Společnost BETS oznámila dokončení dodávek veškerého vybavení druhé těžební farmy

Čchang-ša (Čína) 26. ledna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Bit Brother Limited (dále jen „společnost“, „my“ nebo „Bit Brother“) (NASDAQ: BETS) s potěšením oznamuje dokončení dodávek veškerého vybavení druhé těžební farmy kryptoměn. Vzhledem k extrémně nízkým teplotám, které postihly v polovině ledna Texas, byla některá zařízení s původním termínem dodání 10. ledna 2024 dodány až dne 19. ledna 2024. V současné době společnost obdržela první dodávku přibližně 1 400 těžebních jednotek, těžebních kontejnerů, transformátorů, protihlukových stěn a dalšího vybavení potřebného pro provoz farmy. Zmíněných 1 400 těžebních jednotek bylo nainstalováno a podrobeno testům. Byla také dokončena větší část montážních a testovacích prací na ostatních zařízeních. Připravujeme se na inspekci zástupců města Abilene a vydání osvědčení o užívání objektu. Společnost Bit Brother očekává, že osvědčení o užívání získá na začátku února 2024, kdy by byl v návaznosti provoz farmy č. 2 zahájen.

O společnosti Bit Brother Limited

Společnost Bit Brother Ltd. je mnohostranně zaměřená korporace, jejíž činnost zahrnuje řízení podniků v Číně a podnikání v oblasti blockchainu a kryptoměn ve Spojených státech. V rámci americké jurisdikce strategicky řídí a integruje zařízení pro těžbu kryptoměn. Za podpory angažovaného týmu odborníků společnost aktuálně provozuje ve Spojených státech dvě těžební farmy a usiluje o další růst svých blockchainových a kryptoměnových aktivit. Další informace najdete na www.bitbrother.com.

Výhledová prohlášení

Některá tvrzení v této tiskové zprávě mohou obsahovat tzv. „výhledová prohlášení“. „Výhledová prohlášení“ jsou jakákoli tvrzení zde uvedená s výjimkou konstatování historických skutečností. Tato výhledová prohlášení jsou běžně charakterizována použitím termínů spojených s budoucím vývojem, jako je např. „věří“ a „očekává“ apod., které zahrnují známá i neznámá rizika a nejistoty. Přestože se Společnost domnívá, že očekávání vyjádřená v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, jsou spojena s odhady, riziky a nejistotami a mohou se ukázat jako nesprávná. Na tato výhledová prohlášení, vztahující se pouze k datu uveřejnění této tiskové zprávy, se tudíž nedoporučuje nadměrně spoléhat. Skutečné výsledky Společnosti se mohou v důsledku řady faktorů podstatně lišit od výsledků předpokládaných v těchto výhledových prohlášeních. Zmíněná rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné rizikové faktory popsané společností BETS v dokumentech předložených Komisi pro cenné papíry („SEC“). Tyto rizikové faktory a další faktory, uvedené mj. v jiných částech této tiskové zprávy, mohou způsobit podstatné rozdíly mezi skutečnými výsledky a dosavadními úspěchy a zahrnují mimo jiné:

politiky místních úřadů a regulační dohled nad těžbou kryptoměn a našimi dalšími aktivitami;probíhající vývoj podnikání společnosti BETS v oblasti těžby kryptoměn s řadou nejistot ohledně dalšího směřování a integrace dalších obchodních segmentů společnosti;neschopnost efektivního řízení nově zahájeného podnikání v oblasti těžby kryptoměn;neschopnost získat přístup k většímu množství energie za přiměřenou cenu, která by mohla významně navýšit provozní náklady společnosti BETS a nežádoucím způsobem ovlivnit poptávku po jejích těžebních aktivitách;jakékoli významné nebo dlouhodobé selhání těžebních zařízení provozovaných společností BETS nebo služeb jí poskytovaných, včetně událostí mimo její kontrolu, které by vedlo k významným finančním nákladům a výpadkům, snížilo atraktivitu jejích zařízení, poškodilo její obchodní pověst a mělo významný nepříznivý vliv na její obchodní výsledky;skutečné nebo domnělé narušení bezpečnosti našich serverů pro těžbu kryptoměn, které by mohlo narušit činnost společnosti BETS a mít významný nepříznivý vliv na její podnikání, finanční situaci a obchodní výsledky akolísání ceny kryptoměn;další rizika a nejistoty uvedené ve zprávách společnosti BETS pro Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) nebo v dokumentech, které společnost BETS předložila nebo předloží SEC.

Vzhledem k výše uvedenému by se na výhledová prohlášení nemělo pohlížet jako na vyjádření našich stanovisek k jakémukoli pozdějšímu datu a neměla by se jim přikládat přílišná váha při rozhodování o investici do našich cenných papírů. Nezavazujeme se výhledová prohlášení aktualizovat tak, aby odrážela události nebo okolnosti po datu, kdy byla učiněna, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak, s výjimkou případů, kdy to vyžadují příslušné zákony o cenných papírech.

Kontakt: contactus@bitbrother.com, +86-731-82290658