Společnost ExaGrid byla oceněna v průvodci Gartner® Market Guide pro podniková zálohovací úložná zařízení

Marlborough 13. prosince 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – Ve zprávě je jako reprezentativní dodavatel uvedena společnost ExaGrid

Společnost ExaGrid®, jediné řešení v oboru pro víceúrovňové zálohování, dnes oznámila, že byla označena za reprezentativního dodavatele v průvodci Gartner Market Guide z listopadu 2023 pro podniková zálohovací úložná zařízení .

Organizace mohou využít průvodce trhem (Market Guide), aby pochopily, jak se stav rozvíjejícího se trhu slučuje s budoucími plány. Vzhledem k tomu, že společnost Gartner publikovala více než 100 výzkumných poznámek průvodce Market Guide, mohou navíc vedoucí pracovníci v oblasti IT a strategičtí vedoucí pracovníci ve snadně čitelném formát získat rozsáhlý přehled o mnoha trzích, a to včetně těch vyspělých i menších.

Nejdůležitější body ze zprávy průvodce Market Guide pro podniková zálohovací úložná zařízení(1) :

Podniková zálohovací úložná zařízení se týkají úložných zařízení, která jsou optimalizována pro primární účely ukládání zálohovaných dat.Stále více podniků dává přednost podnikovým zálohovacím úložným zařízením před interními úložišti nebo univerzálními externími úložišti pro zálohování z důvodu jejich snadného používání.Cílové zálohovací úložné zařízení může být optimalizováno pro synchronizaci se zálohovacími aplikacemi, aby bylo dosaženo nezměnitelnosti, vysoké efektivity úložiště, zabezpečení a vysokorychlostního načítání a obnovy.

„Je nám ctí, že jsme byli oceněni v tomto průvodci Market Guide, který zahrnuje dodavatele na trhu s podnikovými zálohovacími úložnými zařízeními a pomáhá organizacím získat informace o tom, kdy je pro ně výhodnější používat zálohovací úložná zařízení než jiné typy úložišť,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid.

„Posláním společnosti ExaGrid je řešit problémy, se kterými se organizace potýkají při zálohování, a naše vrstvené úložiště pro zálohování to splňuje. Nabízí rychlý výkon při přijímání a obnově záloh, komplexní bezpečnostní funkce, nesíťovou vrstvu (vrstvenou vzduchovou mezeru) se zpožděným odstraňováním a neměnnými datovými objekty pro obnovu ransomwaru, škálovatelnou architekturu pro zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, pokročilou integraci s předními zálohovacími aplikacemi a prvotřídní zákaznickou podporu,“ sdělil Andrews.

(1) Gartner, „Market Guide for Enterprise Backup Storage Appliances,“ ze dne 16. listopadu 2023, Chandra Mukhyala.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Společnost Gartner nepropaguje žádného dodavatele, produkt nebo službu, které jsou uvedeny v jejích výzkumných publikacích, a nedoporučuje uživatelům technologií, aby si vybírali pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner obsahují názory výzkumné organizace Gartner a neměly by být považovány za vyjádření skutečnosti. Společnost Gartner se zříká veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, týkajících se tohoto výzkumu, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

GARTNER je registrovaná ochranná známka a značka služeb společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích přidružených společností v USA a na mezinárodní úrovni a je zde použita se svolením. Všechna práva vyhrazena.

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Spojené státy americké, Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Česká republika, Francie, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Katar, Kanada, Kolumbie, Mexiko, Německo, Polsko, Portugalsko, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Podívejte se, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech se společností ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví podstatně méně času zálohovacím ukládáním v příbězích o úspěších našich zákazníků. Společnost ExaGrid je na svůj výsledek +81 NPS hrdá!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231212212965/cs/

Kontakt pro media: 

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

 

Zdroj: ExaGrid