Společnost GEVORKYAN vydává výroční zprávu, auditované finanční výsledky za rok 2023 a související komentář

Praha/Bratislava 3. května 2024 (PROTEXT) – Auditované hospodářské výsledky společnosti GEVORKYAN, a.s. za rok 2023 jsou v souladu s uveřejněnými předběžnými hospodářskými výsledky. Společnost vykázala tržby na úrovni 76,5 mil. EUR, což znamená jejich více než 30% meziroční růst a překonání plánu. Zisk EBITDA meziročně vzrostl o více než 15 %.

Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN, a.s., uveřejňuje své auditované finanční výsledky a výroční zprávu za fiskální rok 2023 a související komentář.

Společnost GEVORKYAN, a.s. v roce 2023 dosáhla na tržby z prodeje výrobků a služeb na úrovni cca 76,5 mil. EUR a na zisk EBITDA 20,7 mil. EUR, což implikuje EBITDA marži na úrovni 27,1 %. U tržeb to znamená ve srovnání s předchozím rokem více než 30% růst a překonání jejich plánované hodnoty o téměř 700 tis. EUR. Auditované hospodářské výsledky tak nedoznaly výraznějších změn oproti již dříve uveřejněným předběžným hospodářským výsledkům.

Co se týče zisku EBITDA, tak ten ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o více než 15 %, což je poměrně výrazné navýšení. I přes toto navýšení společnost mírně zaostala za původní plánovanou hodnotou zisku EBITDA, která byla o cca 1,7 mil. EUR vyšší. Důvody, které s tímto souvisí, jsou následující:

Společnosti ke konci roku 2023 naběhlo vyšší množství zakázek primárně ze zbrojního obraného odvětví. U některých těchto zakázek docházelo k dokončení vývoje a započínala výroba. S ohledem na to, že těchto zakázek bylo větší množství a byl zde přítomný logický tlak na dodávky těchto výrobků, tak společnost nestíhala automatizovat a robotizovat tak rychle, jak si původně představovala, což mírně zvýšilo náklady.Společnost GEVORKYAN v rámci vyjednávání se svými odběrateli standardě spolupracuje na větších „balících/svazcích“ zakázek, kde je více výrobků. V rámci vyjednávání těchto zakázek dochází k tomu, že u některých výrobků je vyšší marže a u některých nižší. V posledním čtvrtletí roku 2023 pak docházelo k tomu, že převážila výroba a dodávky výrobků, které jsou součástí těchto dlouhodobých spoluprací a dlouhodobých balíků, a které mají mírně nižší marži, což se také částečně podepsalo na ziskovosti.Společnost ke konci roku 2023 přecházela z trhu PX Start Burzy cenných papírů Praha na její hlavní trh PRIME, s čímž se také pojily náklady na tento přechod. Tyto náklady mají jednorázový charakter a také mírně přispěly k výše uvedené finální výši zisku EBITDA.

V roce 2023 společnost GEVORKYAN, a.s. dále vykázala provozní zisk na úrovni cca 8,9 mil. EUR. Výsledek hospodaření po zdanění pak činil cca 3,7 mil. EUR, což představuje růst o 6 % oproti předcházejícímu roku.

Vybrané položky auditovaných finančních výsledků za celý rok 2023 a jejich porovnání s předchozím rokem a s finančním plánem je možné vidět v tabulce níže. Kompletní auditované finanční výsledky spolu s výroční zprávou je možné nalézt na stránkách společnosti.

GEVORKYAN, a.s.Skutečnost (auditované výsledky) PlánZměna/Rozdíl v tis. EUR31.12.202331.12.202231.12.2023Oproti 31.12.2022Oproti plánuTržby z prodeje výrobků a služeb76 46558 67375 80030,32 %0,88 %EBITDA20 72518 00422 41915,11 %-7,56 %EBITDA marže27,10 %30,69 %29,58 %–Provozní zisk8 8779 08510 766-2,29 %-17,55 %Zisk před zdaněním (EBT)4 9034 6447 2845,58 %-32,69 %Zisk po zdanění (EAT)3 7493 5355 7546,05 %-34,85 %Čistý dluh69 14261 558-12,32 %-

Zdroj: GEVORKYAN, a.s.

*Auditované údaje

 

Výhled na rok 2024

V roce 2024 společnost GEVORKYAN předpokládá splnění svého nejaktuálnějšího finančního plánu, který komunikovala v prospektu dluhopisů, který byl vyhotovený dne 23.2.2024 a schválený dne 26.2.2024. Tržby z prodeje výrobků a služeb jsou tedy ke konci roku 2024 očekávány na úrovni 93,5 mil. EUR a zisk EBITDA na úrovni 28,07 mil. EUR. Zmíněný prospekt je dostupný na webových stránkách společnosti GEVORKYAN a na následujícím odkazu.

Odkaz

Upozornění

Tento dokument v žádném ohledu neznamená nabídku nebo výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Údaje zde obsažené mají čistě informativní charakter a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce společnosti GEVORKYAN, a.s. uvedeného níže. Veřejná nabídka akcií v České republice proběhla na základě prospektu akcií vyhotoveného podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který je k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.

 

Společnost GEVORKYAN, založená v roce 1996, je globálním a technologickým lídrem v oblasti výroby kovových součástek pomocí práškové metalurgie, spékáním a vstřikováním kovů. Společnost disponuje jedinečným know-how a špičkovým oddělením výzkumu a vývoje.