Společnost Huawei a její partneři potvrzují první jaguáry v mexické státní rezervaci Dzilam

Mexiko City 23. května 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Systém na bázi umělé inteligence potvrdil výskyt nejméně pěti jaguárů ve státní rezervaci Dzilam

Tým odborníků na ochranu přírody oznámil, že ve státní rezervaci Dzilam v mexickém Yucatánu identifikoval nejméně pět jaguárů.

Díky cloudové platformě Huawei a umělé inteligenci našel tým v rámci projektu Tech4Nature , který IUCN a Huawei zahájily ve státní rezervaci Dzilam v roce 2022, dva dospělé samce, jednu dospělou samici a dvě mláďata.

Před zahájením projektu odborníci netušili, zda v rezervaci žijí jaguáři a kolik jich případně je.

„Jaguár je jakýmsi zastřešujícím druhem, protože pokud chráníme jej, chráníme tím vše, co ho obklopuje. Naše práce představuje obrovský a průkopnický krok v rozhodování o ochraně přírody a řešeních založených na ní,“ řekla Regina Cervera, koordinátorka projektu v inovační agentuře C Minds.

Projekt využívá infračervené kamery, zařízení pro monitorování zvuku, cloud a umělou inteligenci ke sběru, monitorování a analýze akustických a vizuálních dat, která poskytují základní fakta o přítomnosti 25 druhů. Jedním z nich je ohrožený severoamerický jaguár coby zastřešující druh, který indikuje zdraví celého ekosystému. Shromážděná data se zpracovávají na platformě ModelArts AI společnosti Huawei a na platformě Arbimon AI společnosti Rainforest Connection.

„Kvůli velkému objemu informací potřebujeme údaje nahrát na platformu pro big data,“ řekl Joaquin Saldana, ředitel strategického marketingu společnosti Huawei v Latinské Americe. „Musíme je zpracovávat vysokou rychlostí a s pomocí umělé inteligence. Poté začneme rozumět datům a objevíme zvířata, která nás zajímají.“

Vedle společností C Minds a Huawei Mexico jsou partnery projektu také Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN), Yucatánská polytechnická univerzita, Rainforest Connection, vládní orgány státu Yucatán a místní komunitní skupiny.

„Projekt Tech4Nature v Mexiku je úspěšným příkladem toho, jak místní komunity využívají inovativní technologie k ochraně biodiverzity,“ uvedla Nadine Seleem, ředitelka projektu Green List v IUCN.

Díky 30.000 snímků, 550.000 zvukových nahrávek a rozsáhlým videozáznamům, které byly doposud shromážděny a analyzovány, rozpoznali partneři Tech4Nature 119 živočišných druhů. K těm patří 88 ptáků, 22 savců, pět plazů a čtyři obojživelníci. Z toho je 34 druhů zapsáno na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN.

Získaná data rovněž poskytují bohatou škálu poznatků, které mohou výzkumnici využít k formulaci ochranných opatření založených na mnohem komplexnějším chápání ekosystému jako celku.

„Poznatky, které nyní díky monitorování získáváme, jsou nesmírně cenné. Pokud je nevidíme, nevíme o nich. Pokud lidé nevědí o těchto zvířatech, nemohou nám pomoci,“ říká Sayda Rodriguez Gomezová, tajemnice státu Yucatan pro udržitelný rozvoj.

Ochrana tohoto živočišného druhu má pro okolní komunity velký význam a je důležité, aby se do projektu zapojily.

„Toto je teritorium jaguárů. Pokud toto prostředí nebudeme chránit, najdeme tyto jaguáry pouze v knihách,“ řekl Juan Castillo, vedoucí komunity v Dzilam de Bravo.

Mexické jaguáry ohrožuje pytláctví, deforestace, ztráta přirozeného prostředí a klimatická změna. Ekologové odhadují, že v Mexiku ve volné přírodě najdeme přibližně 4 až 5 tisíc jaguárů, z nichž více než polovina žije na poloostrově Yucatán, který tak patří k nejdůležitějším regionům pro ochranu přírody v zemi.

Tým momentálně pracuje na vývoji algoritmů, které mohou jednotlivé jaguáry identifikovat. Na tomto základě pak bude snazší vypočítat celkovou velikost populace.

Ve Světový den životního prostředí, který připadá na 5. června, pořádají IUCN a Huawei třetí webinář Tech4Nature na téma Chytřejší ochrana biodiverzity. Na této akci budou odborníci z oblasti státní správy, ochrany přírody a technologií zkoumat, jak mohou technologie přispět k inteligentnější ochraně přírody, a představí současné inovace a úspěchy v této oblasti. IUCN a Huawei také představí bílou knihu o chytře chráněných územích, který může dopomoci k chytřejší ochraně přírody.

O Tech4Nature

Společnost Huawei a Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) v roce 2020 zahájily tříleté partnerství Tech4Nature, jehož cílem je měřit účinnost ochrany přírody pomocí digitálních technologií podle standardu plynoucího ze zeleného seznamu IUCN. Tech4Nature je součástí iniciativy TECH4ALL, v níž se společnost Huawei věnuje digitálnímu začleňování a udržitelnosti.

O TECH4ALL

TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa a akční plán společnosti Huawei v oblasti digitálního začleňování. Projekt TECH4ALL je založen na inovativních technologiích a partnerstvích a jeho cílem je podpořit začlenění a udržitelnost v digitálním světě.

Další informace naleznete na webových stránkách Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all

Sledujte nás také na Twitteru na adrese https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Fotografie –
https://mma.prnewswire.com/media/2082136/With_Huawei_Cloud_artificial_intelligence_experts_identified_jaguars_a_nature.jpg

Fotografie –
https://mma.prnewswire.com/media/2082137/The_team_integrated_continuous_monitoring_system_track_jaguars_prey.jpg

KONTAKT: xingjingfan@huawei.com