Společnost Hillstone Networks je ve zprávě Frost Radar™ 2023 označena za lídra v oblasti XDR

Santa Clara 13. září 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – Společnost Frost & Sullivan ocenila společnost Hillstone Networks za její strategii v oblasti XDR

Společnost Hillstone Networks, přední poskytovatel řešení kybernetické bezpečnosti, byla označena za lídra v oblasti inovací a růstu ve zprávě
Frost Radar™ Extended Detection and Response Report za rok 2023
.

Zpráva Frost Radar™ 2023 je analýza trhu provedená společností Frost & Sullivan, která hodnotí účastníky odvětví na základě jejich strategie růstu, inovací, zkušeností zákazníků a podílu na trhu. Cílem zprávy je pomoci organizacím při informovaném rozhodování při výběru spolehlivého poskytovatele řešení v oblasti XDR.

„Naše zařazení mezi lídry ve zprávě Frost Radar™ 2023 potvrzuje naše odhodlání poskytovat špičková řešení, která účinně čelí vyvíjejícím se digitálním hrozbám,“ uvádí Tim Liu, technický ředitel a spoluzakladatel společnosti Hillstone Networks. „Naše řešení začleňuje pokročilou detekci hrozeb, reakci na incidenty a forenzní funkce do jednotné platformy, což umožňuje firmám proaktivně chránit svá digitální aktiva.“

Podle společnosti Frost & Sullivan se řešení XDR rychle rozšiřují napříč zeměpisnými oblastmi, průmyslovými odvětvími a společnostmi všech velikostí, neboť poskytují přehled, integraci, analytiku, flexibilitu a automatizaci, které zákazníci potřebují v dnešních komplexních IT prostředích. Společnost Frost uvádí, že XDR má tři základní přísliby: vícevrstvou detekci a odezvu, smysluplnou automatizaci a integraci s bezpečnostním zásobníkem.

„Společnost Hillstone Networks se hlásí k přístupu Open XDR, jelikož investuje svůj významný rozpočet na výzkum a vývoj do rozšiřování integrace s třetími stranami a poskytuje sady pro vývoj softwaru (SDK), které usnadňují integraci s její platformou,“ uvádí Lucas Ferreyra, průmyslový analytik společnosti Frost & Sullivan. „Společnost Hillstone Networks vyvinula přesvědčivou strategii růstu, která zahrnuje využití rostoucího významu řízeného zabezpečení, aby umožnila poskytovatelům služeb MSSP používat její řešení XDR, přičemž rozšířila svůj dosah a zároveň se zaměřila na rychle rostoucí odvětví, jako je státní správa, zdravotnictví, školství a výroba. Takové chápání trhu umožní společnosti Hillstone Networks uvolnit další růstové příležitosti na extrémně konkurenčním trhu XDR.“

Závazek společnosti Hillstone k neustálým inovacím a úspěšnému nasazení u zákazníků přispívá k tomu, že se stala lídrem v oblasti XDR a plní základní sliby XDR:

• Schopnosti detekce hrozeb a reakce na ně společnosti Hillstone založené na umělé inteligenci dokáží najít a zmírnit útoky dříve, než mají šanci zneužít nejdůležitější aktivum podniku – data. Řešení XDR společnosti Hillstone využívá pokročilé algoritmy strojového učení (Machine Learning – ML) prostřednictvím detekce neznámého malwaru a abnormálních situací, pokročilé analýzy korelace hrozeb a automatického zmírňování hrozeb.

• Řešení XDR od společnosti Hillstone zahrnuje také automatickou orchestraci a odezvu. Pokud byla nakonfigurována strategie nápravy, Hillstone XDR po identifikaci hrozby automaticky provede příslušné mitigační akce podle předem definovaného playbooku.

• Zahrnuje integraci s nejrůznějšími daty v celém spektru sítě, od koncových bodů až po cloud. Tato data mohou zahrnovat NetFlow, Sysmon, Syslogy, metadata, informace o hrozbách a protokoly třetích stran, které jsou následně standardizovány, korelovány a analyzovány, aby poskytovaly úplný přehled a odbourávaly bezpečnostní informační sila. To přináší nejen úplný přehled o zabezpečení s mnohem menším počtem slepých míst, ale také zlepšuje přesnost detekce minimalizací falešně pozitivních výsledků.

Více informací o Hillstone XDR zjistíte zde.

O společnosti Hillstone Networks

Společnost Hillstone Networks je lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti, přičemž poskytuje hloubkovou i širokou ochranu společnostem všech velikostí, od edge po cloud, a to při jakémkoli pracovním zatížení. Integrační přístup společnosti Hillstone Networks v oblasti kybernetické bezpečnosti přináší pokrytí, kontrolu a konsolidaci více než 26 000 podniků po celém světě. www.hillstonenet.com.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230912512214/cs/

Kontakt:

Zeyao Hu

+1 4085086750

inquiry@hillstonenet.com

zdroj: Hillstone Networks