Smart Business Festival opět po roce přinese novinky o projektech a službách na podporu chytrého podnikání určených pro české malé a střední firmy

Praha 18. října 2023 (PROTEXT) – Zveme Vás na letošní devátý ročník Smart Business Festivalu – festivalu chytrého podnikání, který se koná v úterý 31. října od 9:00 hodin. Festival bude probíhat v Hotelu Artemis Praha.

S novými projekty, technologickými novinkami a postupy v byznysu, které by mohly pomoci malým a středním firmám posunout se vpřed, účastníky seznámí již 9. ročník této akce – Smart Business Festival CZ 2023, který pro pořádá sdružení CzechInno v rámci aktivit EDIH Cybersecurity Innovation Hub. Hlavním partnerem akce jsou České Radiokomunikace, a.s.

V rámci konferenční části programu se české malé a střední firmy i další zájemci dozvědí o technologických i byznysových novinkách pro ně určených – například:

– jak mohou použít umělou inteligenci pro zefektivnění svého byznysu

– jaká kyberbezpečností úskalí na ně číhají a jak se jim ubránit

– jak mohou ku prospěchu své firmy či organizace lépe využít data, která se toulají v různých formách nebo úložištích.

A také co to vůbec je datová ekonomika, jaké jsou její příležitosti i úskalí, co je nového v Česku i Evropě v podpoře digitálních inovací (v) podnikání a nebo co pro české firmy i veřejné organizace v tomto ohledu dělají, a to buď zcela bezplatně nebo s velmi nízkými vstupními náklady, nově vybraná Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) v Česku i blízkém zahraničí. V neposlední řadě také konference prodiskutuje, kde je prostor pro další spolupráci všech těch, kteří pomáhají malým a středním firmám v rámci Česka i Evropy.

Akce obsahuje i expoziční sekci, kde budou všechny prezentované novinky i služby prakticky předvedeny.

Na Smart Business Festivalu vystoupí přednášející z české vlády, Evropské komise, organizací podporujících podnikání z Česka, Slovenska, Německa a Rakouska. Představí se také šest českých a čtyři zahraniční Evropská centra pro digitální inovace, která poskytují své služby českým i evropským firmám a veřejným organizacím.

Bližší informace o programu jsou k dispozici a registrace na akci je otevřena na www.smartbusinessfestival.cz.

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI) a Cybersecurity Innovation Hubu (CIH) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci:

– soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání,

– festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival,

– dlouhodobého na podporu obchodní a výzkumné spolupráce v oblasti digitálních inovací mezi Českem a Ukrajinou s názvem Smart Ukraine,

– sérií regionálních akcí určených k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a podpoře úspěšné digitální transformace v českých firmách i běžné společnosti, v r. 2022 pod společným názvem „Digitální transformace 2023“.

Smart Business Festival CZ 2023 se koná pod záštitou ministra průmyslu a obchodu České republiky Jozefa Síkely.

Projekt je zařazen mezi aktivity EDIH Cybersecurity Innovation Hub, který získal podporu z programu Digitální Evropa a z Národního plánu obnovy.

Jeho hlavním odborným partnerem jsou České radiokomunikace, a.s. jako provozovatel unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury.

Partnerskými a spolupracujícími subjekty Smart Business Festivalu CZ 2023 jsou i další členové české sítě Evropských center pro digitální inovace (EDIH), konkrétně EDIH CTU, EDIH Ostrava, EDIH-DIGIMAT, EDIH NEB a EDIH Brain4Industry a síť Enterprise Europe Network Česká republika.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz