Společnost CHINT vyhlášena časopisem Forbes China „inovativním podnikem v oblasti ESG“

Šen-čen (Čína) 8. prosince 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – V Šen-čenu se nedávno konala konference Forbes China ESG Innovation Enterprise Selection. Akce se zúčastnili vládní představitelé, zástupci podniků, odborníci na ESG (Environmental, Social, Governance – ekologické, sociální a správní faktory udržitelnosti podniků) a další hosté, aby se zde podělili o osvědčené postupy v oblasti ESG a diskutovali své inovativní myšlenky v tomto sektoru. Na akci byl přizván také Luan Guangfu, úřadující prezident společnosti CHINT Group, který zde přednesl referát.

Během akce byly vyhlášeny výsledky ocenění „2023 Forbes China ESG Innovation Enterprise Selection“ (Inovativní ESG podnik 2023), přičemž si uznání vysloužila také ESG opatření společnosti CHINT. Forbes China uvádí, že cílem této akce je dlouhodobě podporovat a vyzdvihovat inovace a vynikající výsledky podniků v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řízení (ESG).

„Společnost CHINT jako průkopník a průzkumník ekologického a nízkouhlíkového rozvoje začleňuje zásady ESG do své rozvojové strategie a zkoumá digitální řešení a iniciativy zaměřené na uhlíkovou neutralitu.“ zdůraznil Luan Guangfu.

Společnost CHINT se zavázala být globálním lídrem v oblasti inteligentních energetických řešení a sladit své poslání přinášet bezpečnější, ekologičtější, pohodlnější a efektivnější energetiku s cíli udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Společnost se aktivně podílí na výstavbě systémů nových zdrojů energie i nových energetických sítí a začleňuje zásady ESG ve všech oborech své činnosti. Dceřiné společnosti skupiny CHINT, včetně společností CHINT Electrics, Astronergy a CHINT Aneng, vydaly v letošním roce ESG reporty, ve kterých sdílejí své koncepty a postupy v oblasti ESG.

Oborový model „Fotovoltaika+“ společnosti CHINT kombinuje ekonomické, sociální a environmentální přínosy a podporuje inovativní integraci napříč různými scénáři, jako např. solární energie a písek, solární energie a rybolov, solární energie a zemědělství či solární energie a lesnictví. Tento přístup již přinesl pozitivní ekonomické, ekologické a sociální výsledky. V současné době společnost CHINT celosvětově investovala do kumulativní kapacity více než 31 GW, což ročně zajistí více než 34 miliard kWh ekologické elektřiny a sníží emise oxidu uhličitého o více než 35 milionů tun.

Řešení problémů spojených se změnou klimatu vyžaduje globální spolupráci. Lily Zhangová, prezidentka společností CHINT Electrics a CHINT Global, zdůraznila výhody plynoucí z partnerství, jako je spolupráce, brainstorming a výměny technologií. V roce 2023 vydala společnost CHINT ve spolupráci s mezinárodní poradenskou firmou Kearney „Bílou knihu uhlíkové neutrality společnosti CHINT Electrics“ a „Deklaraci o nulových emisích uhlíku“.

Složitost našeho světa vytváří nové překážky, které ještě zvyšují význam ekologických dekarbonizačních řešení. Společnost CHINT pokračuje v rozvíjení svých předností napříč celým řetězcem a poskytuje bezpečnější, ekologičtější, pohodlnější a účinnější energii, která podpoří její globální partnery a přispěje k ekologickému, nízkouhlíkovému a vysoce kvalitnímu rozvoji všech průmyslových odvětví.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2295399/CHINT_Named_ESG_Innovation_Enterprise_Forbes_China.jpg 

KONTAKT: Cora Geng, gxiaol@chintglobal.com