Seyfor má za sebou úspěšný první ročník akce TechTrends

Brno 30. května 2023 (PROTEXT) – Společnost Seyfor uspořádala premiérový ročník akce Seyfor TechTrends, jejíž hlavními tématy byly digitalizace, automatizace a strategie pro digitální transformaci. Přednášky o těchto tématech vedli odborníci na informační technologie ze Seyforu, Microsoftu a jiných společností.

Seyfor TechTrends 2023 spojil ve čtvrtek 25. května v sídle společnosti Microsoft profesionály ze světa IT, kteří pohovořili o nejnovějších trendech v oblasti digitalizace interních procesů a možnostech efektivnějšího řízení společností.

Přednáškami nabité odpoledne zahájil Petr Franc, Executive Director, Enterprise & Public společnosti Seyfor, který představil aktuální portfolio produktů a služeb a vyjádřil se i k významu digitální transformace.

„Digitální transformace podniků je v současnosti jedním z nejpalčivějších témat, která musí firmy řešit. Digitalizace procesů, automatizace, využívání umělé inteligence a další technologie přináší neuvěřitelné možnosti pro úspěšnější podnikání. V nejbližších letech budeme svědky celkem nových příležitostí spojených s těmito technologiemi. Na ulici doslova leží miliardy a bude na každém z nás sehnout se a této příležitosti využít. To bude samozřejmě možné pouze pokud dostaneme pod kontrolu i svá data.“

Využití OpenAI ve firemním IT

Velká pozornost byla věnována i fenoménu ChatGPT a využití nástrojů OpenAI ve firemním IT. Michal Marušan, Cloud Solution Architect for Data & AI ze společnosti Microsoft zdůraznil, že používání mocných technologií jako OpenAI vyžaduje odpovědný přístup a kontrolu.

Marušan připomněl, že kromě ChatGPT jsou dnes k dispozici jak velké jazykové modely GPT 3.5 text davinci či GPT 4, tak i modely na přímou práci s daty formou programovacího jazyka, případně modely na práci s obrázky. Tyto modely podle Marušana přinášejí celou řadu výzev týkajících se kyberbezpečnosti, zneužití dat apod.

„Microsoft se ve všech svých službách řídí frameworkem a etickými principy pro privacy security a zodpovědnost za obsah. Tento model aplikujeme na vše s cílem kontrolovat použití silných technologií, jako jsou modely od OpenAI na Azure. Služby nejsou zpřístupněny všem – je potřeba vyplnit registrační formulář a proces schválení,“ řekl Marušan s tím, že modely OpenAI běžící na Azure poskytují ochranu soukromí a bezpečnosti podobně jako ostatní služby Azure.

Zdůraznil, že Microsoft neuchovává ani nepoužívá data pro trénování modelů a garantuje, že data nikdy neopustí rozhraní zákazníka.

Marušan identifikoval čtyři klíčové oblasti, jak zákazníci službu využívají:

● generování contentu, například vytváření zpráv a marketingových oznámení s důrazem na personalizaci

● sumarizace textových dokumentů a jejich zpřístupnění coby reportů

● práce s kódem, kde jazykové modely dokážou generovat kód, reálně mu porozumět a opravovat v něm chyby

● semantic search umožňující interakci s modelem na úrovni vlastních databází.

„Sumarizace a vytahování informací z dokumentů je jeden z nejsilnějších scénářů, který dnes vidíme pro automatizaci, zrychlování a zefektivňování v rámci zpracovávání informací ve firmách,“ prohlásil Marušan.

Přechod do cloudu

Na hlavním pódiu se následně spíkři věnovali aktuálním výzvám ve světě IT – přechodu do cloudu a s tím spojeným výzvám, jakými jsou například náklady či kybernetická bezpečnost. Té se věnoval odborník na kyberbezpečnost ze Seyforu Milan Ryšavý. Hovořil o potřebě nových přístupů k bezpečnosti v digitální éře a důležitosti prevence, detekce a reakčních schopností.

Nový přístup k bezpečnosti podle něj zahrnuje cloudovou identitu jako bezpečnostní perimetr, který reguluje přístupy uživatelů k aplikacím a datům. Zdůraznil, že je nevyhnutelné zabezpečit i všechna koncová zařízení a síť prostřednictvím segmentace. Připomenul ale, že bezpečnostní útoky tu jsou, stále budou a občas i uspějí. Kromě prevence je proto třeba posílit i detekční a reakční schopnosti.

Nastupující trendy v cloudu

Zazněly i informace k nastupujícím trendům v cloudu, mezi kterými nechyběla self-sovereign identita zvyšující bezpečnost a soukromí, šifrování dat pro jejich zpracování a použití, využití AI v asistentech nebo cloud native umožňující vývojářům lépe využívat výhody cloudových technologií a zajistit odolnost, škálovatelnost a efektivitu aplikací.

Marek Socha, Business Unit Director, Business Apps & Analytics ze Seyforu, poukázal na výhody data-driven přístupu, mezi které patří agilní přístup, schopnost škálovat a zvýšená spokojenost zaměstnanců.

Josef Matoušek, CIO společnosti Zentiva, představil příběh společnosti a popsal její spolupráci s Microsoftem při přechodu do cloudu. Uvedl, že díky Cloud Azure má dnes společnost pokryté všechny potřeby, zvýšila se její flexibilita, snížily se kybernetické hrozby, dokáže lépe sledovat náklady a průběžně optimalizovat, předchází zvyšování nákladů do hardwaru a snížila i svou uhlíkovou stopu.

Využití generativní AI

Šéfredaktor Inside Lukáš Erben (KPC Group, Gartner CZ/SK/RO representative) hovořil o tom, jak může v budoucnosti být nápomocná generativní AI. Připomenul, že mimo tvorbu obsahu dokáže i automatizovat a zpracovávat obří objem dat, což z dlouhodobého hlediska povede ke změně pracovního prostředí už v roce 2027. „Z AI se může stát váš nejlepší partner, nebo nejhorší bič,“ uvedl Erben s tím, že všechno bude jasnější již během nejbližších měsíců či let.

Zmínil též prognózu, podle které bude do roku 2025 až 87 % CIO v našem regionu do svých procesů implementovat umělou inteligenci a strojové učení, 78 % SASE a 73 % distribuovaný cloud. Společnost Gartner také předpokládá, že v roce 2023 půjdou největší investice (až 74 %) do kyberbezpečnosti; následují cloudové platformy (56 %) a Business Intelligence (56 %).

Informacemi nabité bloky byly doplněny o příběhy z praxe projektů Seyfor a nechyběly ani konkrétní ukázky využití nástrojů OpenAI v podnikovém IT.

O společnosti Seyfor

Seyfor se řadí k velkým evropským dodavatelům ICT řešení. Společnost má přes 1700 zaměstnanců v osmi zemích a celosvětově obsluhuje zákazníky ve 38 státech. Dlouhodobě patří k nejrychleji rostoucím IT společnostem v regionu. Je největším výrobcem účetních, ERP a mzdových a personálních systémů v České republice, v roce 2022 očekává konsolidované výnosy okolo 130 milionů eur. Společnost uskutečnila v posledních letech desítky významných akvizic IT firem v České i Slovenské republice a také na Balkáně. Ovládajícími vlastníky společnosti jsou slovenská private equity společnost Sandberg Capital a Martin Cígler. Firma byla založena v roce 1990 jako Cígler Software, v letech 2017–2022 působila pod značkou Solitea.

Kontakt pro média:

Havas PR Prague

Ondřej Bambas

ondrej.bambas@havaspr.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.