Společnost Cognizant podpořila globální rozvoj rozmanitých komunit 70 miliony dolarů

Teaneck (New Jersey) 12. dubna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Filantropické příspěvky v rámci iniciativy Synapse potvrzují dlouhodobý závazek společnosti připravovat kandidáty na pracovní pozice budoucnosti

Přední světová technologická společnost Cognizant (Nasdaq: CTSH ) poskytla od roku 2018 prostřednictvím 117 grantů 70 milionů dolarů na dobročinné účely 77 organizacím po celém světě. Tento milník navazuje na dlouhou historii společnosti Cognizant, která filantropicky investuje finanční prostředky do globálních programů zvyšování kvalifikace a budování partnerství, podporujících ekonomickou mobilitu nedostatečně reprezentovaných komunit. Aktuálně se toto charitativní úsilí společnosti Cognizant stalo klíčovou součástí podnikové iniciativy Synapse, jejímž cílem je připravit do konce roku 2026 jeden milion nových talentů pro pracovní pozice budoucnosti.

Společnost Cognizant má dlouhou tradici investic do školení a vzdělávání pracovní síly po celém světě, stejně jako do podpory nedostatečně reprezentovaných komunit a marginalizovaných skupin poskytováním příležitostí k úspěchu. V rámci nedávno zahájené iniciativy Synapse pomohou finanční dary, partnerství s komunitami a dobrovolnická práce podpořit 300.000 osob v kariérním přestupu do technologických oborů a k perspektivním pracovním pozicím využívajících umělou inteligenci.

Tobi Young, senior viceprezident a ředitel pro firemní záležitosti ve společnosti Cognizant, k těmto iniciativám uvedl: „Společnost Cognizant zahájila iniciativu Synapse jako součást našeho závazku vzdělávat a připravovat pracovníky pro éru AI a digitální ekonomiky. Jsme hrdí na to, že můžeme s našimi neziskovými organizacemi a komunitními vzdělávacími partnerstvími investovat do zajištění nových technologických dovedností pro jednotlivce, podpořit komunity v souvislosti s rozvojem digitální ekonomiky a zlepšit ekonomické příležitosti pro každého.“

Společnost Cognizant směřuje své investice do zvyšování kvalifikace k organizacím, které 1) poskytují včasný přístup ke vzdělávání a navazování kontaktů; 2) vytvářejí příležitosti pro jednotlivce zahajující nebo rozvíjející kariéru v oblasti technologií a 3) přinášejí nové podněty pro posun technologického průmyslu v oblasti podpory zvyšování kvalifikace. Tyto organizace mají jako celek zásadní význam pro inspiraci, vzdělávání a přípravu komunit i jednotlivců libovolného věku pro úspěch na dnešním prudce se vyvíjejícím pracovním trhu. Jen za rok 2023 podpořila společnost Cognizant mimo jiné:

1. Organizace, které poskytují včasný přístup ke vzdělávání a navazování kontaktů:

• Girlstart

• Podpora celoročního vzdělávání dívek v oborech STEM (přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika). V roce 2024 chce Girlstart zapojit více než 1800 dívek ze 4. a 5. tříd prostřednictvím 88 mimoškolních programů v Texasu, Kalifornii a Massachusetts a také více než 900 dívek ze 4. až 8. tříd prostřednictvím 36 tematických letních táborů zaměřených na obory STEM.

• Nadace Raspberry Pi

• Podpora programů Code Club a CoderDojo ve Velké Británii, které nabízejí mladým lidem bezplatné a dostupné příležitosti naučit se programovat a tvořit pomocí digitálních technologií. Tyto kluby, které na místní úrovni zajišťují pedagogové a dobrovolníci v komunitních zařízeních, jako jsou školy a knihovny, by měly podle očekávání přímo podpořit celkem 17.000 studentů.

• Year Up

• Podpora přímých služeb organizace Year Up a jejích inovativních programů rozvoje pracovních sil po celé zemi v regionech, jako je Atlanta, Austin, Bay Area, Charlotte, Chicago, Dallas, Denver, New York, Phoenix a další. Financování pomáhá Year Up pokračovat v realizaci programů profesního vzdělávání, zkoušet nové modely programů a zlepšovat vnitřní provoz organizace, aby v roce 2024 mohla poskytnout kvalitnější služby více než 4000 mladých dospělých.

2. Organizace, které vytvářejí příležitosti pro jednotlivce zahajující nebo rozvíjející kariéru v oblasti technologií:

• Blind Institute of Technology

• Podpora akademie Blind Institute of Technology, která poskytuje školení a certifikaci relevantních technických dovedností pro zdravotně postižené uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí zvýšit svůj mzdový potenciál a najít smysluplnou práci.

• Code Platoon

• Podpora vzdělávacích programů společnosti Code Platoon zaměřených na fullstack softwarové inženýrství a DevOps cloudové inženýrství v roce 2024. Od roku 2016 absolvovalo vzdělávací programy CodePlatoon více než 500 veteránů a partnerů příslušníků armády, z nichž 74 % si našlo práci do šesti měsíců od ukončení studia.

• ReDI School of Digital Integration

• Podpora vzdělávací instituce ReDI School of Digital Integration v Německu, která zlepšuje postavení jednotlivců ohrožených vyloučením z technologického prostředí. Zaměřením na tyto skupiny přispívá k vytvoření rozmanité, kvalifikované a propojené globální komunity. Finanční prostředky od společnosti Cognizant podpoří projekt Digital Career Program, nabízející špičkové technologické kurzy pro studenty, kteří chtějí rozvíjet kariéru v odvětví technologií, a projekt The Digital Women Program, který usiluje o zlepšení pozice žen v tomto sektoru.

• ICT Academy

• Nadace Cognizant Foundation India v rámci své stěžejní iniciativy „Tech4All“ navázala partnerství s organizací ICT Academy v Tamilnádu s cílem poskytnout pokročilé technické vzdělání 5000 žen ze znevýhodněných skupin prostřednictvím zřízení Center excelence pro posílení postavení žen na 71 vysokých školách v indických státech Karnátaka, Kérala, Tamilnádu a Telangána. Cílem projektu je podpořit absolventky poskytnutím dovedností klíčových pro průmysl 4.0 a zajistit jejich připravenost na dynamický trh práce.

3. Organizace, které přinášejí nové podněty pro posun technologického průmyslu v oblasti podpory zvyšování kvalifikace:

• National Governors Association Center for Best Practices, Workforce Innovation Network

• National Governors Association Center for Best Practices (NGA Center), Workforce Innovation Network: Podpora III. fáze projektu NGA Center’s Workforce Innovation Network, jehož cílem je podpořit vedoucí pracovníky ve veřejném a soukromém sektoru, kteří prosazují inovativní řešení pro přípravu pracovních sil na pozice budoucnosti. Příspěvek podpoří setkání poradců guvernérů a tvůrců státních politik, ale i ideové vedení pro rozvoj této oblasti a pomoc státům při zavádění osvědčených postupů.

• Work Shift, AI & Economic Opportunity Reporting Initiative

• Podpora hloubkového informování o změnách v oblasti vzdělávání a práce v důsledku využívání umělé inteligence se zvláštním zaměřením na to, zda její užívání prohlubuje nerovnosti, nebo naopak otevírá nové cesty k ekonomickému vzestupu. Projekt se soustředí na: 1) specifickou roli umělé inteligence při vytváření (nebo naopak ztěžování) lepšího propojení postsekundárního vzdělávání a pracovního uplatnění, 2) potenciální dopady na ekonomický vzestup osob v dolní polovině mzdového spektra a 3) konkrétní příklady toho, jak využívání umělé inteligence již dnes ovlivňuje postsekundární vzdělávání a pracovní trh.

Cílem iniciativy Synapse společnosti Cognizant je připravit a vybavit osoby z nejrůznějších sociálních skupin po celém světě, které dosud neměly přístup k technologickým dovednostem, k aktivnímu zapojení a prosperitě v době, kdy stále více pracovních míst závisí na technologickém know-how. Společnost Cognizant věří, že investice do vzdělávání a zvyšování kvalifikace, které umožní jednotlivcům získat technologické dovednosti, zachovat si zdroj příjmů a podporovat své komunity, tvoří klíčovou složku udržitelného rozvoje. Další informace o iniciativě Synapse naleznete zde .

O společnosti Cognizant

Společnost Cognizant (Nasdaq: CTSH) buduje moderní podniky. Našim klientům pomáháme s modernizací technologií, změnami interních procesů i transformací zkušeností, aby si v rychle se měnícím světě dokázali udržet náskok. Společně zlepšujeme každodenní život. Více se dozvíte na www.cognizant.com nebo @cognizant.

Pro další informace kontaktujte:    

USA:

Gabrielle Gugliocciello

E-mail: gabrielle.gugliocciello@cognizant.com

 

 

Evropa / Asie a Tichomoří:

Christina Schneider

E-mail: christina.schneider@cognizant.com

 

 

Indie:

Rashmi Vasisht

E-mail: rashmi.vasisht@cognizant.com

 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg

 

 

PROTEXT