Shanghai Electric slaví 120. výročí – urychluje přechod na ekologická a nízkouhlíková řešení

Šanghaj 10. října 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – 26. září 2022 v Šanghaji úspěšně skončilo fórum obchodního summitu Energy Integration for Intelligent Future, které pořádala společnost Shanghai Electric Group Company Limited (Shanghai Electric) v rámci oslav 120. výročí svého založení.

V tomto kritickém, historickém okamžiku pro firmu a v reakci na celosvětově naléhavou potřebu snížit emise uhlíku přechází společnost Shanghai Electric ve všech segmentech svého podnikání na model zaměřený na nízkouhlíkové emise. Toho bylo dosaženo zvýšením kapacity nových energetických systémů a zařízení a rozvojem optimální kombinace tradičních a obnovitelných zdrojů energie s cílem podpořit rozvoj moderního energetického ekosystému.

Liu Ping, ředitel a prezident společnosti Shanghai Electric Group Co., na fóru uvedl, že v uplynulých 120 letech se firma vydala na inovativní cestu k posílení světových kapacit prostřednictvím úsilí o rozšíření svých hlavních činností ve snaze o oboustranně výhodnou spolupráci a integrovaný rozvoj.

„Během této cesty se společnost Shanghai Electric stala ukázkovým příkladem toho, co lze udělat pro to, aby se Čína stala klíčovým dodavatelem špičkových zařízení pro celý svět. Tento vývoj umožnil společnosti přejít z pozice hlavního hráče ve svém oboru na subjekt, který zastupuje podobné společnosti v zemi, jež společně usilují o vývoz špičkového vybavení a technologií,“ uvedl Liu Ping.

Společnost Shanghai Electric dosáhla mnoha rekordních úspěchů doma i v zahraničí. Na základě stávajících možností a silných stránek společnost očekává, že plně využije své tři hlavní konkurenční výhody – mimořádnou výrobu, integrované služby a konkurenceschopnost z hlediska lidských zdrojů – a vybuduje tři propojené platformy, které budou špičkou v oboru a budou zahrnovat základní zařízení, integrované systémy a průmyslový kapitál. Tím se dá do pohybu to, co je na dobré cestě stát se vedoucím trendem vývoje pro příštích 120 let.

Shanghai Electric je v současné době jedním z mála světových výrobců, kteří pokrývají všechny kategorie energetických zařízení. Odvětví energetiky produkuje více než 80 % celkových emisí uhlíku v Číně, což z něj činí největší překážku Číny při dosahování cíle uhlíkového maxima a uhlíkové neutrality.

Od roku 2021 se v souvislosti s vysokou četností extrémních povětrnostních jevů a sílícím napětím kolem globálních dodávek energie mnoho regionů po celé zemi potýkalo s nedostatkem energie, což poukazuje na rostoucí význam tepelného balastu. V době masivního přechodu od stabilních fosilních paliv k nestabilním alternativním zdrojům energie panuje mezi účastníky shoda, že pro dosažení cíle snížení emisí uhlíku za předpokladu zajištění energetické bezpečnosti je nejlepším řešením pro integrovaný rozvoj tradičních a obnovitelných zdrojů energie v dlouhodobém horizontu vzájemné doplňování více zdrojů energie.

Chen Ganjin, člen stranického výboru a viceprezident společnosti Shanghai Electric, poznamenal, že energetická struktura Číny prochází v posledním desetiletí významnou změnou, přičemž se výrazně zvýšil podíl kapacity instalovaných solárních a větrných elektráren, zatímco podíl uhelných elektráren klesl na polovinu a jaderná energie se opět stala stabilně rostoucí reálnou alternativou. Rozmach obnovitelných zdrojů energie zapříčinil také prudký rozvoj systémů pro skladování energie. Připojení obnovitelných zdrojů energie k síti ve velkém měřítku a ve vysokém poměru však bude vzhledem k nepravidelnosti a přerušovanosti představovat vážnou výzvu pro bezpečný a stabilní provoz sítě.

Při popisu čínského energetického ekosystému Chen dodal, že spotřeba energie na obyvatele je v Číně ve srovnání s jinými zeměmi a regiony na světě relativně nízká, což ukazuje na obrovský potenciál pro růst trhu s energií a souvisejícími zařízeními. Společnost Shanghai Electric se zavázala pomáhat řešit potřeby čínského energetického ekosystému v oblasti výroby, přenosu, skladování a prodeje energie.

Skupina optimalizuje své úsilí při dalším rozvoji zařízení poháněných konvenčními a alternativními zdroji energie, zatímco země pokračuje ve snaze o dosažení cílů v oblasti uhlíkového maxima a uhlíkové neutrality. Společnost Shanghai Electric má osvědčené technické předpoklady v oblasti čisté a účinné uhelné energetiky, bezpečné a moderní jaderné energetiky, jakož i účinné a flexibilní regulace plynu a elektřiny. Kromě toho skupina využívá technologické inovace k rozšíření svého portfolia zařízení a řešení pro skladování větrné, solární a vodíkové energie a zároveň urychluje transformaci a zkoumání dalších scénářů použití svých robustních zařízení pro inteligentní sítě.

Na základě stávajících konkurenceschopných energetických zařízení dosáhla společnost Shanghai Electric významného pokroku při zavádění nových systémových řešení pro integraci uhelných elektráren a skladování energie, integraci zdrojů, sítě a skladování zátěže a integraci zeleného vodíku a chemických látek. S probíhající energetickou transformací skupina navíc využívá nové příležitosti v oblasti skladování energie díky svým vanadovým bateriím, které jsou známé vysokou úrovní bezpečnosti, škálovatelností s vysokou kapacitou a dlouhou životností.

V souladu s cíli uhlíkového maxima a uhlíkové neutrality se společnost Shanghai Electric snaží prosadit v oblasti, která je označována jako „4+2+X“ (kde „4″ označuje větrnou energii, solární energii, skladování energie a vodík, „2″ označuje inteligentní průmyslová zařízení a špičkové lékařské vybavení a „X“ označuje nové příležitosti v energetickém sektoru), se zaměřením na podporu snižování emisí uhlíku v energetice a průmyslu v souladu s cílem vytvořit komplexní nový energetický systém a integrované řešení pro zelené a nízkouhlíkové průmyslové parky.

Společnost Shanghai Electric plánuje využít svých osvědčených schopností v oblasti zařízení poháněných konvenční energií a dále investovat do inovativních zařízení a technologií zahrnujících větrnou, solární, vodní a tepelnou energii a skladování energie, jakož i zásobování energií, rozvodné sítě, zátěže a skladování vodíku, aby se stala lídrem na cestě k dosažení cílů uhlíkového maxima a uhlíkové neutrality zároveň vytvořila zařízení poháněná alternativní energií a automatizovaná špičková zařízení.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/1915282/image_5004259_15555260.jpg

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/1915248/image_5004259_15555338.jpg

Logo –
https://mma.prnewswire.com/media/1915362/logo_new_Logo_Logo.jpg

KONTAKT: Jocelyn Zhou, +86(21)33261246, e-mail: zhouhj6@shanghai-electric.com