Společnost GEVORKYAN poskytuje dodatečné informace týkající se přesunu části výroby od polského konkurenta a švédského partnera do svého závodu ve Vlkanové na Slovensku.

Praha/Vlkanová (Slovensko) 9. května 2024 (PROTEXT) – Přesun výroby od polského konkurenta do závodu společnosti GEVORKYAN

Společnost GEVORKYAN 26.4.2024 uveřejnila tiskovou zprávu s názvem „GEVORKYAN pokračuje v expanzii“, která pojednávala o expanzi v Polsku a přesunu výroby koncernu SKF ze Švédska do výrobního závodu společnosti GEVORKYAN ve Vlkanové na Slovensku. Pro vyloučení pochybností společnost GEVORKYAN uvádí, že v případě expanze a zmíněné společnosti v Polsku se nejednalo o nákup jakéhokoliv podílu společnosti spadající do skupiny Altha Group, avšak se jednalo o převzetí jejích perspektivních zákazníků, u kterých již tato společnost nedokázala plnit jejich požadavky. Jednalo se tedy jen o majoritní část zákazníků polské společnosti, kteří jsou pro společnost GEVORKYAN perspektivní. S těmito zákazníky pak společnost GEVORKYAN vyjednala nové a výhodnější podmínky spolupráce. Někteří z těchto zákazníků navíc již dříve byli zákazníky společnosti GEVORKYAN, která jim dodávala a bude dodávat i jiné výrobky. Společnost GEVORKAN tak převzala část portfolia těchto zákazníků od společnosti spadající do skupiny Altha Group a přesouvá výrobu souvisejících výrobků do svého výrobního závodu ve Vlkanové na Slovensku.

Společnost GEVORKYAN je aktuálně dále v jednání s touto polskou společností ohle dně odkupu některých aktiv (strojů apod.), které by, v případě dohody s touto společností či jejími jinými zástupci, rovněž přemístila do svého závodu ve Vlkanové, patřičně si je upravila a navýšila tím tak dále svou výrobní kapacitu.

Přesun výroby od švédského partnera do závodu společnosti GEVORKYAN

Společnost GEVORKYAN také průběžně přesouvá výrobu od svého švédského partnera, skupiny SKF, do svého závodu ve Vlkanové. GEVORKYAN se u SKF etablovala jako stabilní a spolehlivý dodavatel a skupina SKF jí tak svěřila výrobu vícero součástek metodami práškové metalurgie, které si tato skupina dříve vyráběla sama, a rozhodla se tak pro outsourcing před otevřením vlastního a většího závodu.

Švédská skupina SKF patří mezi největší výrobce ložisek a těsnění na světě. Je přítomna ve 130 zemích. V roce 2023 zaměstnávala 40 tisíc lidí a dosáhla na tržby v hodnotě 8,5 mld. EUR.

O tomto přesunu společnost GEVORKYAN již dříve informovala. Nicméně se jedná o postupný proces, který probíhá bezproblémově a za plné podpory švédského partnera. Níže je možné vidět několik fotek, které s tímto přesunem výroby souvisí.

 

Upozornění

Tento dokument v žádném ohledu neznamená nabídku nebo výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Údaje zde obsažené mají čistě informativní charakter a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce společnosti GEVORKYAN, a.s. uvedeného níže. Veřejná nabídka akcií v České republice proběhla na základě prospektu akcií vyhotoveného podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který je k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.

 

Společnost GEVORKYAN, založená v roce 1996, je globálním a technologickým lídrem v oblasti výroby kovových součástek pomocí práškové metalurgie, spékáním a vstřikováním kovů. Společnost disponuje jedinečným know-how a špičkovým oddělením výzkumu a vývoje.