Společnost Huawei a organizace IUCN uspořádaly summit Tech4Nature na podporu inovací v oblasti ochrany přírody

Šen-čen (Čína) 7. června 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Huawei a Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) včera společně uspořádaly summit Tech4Nature 2024, který zahajuje druhou fázi globálního partnerství Tech4Nature a dále podporuje inovace v oblasti ochrany přírody.

Projekt Tech4Nature, který probíhá v souladu s iniciativou TECH4ALL společnosti HuaweiZeleným seznamem IUCN, představuje společnou vizi vývoje technologických řešení pro chráněná území (PCA) po celém světě, kterou oba partneři sdílejí. Jedná se také o první významné partnerství společnosti Huawei i organizace IUCN zahrnující jak odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT), tak ochranu přírody, které tyto společnosti kdy navázaly.

„Příroda je nucena se vypořádat s výjimečnými situacemi, které dosud neměly obdoby, a technologie a digitální řešení mají potenciál stát se velice efektivním nástrojem pro pozitivní aktivity v oblasti ochrany biologické rozmanitosti naší planety. Právě proto se organizace IUCN rozhodla ve spolupráci se společností Huawei realizovat projekt Tech4Nature,“ uvedla dr. Grethel Aguilarová, generální ředitelka IUCN. „Jsem hrdá na skutečnost, že toto partnerství vstupuje do své další fáze a pomáhá všem zúčastněným stranám spojit své síly ve prospěch životního prostředí a budovat společně lepší budoucnost.“

1. fáze projektu Tech4Nature

První fáze projektu Tech4Nature probíhala v letech 2020 až 2023 v pěti partnerských zemích, a to v Číně, na Mauriciu, v Mexiku, ve Španělsku a ve Švýcarsku. Mezi hlavní úspěchy patří:

• Akustické monitorování nejvzácnějšího lidoopa na světě – gibona hainanského – s cílem identifikovat jednotlivce tohoto druhu a v důsledku toho pomoci při obnovování populace tohoto kriticky ohroženého druhu. V současné době je evidováno pouze 37 jednotlivců.

• Využití umělé inteligence pro rozpoznávání vzorů k identifikaci a sledování jaguárů v Mexiku. V loňském roce byla ve státní rezervaci Dzilam poprvé potvrzena přítomnost sedmi jedinců.

• Pokročilé systémy pro aktivní sledování a monitorování projektů na ochranu a obnovu korálových útesů, které provozují místní komunity na Mauriciu. Do oblastí Indického oceánu, kde došlo k vysokému poškození korálových útesů, již bylo přesazeno 25.000 zdravých korálů.

„Jakožto technický partner státních organizací, zákazníků i agentur na ochranu životního prostředí je společnost Huawei připravena neustále identifikovat nové možnosti ochrany životního prostředí a přírody, vyvíjet vhodné digitální technologie pro řešení problémů v této oblasti a společně tak přispívat k budování rovnějšího a udržitelnějšího digitálního světa,“ konstatoval Tao Jingwen, člen představenstva a předseda výboru CSD společnosti Huawei. „Společnost Huawei uplatňuje čtyři strategie udržitelného rozvoje a také svůj koncept S.H.A.R.E: Abychom zajistili tvorbu udržitelné digitální budoucnosti (Sustainable), budeme spolupracovat s partnery z průmyslového řetězce na budování harmonického a zdravého podnikatelského ekosystému (Harmony), za pomoci digitální inkluze maximalizovat rovnost a dostupnost (TECH4ALL) a rozvíjet bezpečnou a spolehlivou infrastrukturu a služby informačních a komunikačních technologií. Díky tomu dosáhneme zrodu bezpečného digitálního světa (Reliability). Prostřednictvím vědeckých a technologických inovací tak můžeme společně dosáhnout sociálního rozvoje i ekologické rovnováhy (Environment).“

2. fáze projektu Tech4Nature

Druhá fáze programu Tech4Nature (2023-2026) podpoří šest stěžejních projektů v Číně, Mexiku, Španělsku, Brazílii, Keni a Turecku. V návaznosti na dohodu o zahájení druhé fáze, kterou společnosti Huawei a IUCN oznámily v říjnu 2023, proběhlo na summitu oficiální zahájení této šestice projektů.

2. fáze projektu je také ztělesněním společného závazku IUCN a společnosti Huawei podpořit cíle iniciativy 30×30 a 4. cíle plánu na podporu biodiverzity, týkajícího se prevence vymírání rostlinných a živočišných druhů, který byl definován v Kchun-mingsko–montrealském globálním rámci pro biologickou rozmanitost (GBF). V této fázi dojde také k zapojení většího počtu lidí, partnerů i zemí, a v důsledku tedy k rozšíření spolupráce mezi odvětvími technologií a ochrany přírody.

Summitu se zúčastnili odborníci z oblasti ochrany přírody, akademici, zástupci soukromého sektoru a státní správy a širší komunita projektu Tech4Nature.

Na summitu proběhly také workshopy, jejichž cílem bylo posílení kapacit jednotlivých partnerů, analýza akčních plánů pro dosažení spravedlivé a účinné ochrany přírody za podpory Zeleného seznamu IUCN, diskuse o jejich etických aspektech a zajištění podpory při jejich realizaci, a také usnadnění vzájemného učení a výměny zkušeností.

Partneři také vydali vlajkovou publikaci projektu Tech4Nature s názvem Partnership for our Planet (Partnerství pro naši planetu). Publikace, která je k dispozici ke stažení na webových stránkách projektu Tech4Nature, klade důraz na klíčovou úlohu nejmodernějších technologických řešení v reakci na moderní výzvy v oblasti ochrany přírody.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2432130/image.jpg

 

KONTAKT: chris.chencong@huawei.com

 

PROTEXT