Společnost Hillstone Networks byla v Průvodci trhem pro detekci hrozeb a odezvu sítí Gartner® označena za reprezentativního prodejce

Santa Clara (Kalifornie) 12. dubna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Hillstone Networks, přední poskytovatel řešení pro kybernetickou bezpečnost, byla v Průvodci trhem pro detekci hrozeb a odezvu sítí (Network Detection and Response, NDR) opět oceněna jako reprezentativní dodavatel. NDR je běžným doplňkem nástrojů bezpečnostního operačního centra (SOC) a hraje klíčovou roli při odhalování a potlačování aktivit po porušení zabezpečení, jako je ransomware nebo vnitřní hrozby, a doplňuje tak technologie na bázi pravidel a podpisů.

Průvodce trhem společnosti Gartner pro konkrétní technologické segmenty obsahují definici NDR pro daný trh a vysvětlují zákazníkům, co mohou stávající řešení v krátkodobém horizontu přinést. Podle společnosti Gartner „musí NDR prostřednictvím fyzických nebo virtuálních senzorů poskytovat formální faktory kompatibilní s lokálními a cloudovými sítěmi, aby bylo možné analyzovat hrubý provoz v paketových sítích nebo toky provozu… modelovat běžný síťový provoz a upozorňovat na neobvyklé jevy v provozu, které se vymykají jeho běžnému rozsahu… sdružovat jednotlivá upozornění do strukturovaných záznamů o incidentech, aby se usnadnilo vyšetřování hrozeb, a poskytovat automatické nebo manuální možnosti reakce na detekci škodlivého síťového provozu.“

„CISO a jejich bezpečnostní týmy se potýkají s rostoucí složitostí cílených útoků, obtížemi při sledování a opravování známých slabých míst nebo neschopností odhalit boční pohyb v rozsáhlých sítích,“ uvádí Tim Liu, technický ředitel a spoluzakladatel společnosti Hillstone Networks. „Věříme, že naše zařazení do Průvodce trhem společnosti Gartner je založeno na účinné kombinaci systému detekce narušení sítě s nejlepší inteligentní platformou pro bezpečnostní operace ve své třídě, která okamžitě reaguje na měnící se potřeby našich zákazníků v oblasti kybernetické bezpečnosti.“

Shrnuli jsme některá klíčová zjištění na základě Průvodce trhem společnosti Gartner v oblasti NDR:

• Spolu s NDR jsou obvykle využívány i dalšími nástroji SOC, nepoužívá se samostatně.

• „Analytické překryvy s umělou inteligencí“ mohou přinášet agregované pohledy ze zdrojových dat a poskytovat tak správcům SOC užitečné informace.

• V závislosti na specifickém využití zákazníci obvykle používají řešení od většího dodavatele spolu s „novými místními hráči“, aby získali spolehlivější řešení.

Sada řešení pro NDR od společnosti Hillstone integruje mnoho bezpečnostních funkcí pro dokonalou ochranu, od detekce přes viditelnost až po forenzní analýzu a zmírnění následků:

• Komplexní přehled o provozu, který umožňuje škálovat pokrytí napříč celým podnikem.

• Nejrůznější možnosti detekce hrozeb a anomálií se sofistikovanou vizualizací, aby měly týmy bezpečnostních provozních postupů (SecOps) přehled o situaci.

• Integrace do systémů SOAR, SIEM a systémů třetích stran při minimální konfiguraci pro snadné použití.

Řešení pro NDR společnosti Hillstone se skládá z ochranného řešení Hillstone Breach Detection System, které umožňuje přehled o provozu v datových centrech nebo kampusových sítích ve směru sever-jih a východ-západ, ve spojení s řešením XDR, iSource, platformou pro analýzu velkých dat pro bezpečnostní operace, detekci hrozeb a reakci na ně. Tato kombinace umožňuje vytvořit vysoce výkonné řešení pro NDR s pokročilou UI/ML, které dokáže mapovat útoky napříč různými prvky kybernetického řetězce, a rámec MITRE ATT&CK, který poskytuje přehled o známých i neznámých hrozbách.

Další informace o NDR od společnosti Hillstone naleznete zde.

Gartner, Průvodce trhem pro detekci hrozeb a odezvu sítí, 29. března 2024

Společnost Gartner nedoporučuje žádného dodavatele, produkt nebo službu zobrazenou ve svých výzkumných publikacích a nedoporučuje uživatelům technologií vybírat dodavatele pouze na základě nejvyššího hodnocení nebo jiného měřítka. Výzkumné publikace společnosti Gartner obsahují stanoviska výzkumné organizace Gartner a neměly by být považovány za konstatování faktů. Společnost Gartner se zříká veškerých záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, týkajících se tohoto výzkumu, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.GARTNER je ochranná známka a značka služby společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích přidružených společností v USA a na mezinárodní úrovni a je zde použita na základě svolení. Všechna práva vyhrazena.

O společnosti Hillstone Networks

Integrační přístup společnosti Hillstone Networks k zabezpečení kybernetické bezpečnosti je založen na široce dostupné vizionářské platformě řízené umělou inteligencí, která poskytuje pokrytí, kontrolu a konsolidaci pro zabezpečení více než 28.000 globálních podniků. Společnost Hillstone je důvěryhodným lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti, který chrání klíčová aktiva a infrastrukturu, od okrajové infrastruktury až po cloud, bez ohledu na to, kde je největší pracovní zátěž. Další informace najdete na adrese www.hillstonenet.com.

Kontakt pro média

Valeria Duran

+1 4085086750

inquiry@hillstonenet.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/765968/4639401/Hillstone_Logo.jpg