jedná se o revoluční řešení, které zvýší bezpečnost, efektivitu i produktivitu. Tradiční těžební operace jsou ze své samotné podstaty rizikové, vyžadují rozsáhlé pracovní síly a představují značné technické a bezpečnostní problémy. Zavedení digitálních technologií doplněných o model Pangu Mining však pro toto odvětví představuje změnu, která je zcela transformační. Import obrovského množství dat pro předběžné trénování modelu umožňuje modelu Pangu Mining samostatně učení bez jakéhokoliv dohledu, díky kterému model pokrývá více než 300 základních situací, které mohou v uhelných dolech nastat. Model zefektivňuje využití umělé inteligence v mnoha aspektech těžby uhlí, od dolování a přepravy až po provoz strojů, dopravu či komunikaci.

Poruchy dopravních systémů v uhelných dolech jsou významným problémem, který má za následek snížení těžby uhlí a také finanční ztráty. Model Pangu Mining společnosti Huawei, který tuto výzvu řeší, obsahuje inteligentní monitorovací systém na bázi umělé inteligence, který přesně identifikuje výjimečné situace v dopravním systému, jako je přeprava velkých uhelných bloků nebo přítomnost kotev, a to s výjimečnou přesností až 98 %.

Pokroky společnosti Huawei v oblasti umělé inteligence jsou velkým přínosem také pro železniční průmysl. Nasazení modelu Pangu Railway výrazně zvyšuje bezpečnost a efektivitu provozu nákladních vlaků. Předchozí procesy identifikace závad v rámci systémů detekce nákladní dopravy (TFDS) byly pracné, neefektivní a nákladné. Na železnici dokáže model Pangu Railway přesně identifikovat až 67 typů nákladních vozů a více než 430 typů závad, které se na železnici a nákladních vozech vyskytují. Dokáže rychle projít miliony snímků pořízených železničním systémem TFDS a odfiltrovat 95 % snímků, na kterých se žádná závada nevyskytuje. Železniční inspektoři se tak mohou soustředit na snímky zbývající, což jim pomáhá zvýšit efektivitu i přesnost.

Tyto případové studie jsou příkladem transformační síly umělé inteligence v průmyslovém nasazení. Využitím schopností cloudových služeb Huawei Pangu 3.0 a Ascend AI mohou podniky v daném oboru dosáhnout nové úrovně bezpečnosti, efektivity a produktivity, a v návaznosti na to výrazného růstu a konkurenčních výhod. Odhodlání společnosti Huawei k inovacím a vývoji pokročilých řešení umělé inteligence podtrhuje její touhu poskytovat zákazníkům ta nejdokonalejší a nejmodernější řešení.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2150056/HDC.jpg

KONTAKT: Yifan Ji, jiyifan2@huawei.com

PROTEXT