Společnost Huawei a organizace UNESCO věnovaly etiopskému ministerstvu školství v rámci projektu Open Schools vybavení z oblasti informačních a komunikačních technologií

Addis Abeba (Etiopie) 21. prosince 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Organizace UNESCO a společnost Huawei minulý týden darovaly etiopskému ministerstvu školství vybavení z oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci projektu Technologicky otevřené školní systémy pro všechny (Technology-enabled Open School Systems for All, TeOSS), který oba partneři realizují v Etiopii, Egyptě a Ghaně od roku 2020.

V rámci tříletého projektu, který v letošním roce končí a je součástí iniciativy TECH4ALL společnosti Huawei, poskytly organizace UNESCO a společnost Huawei 24 středním školám v různých regionech Etiopie celkem 480 tabletů, 48 přístupových bodů a 24 chytrých tabulí.

„Ještě jednou děkuji organizaci UNESCO a společnosti Huawei za jejich nasazení v oblasti vzdělávání a za tento významný dar, který jsme obdrželi ve velice kritickém období,“ konstatovala Ayelech Esheteová, státní ministryně etiopského ministerstva školství. V souvislosti s obdarovanými středními školami dodala: „Získaná zařízení jim umožní prozkoumat nejrůznější vzdělávací zdroje, rozšířit znalosti nad rámec informací v učebnicích a propojit se s rozsáhlou globální sítí informací a vzdělávacích zkušeností.“

Vybavení také pomůže podpořit obecnější cíle projektu, mezi něž patří zmenšení rozdílů v úrovni digitálních technologií a posílení inkluze a rovnosti ve vzdělávání budováním kapacit pedagogů a institucí.

„Ocitáme se na významném milníku této cesty, neboť právě probíhá dodávka toho nejmodernějšího informačního a komunikačního vybavení, jaké mají střední školy v celé Etiopii k dispozici,“ uvedla doktorka Rita Bissoonauthová, ředitelka styčného úřadu UNESCO při AU, UNECA a zástupkyně Etiopie. „Tyto školy, které byly jako příjemci pečlivě vybrány ministerstvem školství a příslušnými regionálními vzdělávacími úřady, budou mít nyní příležitost začlenit do své výuky technologické vzdělávání a poskytnout studentům příležitosti k lepšímu studiu, spolupráci a rozvoji dovedností.“

Tříletý projekt TeOSS se v Etiopii zaměřuje na budování infrastruktury informačních a komunikačních technologií pro vzájemné propojení pilotních škol projektu, školení učitelů i studentů a vytvoření systému řízení výuky integrovaného s platformou pro vzdělávání učitelů. Mezi širší cíle projektu patří vytvoření školních systémů odolných vůči krizovým situacím, které zajistí kontinuitu výuky v běžných i krizových podmínkách zpřístupněním zdrojů vzdělávání z domovů, ve třídách i v jiných situacích.

Od zahájení projektu v roce 2020 zúčastnění partneři navrhli a vyhodnotili výsledky projektu v Etiopii, Egyptě a Ghaně s cílem rozšířit projekt v Africe na další země. Zvláštní důraz je kladen na školy v zemích s nízkou úrovní zdrojů a jejich přeměnu na školy vybavené digitálními technologiemi, které mohou podpořit možnosti celoživotního vzdělávání pro všechny a pomoci dosáhnout spravedlivého a kvalitního systému vzdělávání studentů.

Partnerství organizace UNESCO a společnosti Huawei je podpořeno setrvalým úsilím etiopské vlády umožnit svým studentům a občanům, aby se stali aktivními uživateli digitálního světa, a zajistit, aby byli co nejlépe připraveni na výzvy a příležitosti budoucnosti.

O organizaci UNESCO

UNESCO je organizací Spojených národů, zaměřující se na podporu vzdělávání, vědy a kultury. Usiluje o budování spravedlivé, inkluzivní, mírové, otevřené a na znalostech založené společnosti. Další informace najdete na adrese https://www.unesco.org/en/fieldoffice/addisababa.

O ministerstvu školství Etiopie

Cílem etiopského ministerstva školství je udržitelné budování systému vzdělávání a odborné přípravy, který zajistí kvalitní a spravedlivé vzdělávání pro všechny občany země a který bude trvale produkovat kompetentní a konkurenceschopné pracovní síly podporující hospodářský rozvoj země.

Další informace najdete na adrese https://moe.gov.et/

O iniciativě Huawei TECH4ALL

TECH4ALL představuje dlouhodobou iniciativu a akční plán společnosti Huawei v oblasti digitálního začleňování. Projekt TECH4ALL je založen na inovativních technologiích a partnerstvích a jeho cílem je podpořit v digitálním světě začlenění a udržitelnost.

Další informace naleznete na webových stránkách iniciativy Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all

Sledujte nás na Twitteru na adrese https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2305011/Handing_over_Ceremony_of_ICT_equipment_to_the_Ethiopian_Ministry_of_Education.jpg 

KONTAKT: Chris Chen, chris.chencong@huawei.com