Společnost GEVORKYAN, a.s. bude součástí oficiálního indexu PX pražské burzy. Zároveň úspěšně upsala emisi zelených dluhopisů. Vydává i finanční výsledky rok 2023.

Praha 11. března 2024 (PROTEXT) – Společnost GEVORKYAN, a.s. bude nově součástí nejen hlavního indexu PX Burzy cenných papírů Praha. Společnost také úspěšně upsala zelené dluhopisy v prozatímním objemu 22,5 mil. eur.

Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN, a.s., se nově stane součástí báze indexů PX, PX-TR a PX-TRnet – třech hlavních indexů pražské burzy. Aktualizovaná báze indexů bude obsahovat 11 bazických emisí a bude platná od 18.3.2024. Rozšířením indexu o akcie společnosti GEVORKYAN, a.s. bude uplatněn redukční faktor u emisí ERSTE GROUP BANK, ČEZ a KOMERČNÍ BANKA.

Index je aktualizován i v návaznosti na úspěšně realizovaný přechod společnosti GEVORKYAN, a.s. z trhu PX Start Burzy cenných papírů Praha na její trh PRIME, který se stal v prosinci 2023. Společnost GEVORKYAN, a.s. se tak stala první emisí z trhu START, která po úspěšném úpisu a fungování na tomto trhu přešla na regulovaný trh Prime Market. V druhé polovině února společnost také vstoupila na Burzu cenných papírů v Bratislavě, a to formou duálního listingu.

Společnost GEVORKYAN, a.s. také úspěšně upsala emisi zelených dluhopisů se splatností 5 let a fixním výnosem 7,11 % p.a. O emisi společnost informovala 28.2., přičemž lhůta pro upisování běžela do 7.3.2024. Dluhopisy, v prozatímní celkové výši 22,5 mil. eur, byly upisovány formou veřejné nabídky. Společnost má ještě možnost upsat 7,5 mil. eur v rámci dodatečné lhůty pro upisování. Dluhopisy budou obchodovány na Burze cenných papírů Praha od 12.3. a potenciálně i na Burze cenných papírů v Bratislavě.

Účelem emise je financování růstu společnosti formou kapitálových výdajů směřujících do projektů s pozitivním environmentálním dopadem a částečné refinancování stávající EUR emise ISIN SK4120014994.

GEVORKYAN, a.s. se již dlouhou dobu pyšní prakticky bezodpadovou výrobou, která pramení přímo z technologie práškové metalurgie, jež je obecně považována za energeticky a materiálově udržitelnější technologii ve srovnání s klasickou metalurgií. Celkový výrobní proces je navržen tak, aby byl prakticky bezodpadový a energeticky efektivní, přičemž využívá elektrickou energii z obnovitelných zdrojů a tím snižuje emise CO2. Provozy a projekty GEVORKYAN, a.s. tak mají pozitivní dopad na dosažení enviromentálních cílů EU v oblasti obnovitelné energie, snižování emisí skleníkových plynů, udržitelného hospodaření s vodou a ochrany vodních zdrojů a prostřednictvím využití odpadu zpět do výroby také přispívají k cílům v oblasti cirkulární ekonomiky. Zelené dluhopisy společnosti GEVORKYAN, a.s. jsou vydávány v souladu s principy ICMA (Mezinárodní asociace pro kapitálové trhy).

Zakladatel společnosti a předseda představenstva Artur Gevorkyan vydání zelených dluhopisů komentuje slovy: „Naší dlouhodobou vizí je rozvíjet naši společnost neustálým zlepšováním kvality výrobků a zlepšováním životního prostředí při současném plnění požadavků zákazníků. Společnost GEVORKYAN úspěšně přetavila svoji vizi do jednotlivých konkrétních kroků, kterými se skrze svoji strategii dlouhodobě věnuje udržitelnosti. Jsme rádi, že tato emise zelených dluhopisů oslovila jak naše stávající investory, ale i ty nové.“

Dluhopisovou emisi pro společnost GEVORKYAN, a.s. řídila v pozici lead-manažera společnost Conseq Investment Management, a.s. a co-lead manažera společnost VERSUTE INVESTMENTS a.s. Nezávislé posouzení zeleného rámce dluhopisů poskytla společnost GREEN0METER. Právní poradenství poskytla advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Luděk Palata, člen správní rady společnosti VERSUTE INVESTMENTS a.s. k emisi zelených dluhopisů společnosti GEVORKYAN, a.s. dodává: „S panem Gevorkyanem a společností GEVORKYAN, a.s. se známe již mnoho let a vidíme, jak se společnost v oblasti bezodpadové výroby i principů udržitelnosti vyvíjí. Já i mí kolegové jsme velmi rádi, že se tak GEVORKYAN, a.s. emisí zelených dluhopisů přidává do hrstky emitentů zelených dluhopisů na českém a slovenském trhu. Zelené dluhopisy historicky převážně vydávaly větší společnosti, kterými jsou například ČEZ či České dráhy.“

 

Za rok 2023 společnost GEVORKYAN, a.s. vykázala tržby na úrovni 76,54 mil. eur, což znamená jejich 30% meziroční růst. Zisk EBITDA meziročně vzrostl o téměř 16 % na úroveň 20,83 mil. eur.

Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN, a.s., uveřejňuje své předběžné finanční výsledky za rok 2023.

Společnost GEVORKYAN, a.s. za rok 2023 vykázala tržby z prodeje výrobků a služeb na úrovni 76,54 mil. eur a zisk EBITDA 20,83 mil. eur. V meziročním srovnání s předchozím rokem to znamená 30,46% nárůst tržeb a 15,71% nárůst zisku EBITDA. Pro rok 2024 společnost GEVORKYAN, a.s. plánuje tržby ve výši 93,5 mil. eur a zisk EBITDA ve výši 28,1 mil. eur, přičemž jde o plán sestavený dle slovenských účetních standardů.

V roce 2023 společnost dále vykázala provozní zisk na úrovni 8,98 mil. eur. Zisk po zdanění (EAT) společnost vykázala na úrovni 4,08 mil. eur, což znamená 15,26% nárůst oproti předchozímu roku.

Vybrané položky finančních výsledků za celý rok 2023 a jejich porovnání s celým rokem 2022 a s finančním plánem je možné vidět v tabulce níže. Zároveň upozorňujeme, že veškeré informace o finančních výsledcích jsou předběžné a jako takové podléhají pravidelnému auditu společnosti Ernst & Young.

GEVORKYAN, a.s.Skutečnost PlánZměna/Rozdíl v tis. eur31.12.202331.12.202231.12.2023Oproti 31.12.2022Oproti plánuTržby z prodeje výrobků a služeb76 54258 67375 80030,46 %0,98 %EBITDA20 83318 00422 41615,71 %-7,07 %EBITDA marže27,22 %29,58 %29,58 %–Provozní zisk8 9829 08510 766-1,13 %-16,57 %Zisk před zdaněním (EBT)5 3534 6447 28415,27 %-26,51 %Zisk po zdanění (EAT)4 0753 5355 75415,26 %-29,19 %Čistý dluh71 20061 558-15,66 %-

Zdroj: GEVORKYAN, a.s., VERSUTE INVESTMENTS a.s.

*Neauditované údaje

 

Upozornění

Tento dokument v žádném ohledu neznamená nabídku nebo výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Údaje zde obsažené mají čistě informativní charakter a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce společností VERSUTE INVESTMENTS a.s. nebo GEVORKYAN, a.s. uvedené níže. Veřejná nabídka dluhopisů a akcií společnosti Gevorkyan, a.s. v České republice proběhla na základě prospektů vyhotovených podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.

 

VERSUTE INVESTMENTS a.s.

Společnost VERSUTE INVESTMENTS a.s. je investiční a poradenskou společností působící jako manažer private equity fondů investujících do malých a středních podniků. Investuje rovněž vlastní kapitál a aktivně řídí portfoliové společnosti fondů. V současné době je manažerem (General Partnerem) fondu BHS Fund – II. Private Equity, investiční fondu s proměnným základním kapitálem, a.s. – Podfondu BHS Private Equity Fund . VERSUTE INVESTMENTS a.s. je řádným členem Czech Private Equity & Venture Capital Association.

GEVORKYAN, a.s.

Společnost GEVORKYAN, založená v roce 1996, je globálním a technologickým lídrem v oblasti výroby kovových součástek pomocí práškové metalurgie, spékáním a vstřikováním kovů. Společnost disponuje jedinečným know-how a špičkovým oddělením výzkumu a vývoje.

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.