Silnice mezi Vysokými Popovicemi a Příbramí na Moravě je uzavřena, objížďka asi 14 km

Vysoké Popovice 13. dubna 2024 (PROTEXT) – Na silnici III/3958 vedoucí z obce Velké Popovice směrem na Příbram na Moravě už od října minulého roku probíhají práce na rekonstrukci povrchu. K té přistoupila Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje kvůli havarijnímu stavu vozovky. Pro řidiče to znamená úplnou uzavírku a volbu jiné objízdné trasy. Součástí stavby budou i nové chodníky a dešťová kanalizace. Objízdná trasa je dlouhá asi 14 km, řidiči si tak zajedou.

Markéta Karbanová, vedoucí investičního úseku SÚS JMK: „Příčinou je špatný technický stav vozovky, spolu s obcí tam budujeme novou dešťovou kanalizaci a novou vozovku včetně konstrukčních vrstev. Řidiči se tam setkají s úplnou uzavírkou.“

Objízdná trasa vede obousměrně po silnici I/23 směrem do Zastávky, odtud po silnici II/269 až ke křížení s komunikací III/3958 až do Příbrami na Moravě. Pokud by se řidiči chtěli dostat do některých přilehlých ulic s rekonstruovanou vozovkou, musí využít místních komunikací.

Markéta Karbanová, vedoucí investičního úseku SÚS JMK: „Stavba byla zahájena v loňském roce, kdy se budovala dešťová kanalizace. Je to asi 170 metrů, je to kousek ulice. Stavba by měla být hotová do 30. 6. 2024.“

Cena rekonstrukce je zhruba 6 milionů korun bez DPH.

Zdroj: POLAR televize Ostrava