Soutěž Chytrá města 2023 zná své vítěze!

Praha 13. prosince 2023 (PROTEXT) – Slavnostní vyhlášení vítězů 7. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA se konalo v symbolické datum 7. prosince 2023 v Kongresovém centru Praha. Soutěž každoročně pořádá nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú. s cílem šíření inspirace a motivace k realizaci chytrých řešení a projektů napříč Českou republikou.

Letošní ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA opět prokázal, že inovace, technologie a udržitelnost hrají v rozvoji moderních municipalit zásadní roli. Rostoucí populace ve městech, zvyšující se nároky na život a znečištění životního prostředí jsou důvody, proč je právě propagace a podpora inovativních řešení a vzájemné propojení vizionářů v oblasti Smart City kruciální pro hledání řešení na problémy, se kterými se zástupci územních samospráv každodenně potýkají.

V rámci letošního ročníku měli členové Odborné poroty soutěže, složené z 28 zástupců veřejného sektoru, akademické sféry a technologických lídrů v oboru, nelehkou úlohu. A to zvolit v širokém spektru přihlášených projektů jen jednoho vítěze v každé kategorii. Celkem se letos do soutěže přihlásilo 122 projektů. Požadavky principů Smart City jich však splnilo 95. Energetika a ICT jsou nejvíce rezonujícími tématy a současně nejvyšší konkurenci v počtu přihlášených projektů jsme zaznamenali v soutěžní kategorii Projekt pro město do 50 tisíc obyvatel.

Slavnostním odpolednem nás v roli charismatického moderátora provedl Vladimír Kořen a za doprovodu místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, ministra životního prostředí Petra Hladíka a ministra dopravy Martina Kupky proběhlo vyhlášení vítězů 9 soutěžních kategorií, spolu s osobností roku pro soukromý a veřejný sektor a 4 zvláštními cenami, které udělila Odborná porota soutěže. Vítězní protagonisté chytrých řešení si odnesli ocenění ve tvaru čísla 7 naplněné solí. Sůl v celém konceptu reprezentuje skutečnost, že chytrá a inovativní řešení a iniciátoři, kteří za nimi stojí jsou tzv. sůl nad zlato pro současná města. Bez nich se zkrátka žádná pozitivní změna neuskuteční. Ceny pocházejí z dílny talentované sklářské výtvarnice Vendulky Prchalové.

Je nám potěšením oznámit jména vítězů, kterými pro letošní ročník v jednotlivých kategoriích jsou:

Ocenění Osobnost pro soukromý sektor získal Dominik Janík, zakladatel společnosti CITYA.

Osobností pro veřejný sektor se letos stal Miroslav Scheiner, manažer speciálních projektů v sekci Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Projekt pro obec do 10 tisíc obyvatel: Smart Energocentrum Ivančice společnosti ČEZ ESCO, a.s.

Projekt pro město s 10 až 50 tisíci obyvateli: Elektronická aplikace pro case management a koordinaci sociálních služeb městské části Praha 7

Projekt pro město s 50 až 200 tisíci obyvateli: Geoportál města Mostu – sdílení dat a služeb

Projekt pro město s více než 200 tisíci obyvateli: Inovace do brněnské veřejné správy s využitím spolupráce se start-upy Magistrátu města Brna

Projekt pro region: Informační a datový portál Libereckého kraje

Projekt pro stát: KAMsNÍM, jehož přihlašovatelem je spolek Ukliďme Česko

Mezinárodní projekt: Portál Bezpečí společnosti Medical Information Technologies, s.r.o.

IDEA: Tessabot (Citymind) – chytrá komunikace občana s městem realizovaná ve městě Uherský Brod

MODEL: Strategický plán města Prostějov 2022-2035

 

Odborná porota udělila také 4 zvláštní ceny:

Účko – zapojené komunity, za přínos v zapojení komunit ve veřejném prostoruNový Evropský Bauhaus Stavanger Operátora ICT, za přínos v zapojení České republiky do kontextu mezinárodního ekosystému Smart CityPark Houbalova městské části Brno-Líšeň, za přínos v oblasti regenerace zeleně a ochrany biodiverzity v městském prostředíSmart Metering Kolín, za přínos v oblasti digitalizace

Současně bychom tímto rádi poděkovali partnerovi soutěže, kterým je společnost ČEZ ESCO, a. s., bez jehož podpory by nebylo možné letošní ročník uskutečnit.

„Vítězství v soutěži je oceněním celkové snahy ČEZ ESCO pomáhat firmám i obcím optimalizovat jejich energetické a tepelné hospodářství. Je to pro nás zároveň velkým závazkem do budoucna, čeká nás modernizace teplárenství v mnoha městech, a právě v Ivančicích nyní využíváme co nejširší paletu energetických zařízení, abychom našli co nejlepší způsob, jak je možné je zkombinovat. Věřím, že získané informace pomohou jak Ivančicím, tak dalším českým a moravským městům,“ uvedl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Děkujeme také partnerovi Slavnostního vyhlášení vítězů soutěže, kterým je pro letošek Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Mediálními partnery, kterým také patří nemalý dík, jsou časopisy Pro města a obce, Development News a Facility Manager.

Velké poděkování patří celé řadě významných institucí, které letošnímu ročníku soutěže udělily záštitu. Jsou jimi Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které se každoročně na soutěži podílí v roli spoluvyhlašovatele, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Centrum města budoucnosti. Velké díky patří také všem účastníkům a zástupcům přihlášených řešení. Bez Vašeho odhodlání a nápadů by nic z výše zmíněného nebylo možné.

www.soutezchytramesta.cz