Špindlerovská Andělská křídla ukazují cestu k budoucnosti bez kouře

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) 4. prosince 2023 (PROTEXT) – Tradiční rozsvěcení vánočního stromu ve Špindlerově Mlýně bylo letos spojeno se slavnostním představením Andělských křídel. Tento nový foto point, umělecké dílo představující andělská křídla, je zároveň symbolem inciativy „Město bez kouře“, k níž se Špindlerův Mlýn v letošním roce připojil. Jejím cílem je inspirovat obyvatele a návštěvníky horského střediska k volbě zdravějšího způsobu života bez kouře a přispět k čistotě přírody, která město obklopuje.

Součástí iniciativy „Město bez kouře“, k níž se Špindlerův Mlýn připojil jako druhé české město po Karlových Varech, je i revitalizace a kultivace veřejného prostoru. Právě k ní má přispět i nový foto point jako další symbol města uprostřed Krkonoš. Jak řekl starosta Špindlerova Mlýna, Martin Jandura, „Andělská křídla jsou víc než jen estetickým objektem. Stojí v srdci našeho města jako symbol otevřenosti, svobody a naděje, tedy hodnot, které jsou naše pro město důležité. Špindlerův Mlýn tak symbolicky otevírá svá křídla změně, a to i změně směrem ke zdravějšímu životnímu stylu bez kouře.“

Veřejnosti byla Andělská křídla představena symbolicky během tradičního adventního rozsvěcení vánočního stromu Špindlerova Mlýna. Návštěvníci si tak mohli pořídit své první „okřídlené“ fotografie, společně zazpívat koledy, letos však již nespatřili slavnostní ohňostroj. Právě proto, že i zábavní pyrotechnika je spojena s kouřem, hlukem i nerecyklovatelným odpadem.

„Jako město bez kouře chceme jít příkladem a projevit respekt k přírodnímu bohatství Krkonoš,“ řekla radní města Špindlerův Mlýn, Jitka Hronešová. „Byli bychom rádi, kdyby tento přístup vzali za svůj nejen obyvatelé a návštěvníci města, ale i provozovatelé místních ubytovacích zařízení a nezatěžovali zábavní pyrotechnikou životní prostředí.“

O realizaci myšlenky Andělských křídel, která jsou umístěna poblíž ikonického Bílého mostu, se postaralo studio Basepoint, jenž čerpalo inspiraci z podobných instalací ve světě. Nový foto point může sehrát podstatnou roli v propagaci města v éře sociálních médií, kdy se sdílené fotografie stávají virálními posly lákající nové hosty nejen z Česka.

Projekt revitalizace a kultivace veřejného prostoru ve Špindlerově Mlýně, včetně instalace Andělských křídel, podpořila jako součást iniciativy „Město bez kouře“ společnost Philip Morris ČR. Toto partnerství je součástí širšího závazku společnosti ke zdravějšímu a udržitelnějšímu životnímu stylu v České republice.

„Jsme velice rádi, že se Špindlerův Mlýn vydal na cestu k budoucnosti bez cigaretového kouře a jsme připraveni město na této cestě dál podporovat. Věřím, že dnes představená Andělská křídla se u návštěvníků setkají s pozitivní odezvou a stanou se zároveň symbolicky i křídly iniciativy Město bez kouře jako takové. Doufám také, že nejen v době nadcházející Adventu se stanou dalším podnětem kuřákům zamyslet se nad definitivním skoncováním s kouřením cigaret, což je cíl, který nás se Špindlerovým Mlýnem v tomto partnerství spojuje,“ řekl Petr Šebek, člen představenstva Philip Morris ČR.

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.