Šest milionů přiteklo do ČR na prosazení gay sňatků

Praha 8. srpna 2022 (PROTEXT) – V minulém týdnu došlo pod hlavičkou Deníku N k rozpoutání kampaně proti práci 54 poslanců za ANO, ODS, TOP 09, KDU-ČSL a SPD ve věci ústavní ochrany manželství jako svazku muže a ženy. „Když médium nedodržuje vlastní desatero hledat pravdu a používat kritické myšlení, ale v tématu manželství má vypnuto a jede PR kampaň za stejnopohlavní manželství, tak je rádi zastoupíme a ukážeme druhou stranu mince, o které Deník N odmítá psát,“ říká Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu, kterou si Deník N v okurkové sezóně bere jako oblíbený cíl svých kulturních válek.

Celému legislativnímu procesu usilujícímu o redefinici manželství předcházela usilovná činnost spolku Prague Pride, z. s. Ten v roce 2014 úspěšně dosáhl na dotaci č. 3610075 z Fondů EHP a Norska ve výši 1,629.418 Kč. Projekt, kterému byla dotace udělena, nese název: „LGBT práva jsou lidská práva“. V popisu projektu je mimo jiné uvedeno: „Sekundárním cílem projektu je ochrana nejzranitelnější skupiny LGBT osob – LGBT rodin. Budeme pracovat s rodinami v rámci podpůrných skupin, zrealizujeme analýzu situace LGBT rodin u nás, vytvoříme Policy paper s konkrétními doporučeními na změnu Občanského zákoníku s cílem umožnění uzavření manželství i stejnopohlavním párům a doporučení přeměníme na podnět Radě vlády ČR pro lidská práva.“

Od půlky roku 2014 do konce roku 2016 spolek Prague Pride (zakládající organizace Jsme fér) pracoval na přípravě podkladů k novelizaci občanského zákoníku s cílem redefinovat manželství v ČR. Není bez zajímavosti, že v rámci této dotace spolek Prague Pride pořádal rodičovskou přípravku pro LGBT osoby. Dle výroční zprávy Prague Pride: ?Od února 2016 proběhlo celkem osm večerních setkání, jichž se účastnily páry i jednotlivci ?zvažující rodičovství. Mezi probíranými tématy bylo mj. téma: Cesta k surogátnímu rodičovství.

Zde je možná důvod, proč jsme NIKDY neslyšeli odsouzení praktiky surogátního mateřství – novodobého otroctví. Pošlapávající práva žen a dětí. Protože zakládající organizace Jsme fér k této vykořisťovatelské praktice vytváří osvětu. Podnět byl předložen poradnímu orgánu Rady vlády pro lidská práva, a to Výboru pro sexuální menšiny, kde jsou trvale zastoupeny LGBT+ aktivistické spolky, které zde mají i v současnosti většinu proti zástupcům státu. Na zasedání dne 16. 10. 2017 zde byla představena kampaň Jsme fér, nejspíš včetně vypracovaného návrhu novelizace občanského zákoníku redefinujícího manželství. Předsedou Výboru pro sexuální menšiny byl Zdeněk Sloboda, dlouholetý statutární zástupce organizace PROUD, z. s. (zakládající organizace Jsme fér). Jen mimochodem, v současnosti je předsedkyní tohoto výboru Lucia Zachariášová, která je členem Jsme fér, ale v současné Radě vlády pro rovnost mužů a žen je na posledním místě uvedena jako nezávislá odbornice.

Pak už je příběh celkem známý. Aktivisté ze Jsme fér, pro úplnost se jedná o uskupení organizací Prague Pride, z. s., Amnesty International, PROUD, z. s., Queer Geography a spolku Logos (později se přidává organizace Mezipatra) zahájili kampaň na konci roku 2017 sběrem podpisů pod petici podporující legislativní návrh. Návrh byl oficiálně načten společně se skupinou poslanců v červnu 2018. Tento lobbistický projekt byl financován více než 4,4 mil. Kč z EU fondů Právo, rovnost, občanství v rámci projektu We are fair č. 777228. Nevadí, že rodinné právo je ve výlučné kompetenci členských států, na pokrokářskou revoluci v oblasti rodinného práva evropské fondy rády přispěly. V současnosti je uskupení Jsme fér financováno dle informací na webových stránkách Open Society Fund George Sorose a Nadací Tides.

A co důvodová zpráva ke stejnopohlavnímu manželství obsahuje za vědecké studie a teoretické materiály? Nepřekvapivě obsahuje totožné pasáže a odkazy na materiály prezentované uskupením Jsme fér. Zajímavé jsou vědecké studie, kterých je zmíněno několik. Mají dokazovat, že děti prospívají v homosexuálních párech stejně dobře jako v případě heterosexuálních. Až na to, že tato zjištění jsou založena na nereprezentativních vzorcích, některé studie dokonce ani nesrovnávají vzorek heterosexuální a homosexuální. Ani miliony ze zahraničí nestačily na kvalitní a empiricky podloženou důvodovou zprávu k návrhu redefinice manželství. A přitom tento návrh zákona má změnit definici tisíciletého institutu.

Více k nerelevantním studiím zde.

Kontakt:

Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu

e-mail: jana.jochova@alipro.cz