Společnost GEVORKYAN, a.s., inovativní lídr v oblasti práškové metalurgie, s hrdostí oznamuje svůj historický krok – přijetí akcií emitenta na kótovaný hlavní trh Burzy cenných papírů v Bratislavě (BCPB)

Bratislava 22. února 2024 (PROTEXT) – GEVORKYAN prostřednictvím duálního kotování vstupuje na Burzu cenných papírů v Bratislavě.

K tomuto klíčovému milníku pro společnost i pro slovenský kapitálový trh dojde 22. 2. 2024. Bude to první den obchodování na BCPB. Tím se otevírá nová kapitola pro všechny, kteří hledají příležitost investovat do dynamické a rostoucí společnosti.

Přijetí akcií společnosti GEVORKYAN na BCPB má významný dopad nejen pro společnost GEVORKYAN, ale také pro celou burzu a kapitálový trh ve Slovenské republice.

Pro společnosti na Slovensku, které hledají kapitál pro svůj rozvoj, je uvedení společnosti GEVORKYAN na burzu inspirativním příběhem toho, jak lze úspěšně využít možností kapitálového trhu k financování ambiciózního růstu a inovací. GEVORKYAN je vzorem pro společnosti, které usilují o rozvoj svého podnikání a potřebují k tomu získat kapitál.

Společnost GEVORKYAN byla založena na zelené louce na strategickém místě v srdci Evropy a dnes je považována za světový unikát a je příkladem výjimečného úspěchu. Jako evropský lídr v oblasti v práškové metalurgii je společnost jednou z nejinovativnějších v celosvětovém měřítku, s každoročním vývojem více než 150 nových výrobků a měsíční výrobou přesahující 5 milionů dílů.

Společnost GEVORKYAN disponuje nejmodernější laboratoří a moderní nástrojárnou s nepřetržitým třísměnným provozem, díky čemuž je spolehlivým dodavatelem velkých nadnárodních společností s celosvětovou působností.

Společnosti GEVORKYAN asistovaly společnosti VERSUTE INVESTMENTS a HAVEL & PARTNERS při jejím duálním vstupu na bratislavskou burzu cenných papírů, jakož i při vstupu na pražskou burzu cenných papírů v roce 2022 a přechodu na její trh PRIME v roce 2023.

Upozornění

Tento dokument v žádném případě nepředstavuje nabídku ani výzvu k prodeji či nákupu cenných papírů. Informace obsažené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a doporučujeme Vám, abyste se pro kontext a vysvětlení obrátili na zástupce společnosti VERSUTE INVESTMENTS, a.s., nebo GEVORKYAN, a.s. uvedené níže. Veřejná nabídka akcií v České republice byla provedena na základě prospektu akcií vypracovaného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který je k dispozici na internetových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.

VERSUTE INVESTMENTS a.s. je investiční a poradenská společnost, která působí jako správce tzv. private equity fondů investujících do malých a středních podniků. Investuje také vlastní kapitál a aktivně spravuje portfoliové společnosti fondů. V současné době je manažerem (generálním partnerem) fondu BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. – podfond BHS Private Equity Fund. Společnost VERSUTE INVESTMENTS a.s. je řádným členem České asociace private equity a rizikového kapitálu.

Společnost GEVORKYAN byla založena v roce 1996 a je globálním a technologickým lídrem v oblasti kovových komponentů prostřednictvím práškové metalurgie, spékání a vstřikování kovů. Společnost má jedinečné know-how a špičkové oddělení výzkumu a vývoje.