Společnost GEVORKYAN, a.s. vydává zelené dluhopisy v objemu až 30 mil. eur

Praha/Bratislava 28. února 2024 (PROTEXT) – Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN, a.s., emituje zelené dluhopisy se splatností 5 let a fixním výnosem 7,11 % p.a. Předpokládaný objem emise dosahuje 20 mil. eur s možností navýšení na 30 mil. eur. Dluhopisy jsou upisovány formou veřejné nabídky, přičemž budou obchodovány na Burze cenných papírů Praha a potenciálně na Burze cenných papírů v Bratislavě. Dluhopisy budou emitovány v euru. Lhůta pro upisování těchto dluhopisů běží od 27.2.2024 do 7.3.2024.

Účelem emise je financování růstu společnosti formou kapitálových výdajů směřujících do projektů s pozitivním environmentálním dopadem a částečné refinancování stávající EUR emise ISIN SK4120014994.

GEVORKYAN, a.s. se již dlouhou dobu pyšní prakticky bezodpadovou výrobou, která pramení přímo z technologie práškové metalurgie, jež je obecně považována za energeticky a materiálově udržitelnější technologii ve srovnání s klasickou metalurgií. Celkový výrobní proces je navržen tak, aby byl prakticky bezodpadový a energeticky efektivní, přičemž využívá elektrickou energii z obnovitelných zdrojů a tím snižuje emise CO2. Provozy a projekty GEVORKYAN, a.s. tak mají pozitivní dopad na dosažení environmentálních cílů EU v oblasti obnovitelné energie, snižování emisí skleníkových plynů, udržitelného hospodaření s vodou a ochrany vodních zdrojů a prostřednictvím využití odpadu zpět do výroby také přispívají k cílům v oblasti cirkulární ekonomiky.

Zelené dluhopisy společnosti GEVORKYAN, a.s. jsou vydávány v souladu s principy ICMA (Mezinárodní asociace pro kapitálové trhy). Dluhopisy a soulad s těmito standardy byly kladně posouzeny nezávislou stranou, která, jakožto tzv. „Second party opinion provider“ (posouzení nezávislé strany), mimo jiné zkoumala, zda budou prostředky z dluhopisů využity na projekty se zřejmým environmentálním benefitem. Mezi takové projekty patří například výstavba nové výrobní haly s energetickým certifikátem, výstavba fotovoltaické elektrárny společně s bateriovým úložištěm či investice do technologií PM (práškové metalurgie) a MIM (vstřikování kovů) s nižší spotřebou elektřiny a technických plynů.

Zakladatel společnosti a předseda představenstva Artur Gevorkyan vydání zelených dluhopisů komentuje slovy: „Naší dlouhodobou vizí je rozvíjet naši společnost neustálým zlepšováním kvality výrobků a zlepšováním životního prostředí při současném plnění požadavků zákazníků. Společnost GEVORKYAN úspěšně přetavila svoji vizi do jednotlivých konkrétních kroků, kterými se skrze svoji strategii dlouhodobě věnuje udržitelnosti. Věříme, že tato emise zelených dluhopisů je tak logickým vyústěním naší snahy a osloví nejen naše stávající investory, ale případně i ty nové.“

Dluhopisovou emisi pro společnost GEVORKYAN, a.s. řídila v pozici lead-manažera společnost Conseq Investment Management, a.s. a co-lead manažera společnost VERSUTE INVESTMENTS a.s. Právní poradenství poskytla advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS. Zmíněný second party opinion provedla společnost GREEN0METER.

Luděk Palata, člen správní rady společnosti VERSUTE INVESTMENTS a.s. k emisi zelených dluhopisů společnosti GEVORKYAN, a.s. dodává: „S panem Gevorkyanem a společností GEVORKYAN, a.s. se známe již mnoho let a vidíme, jak se společnost v oblasti bezodpadové výroby i principů udržitelnosti vyvíjí. Já i mí kolegové jsme velmi rádi, že se tak GEVORKYAN, a.s. emisí zelených dluhopisů přidá do hrstky emitentů zelených dluhopisů na českém a slovenském trhu. Zelené dluhopisy historicky převážně vydávaly větší společnosti, kterými jsou například ČEZ či České dráhy.“

 

Upozornění

Tento dokument v žádném ohledu neznamená nabídku nebo výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Údaje zde obsažené mají čistě informativní charakter a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce společností VERSUTE INVESTMENTS a.s. nebo GEVORKYAN, a.s. uvedené níže. Veřejná nabídka dluhopisů společnosti Gevorkyan, a.s. v České republice proběhla na základě prospektu dluhopisů vyhotoveného podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který je k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.

 

Společnost VERSUTE INVESTMENTS a.s. je investiční a poradenskou společností působící jako manažer private equity fondů investujících do malých a středních podniků. Investuje rovněž vlastní kapitál a aktivně řídí portfoliové společnosti fondů. V současné době je manažerem (General Partnerem) fondu BHS Fund II. Private Equity, investiční fondu s proměnným základním kapitálem, a.s. Podfondu BHS Private Equity Fund . VERSUTE INVESTMENTS a.s. je řádným členem Czech Private Equity & Venture Capital Association.

 

Společnost GEVORKYAN, založená v roce 1996, je globálním a technologickým lídrem v oblasti výroby kovových součástek pomocí práškové metalurgie, spékáním a vstřikováním kovů. Společnost disponuje jedinečným know-how a špičkovým oddělením výzkumu a vývoje.