Ryan Ding ze společnosti Huawei: Zelené ICT pro novou hodnotu

Šen-čen (Čína) 20. července 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Na panelu Green Development Solution Launch, který se konal druhý den týdenní konference Win-Win·Huawei Innovation Week, zdůraznil prezident Carrier Business Group společnosti Huawei Ryan Ding během svého hlavního projevu s názvem „Green ICT for New Value“ důležitost toho, aby operátoři kladli důraz na energetickou účinnost používaných technologií a vyzval k vytvoření standardizovaného, celoplošného systému ukazatelů energetické účinnosti.

Ding uvedl: „Každý významný pokrok v historii byl doprovázen výrazným zlepšením energetické účinnosti přenosu informací. Zvýšení objemu emisí uhlíku způsobený prudkým nárůstem datového provozu se stane celosvětovým problémem, který bude třeba řešit v příštích pěti až deseti letech. Cestou vpřed bude hrát hlavní roli zvyšování energetické účinnosti.“

Podle průzkumu třetích stran se očekává, že datový provoz generovaný digitálními službami vzroste do roku 2030 třináctkrát oproti roku 2020. To znamená, že pokud nedojde ke zlepšení energetické účinnosti, spotřeba energie a emise uhlíku v odvětví informačních a komunikačních technologií vzrostou 2,3krát. Podle Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) bude muset odvětví informačních a komunikačních technologií do roku 2030 snížit své emise uhlíku alespoň o 45 %, aby splnilo cíl Pařížské dohody Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC).

Ding řekl: „Nyní čelíme bezprecedentní výzvě: vzhledem k tomu, že se stále více průmyslových odvětví digitalizuje, prudce vzroste poptávka po datech, což povede i k nárůstu spotřeby energie. Mezitím se celý svět snaží bojovat proti změně klimatu a odvětví informačních a komunikačních technologií musí urychleně dosáhnout uhlíkové špičky a uhlíkové neutrality.“

Zlepšení energetické účinnosti bude pro provozovatele přínosné ze třech důvodů. Za prvé, migrace uživatelů, modernizace lokalit a snížení energetické náročnosti sítě jim přinesou nižší provozní výdaje. Za druhé, lepší energetická účinnost podpoří přechod uživatelů z 2G a 3G sítí na 4G a 5G. Za třetí, úsilí provozovatelů o snížení uhlíkové stopy bude mít pozitivní dopad na životní prostředí a pomůže jim lépe plnit jejich sociální odpovědnost.

Aby Huawei pomohl operátorům dosáhnout těchto cílů, navrhl třívrstvé řešení zahrnující zelené lokality, zelené sítě a zelený provoz. Společnost Huawei vyvinula řešení pro zlepšení energetické účinnosti budov pomocí vysoce integrovaného designu, použití nových materiálů a přemístění hlavních zařízení a napájecích jednotek to venkovních prostor. Zjednodušená síťová architektura dále urychluje přenos informací a podporuje budování zjednodušených, plně optických a inteligentních sítí. V neposlední řadě se nové řešení pozitivně podepisuje na provozní úrovni, kde standardizuje zásady optimalizace a zároveň umožňuje lepší vizualizaci a správu energetické účinnosti.

Tato řešení pro ekologický rozvoj byla dosud nasazena u provozovatelů ve více než 100 zemích. Například v Německu pomohlo řešení PowerStar společnosti Huawei realizovat samooptimalizaci spotřeby energie v minutovém kroku, čímž se výrazně zlepšila energetická účinnost. Ve Španělsku bylo v páteřní síti jednoho z klientů nasazeno řešení optického křížového připojení (OXC), které zvýšilo energetickou účinnost o 81 % a snížilo náklady o 29 %. V Turecku nasadila společnost Huawei u zákazníka své ekologické řešení, kdy jsou místnosti se zařízením nahrazeny skříněmi, což eliminuje spotřebu místa a snižuje nároky na klimatizování prostor. Očekává se, že toto řešení ušetří 19 000 kWh elektrické energie na jedno pracoviště ročně.

Společnost Huawei a její partneři z řad operátorů již spolupracují na snížení globální uhlíkové stopy tím, že umožňují průmyslovým odvětvím s vysokými emisemi zvýšit energetickou účinnost pomocí řešení ICT. Snížení emisí, které umožňují, může být desetinásobkem jejich vlastních emisí. V klíčových odvětvích s vysokou uhlíkovou náročností, jako je lodní přeprava, těžba uhlí a ocelářství, již bylo zaznamenáno mnoho úspěšných případů.

Na závěr svého projevu Ding vyzval k vytvoření jednotného systému ukazatelů pro celé odvětví, který by pomohl stanovit základní hodnoty, podle nichž by bylo možné měřit energetickou účinnost, a sloužil by jako vodítko pro ekologický rozvoj celého odvětví informačních a komunikačních technologií. Ding svůj projev uzavřel slovy: „Společnost Huawei je připravena spolupracovat s operátory a vytvářet nové hodnoty pomocí zelených infrastrukturních řešení.“

Systém ukazatelů energetické účinnosti NCIe navržený společností Huawei byl schválen skupinou ITU-T SG5 a nyní probíhají veřejné konzultace.

Týden inovací Win-Win·Huawei Innovation Week se koná od 18. do 21. července v čínském Šen-čenu. Společně s globálními operátory, odborníky a vizionáři z odvětví se zabýváme tématy, jako je 5.5G, počítačové sítě, ekologický rozvoj a digitální transformace, abychom si představili společný úspěch v digitální ekonomice.

Další informace naleznete na

adrese: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week

.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1862136/image_1.jpg

KONTAKT:

Tao Ling, taoling1@huawei.com