Společnost Cognizant nasadí u svých farmaceutických klientů technologie generativní umělé inteligence NVIDIA BioNeMo za účelem zlepšení výzkumu a vývoje léků

Teaneck (New Jersey) 20. března 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Odborné znalosti společnosti Cognizant v oblasti umělé inteligence a oborové zkušenosti budují v kombinaci s generativní platformou umělé inteligence NVIDIA BioNeMo spolehlivé základy pro zlepšování výsledků v oblasti zdravotnictví a přírodních věd

Společnost Cognizant (NASDAQ: CTSH) přichází s novými možnostmi využití technologie generativní umělé inteligence (gen AI) na nové platformě NVIDIA BioNeMo. Jejím cílem je věnovat se řešení složitých problémů při výzkumu a vývoji nových léků v oblasti vědy o živé přírodě, jako je zvýšení produktivity procesu vývoje a zvýšení rychlosti, s jakou lze na trh uvádět nové léčebné postupy s potenciálem záchrany lidských životů.

Tradiční metodiky výzkumu a vývoje nových léčiv jsou náročné a získání relevantních poznatků vyžaduje analýzu rozsáhlého množství odborné literatury a klinických dat. Navíc jsou tyto tradiční metody zatíženy vysokými náklady a dlouhým životním cyklem vývoje s výraznou mírou neúspěchu. Využitím technologií generativní umělé inteligence mohou kliničtí výzkumníci rychle analyzovat rozsáhlé soubory dat, přesněji předpovídat interakce mezi jednotlivými složkami léčiv a vytvářet nové, relevantní způsoby vývoje léčiv.

„Generativní umělá inteligence disponuje v porovnání s jakýmkoliv jiným technologickým pokrokem v posledních desetiletích potenciálem vyvolat revoluci po stránce způsobů výzkumu, vývoje a uvádění nových léků na trh, a v důsledku toho tak zrychlit frekvenci uskutečňování životně důležitých objevů, dosahovat jich inteligentnějšími způsoby a zpřístupnit je všem,“ uvedla Anna Elangová, výkonná viceprezidentka společnosti Cognizant Core Technologies & Insights. „Díky spolupráci se společností NVIDIA může společnost Cognizant svým klientům z oblasti vědy o živé přírodě nabídnout cestu k bezpečné, odpovědné a nákladově efektivní realizaci této vize.“

Využitím svých bohatých odborných znalostí v oblasti vědy o živé přírodě i umělé inteligence a předučených generativních modelů umělé inteligence společnosti NVIDIA pro konkrétní odvětví, které tato společnost nabízí v rámci projektu BioNeMo, chce společnost Cognizant poskytnout svým klientům přístup k sadě služeb pro tvorbu modelů, včetně nabídky předučených modelů, špičkových rámců a rozhraní API, které pro klienty představují nejrychlejší cestu k učení a přizpůsobení podnikových modelů za použití jejich vlastních dat. Nabídka má těchto cílů dosáhnout s omezeným množstvím manuálních zásahů během analýzy dat a bez nutnosti psát složitý kód a budovat či udržovat infrastrukturu.

„Generativní umělá inteligence bude hlavním nástrojem v další vlně zvyšování produktivity podniků v celé řadě nejrůznějších odvětví, a to právě díky softwarové platformě NVIDIA AI Enterprise,“ konstatoval Alvin DaCosta, viceprezident Global Consulting Partner Organization společnosti NVIDIA. „Díky projektu NVIDIA BioNeMo pomůže společnost Cognizant svým klientům z oblasti věd o živé přírodě zpřístupnit pokročilé, bezpečné a spolehlivé služby v oblasti umělé inteligence, které jim pomohou dosáhnout lepších výsledků při vývoji vlastních aplikací při vývoji a výzkumu léků.“

Společnost Cognizant spolupracuje s předními světovými firmami v oblasti vývoje a výroby léčiv, biotechnologií a zdravotnické techniky, a pokrývá celý hodnotový řetězec v oblasti věd o živé přírodě od výzkumu a vývoje až po technologie digitálního zdravotnictví. Tímto úsilím přispívá ke zlepšování vědecké úrovně, zdraví pacientů a zvyšování obchodních hodnot v tomto odvětví a umožňuje uplatňování přístupu zaměřeného na pacienta a zlepšení interakcí se zdravotnickými pracovníky. Nabídky společnosti Cognizant v oblasti věd o živé přírodě umožňují provoz více než 120 globálních výrobních linek, vyrábějících zdravotnické prostředky, a v důsledku toho slouží více než 18 milionům pacientů.

Společnost Cognizant hodlá prostřednictvím spolupráce se společností NVIDIA vyhledávat další možnosti použití těchto technologií v oblastech jako je obecná výroba nebo automobilový průmysl, kde generativní umělá inteligence disponuje potenciálem pro zvýšení produktivity, optimalizace nákladů a rychlejší tržní realizaci inovativních produktů. Společnost Cognizant hodlá v letošním roce vybudovat NVIDIA AI Center of Excellence, kde budou probíhat další inovace technologií společnosti NVIDIA, například projektů NVIDIA Metropolis, NVIDIA Omniverse či samotné platformy NVIDIA AI Enterprise. Tyto inovace pak budou přínosem klientům z nejrůznějších odvětví po celém světě.

O společnosti Cognizant

Společnost Cognizant (Nasdaq: CTSH) utváří moderní podniky. Našim klientům pomáháme s modernizací technologií, změnami interních procesů i transformací zkušeností, aby si v rychle se měnícím světě dokázali udržet náskok. Společně zlepšujeme každodenní život. Více se dozvíte na stránce www.cognizant.com nebo @cognizant.

 

Pro další informace kontaktujte:

Spojené státy

Jméno: Ben Gorelick

E-mail: benjamin.gorelick@cognizant.com

 

Evropa / Asie a Tichomoří

Jméno: Christina Schneiderová

E-mail:christina.schneider@cognizant.com

 

Indie

Jméno: Rashmi Vasishtová

E-mail:rashmi.vasisht@cognizant.com

 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg