Soutěž EUROREBUS odstartovala svůj 29. ročník s podporou společnosti E.ON

 

Praha 20. prosince 2023 (PROTEXT) – Vědomostní soutěž EUROREBUS, jejímž hlavním partnerem se stala energetická skupina E.ON, na podzim zahájila registrace do aktuálního ročníku. Desetitisíce žáků a studentů základních a středních škol se každoročně zapojují do soutěže E.ON EUROREBUS. Letošní 29. ročník v tomto ohledu nebude výjimkou. Soutěž, která je určena žákům a studentům základních a středních škol, klade důraz na mezioborové souvislosti, nadhled, schopnost logického uvažování a kritického myšlení při práci s informacemi v řadě oborů. Čas na zapojení do aktuálního ročníku mají zájemci do konce února.

„Naučit se fakta bez vzájemných souvislostí nestačí. Věříme ve smysluplnost přístupu, který razí soutěž EUROREBUS, a proto jsme se rozhodli stát partnerem této soutěže. Společně ještě zkvalitníme a rozšíříme vzdělávání mladých lidí nejen v oblasti energie, ale i v dalších klíčových společenských tématech. Podpora soutěže E.ON EUROREBUS zapadá do dalších aktivit, které v tomto ohledu děláme,“ vysvětluje Vladimíra Gláserová z marketingového oddělení společnosti E.ON, která připomíná, že E.ON klade důraz i na podporu dalších oblastí vzdělávání jako je vzdělávací program Dnešní svět, podpoří vydávání edice školních atlasů Dnešní svět, které doplňuje program Dnešní energetický svět i fungování servisního podpůrného programu pro vyučující www.vyuzitivevyuce.cz.

„Novinkou letošního ročníku je důraz na témata, která jsou aktuální pro celou společnost, a to jsou například udržitelnost, klimatická krize, cirkulární ekonomika, obnovitelné zdroje a další enviromentální otázky. Díky dlouholeté spolupráci organizátorů s učiteli přímo na školách je totiž zřejmé, že právě tato témata a zajímavé pohledy na jejich souvislosti napříč obory, jsou dnes na školách velmi akcentována,“ dodává Daniel Kozák, ředitel společnosti TERRA-KLUB, která soutěž pořádá.

Jak soutěž funguje?

E.ON EUROREBUS je vědomostní soutěž pro žáky a studenty 2. stupně základních a středních škol. Jedná se o týmovou soutěž školních tříd a škol. Žákovské reprezentační týmy soutěží ve třech věkových kategoriích. V prvním pololetí se koná kvalifikační fáze soutěže, v níž školní třídy shromažďují body za správné odpovědi na soutěžní otázky pro postup do vyřazovacích prezenčních krajských kol. Body tak mohou soutěžící ve prospěch svých tříd a škol získávat po celé první pololetí, přesněji do konce února.

V kvalifikační fázi soutěže se letos na internetových stránkách www.eurorebus.cz uskuteční celkem 12 elektronických kol. Nejlepší školní třídy se pak mohou těšit na postup do krajských kol, která se budou konat ve druhém pololetí letošního školního roku, v nichž reprezentanti jednotlivých školních tříd zabojují o účast v celostátním finále, které je plánováno na začátek června ke konci školního roku.

Soutěž E.ON EUROREBUS za téměř tři desítky let svého fungování oslovila zhruba 2000 škol, 500.000 žáků a studentů a na 3000 vyučujících.

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.