Růst a inovace v českém fintechu: Tři noví firemní členové posilují Českou fintech asociaci

Praha 16. srpna 2023 (PROTEXT) – Česká fintech asociace (ČEFTAS) s radostí oznámila rozšíření své členské základny a posílení povědomí o české fintech scéně nejen doma, ale také v zahraničí. Tři renomované společnosti, HAVEL & PARTNERS, Hobza Legal a Orbi, se staly novými členy České fintech asociace, čímž přispěly k posílení a růstu tohoto dynamicky se rozvíjejícího odvětví, ve kterém má Česko své pevné místo.

HAVEL & PARTNERS je největší česko-slovenskou advokátní kanceláří s mezinárodním dosahem. Společnost se dlouhodobě angažuje v podpoře inovací a právního poradenství ve fintechu a jejich zapojení do asociace posílí společnou debatu mezi finančními institucemi a fintechovými startupy.

„Dlouhodobě podporujeme startupy a investory. Pomáháme jim během celého života nejen z právního či daňového pohledu, ale propojujeme je navzájem, hledáme investice, řešíme financování. Fintech nás baví – kombinace technologií a finančních služeb je nám blízká, našimi klienty jsou české i zahraniční fintechy. Členství v ČEFTAS dává smysl a chceme být velmi aktivní v podpoře asociace a jejích členů.” vysvětluje Jan Topinka, partner v Havel & Partners

Hobza Legal, specializovaná advokátní kancelář pro finanční sektor, je dalším novým členem ČEFTAS. Společnost je dlouhodobým partnerem v řešení regulatorních a právních otázek pro finanční inovátory a podniky působící v oblasti finančních technologií.

„Specializujeme se na právní podporu pro finanční inovátory a podniky působící v oblasti finančních technologií, kterým pomáháme mj. s licencemi u ČNB. Členství v České fintech asociaci (ČEFTAS) nám umožní posílit právní jistotu a transparentnost činnosti našich kolegů v odvětví, stejně jako usnadnit komunikaci s regulátorem. Společné otázky již delší dobu řešíme na Fintech Mixérech a vstup do asociace je další logický krok.“ popisuje Martin Hobza, partner Hobza Legal.

Posledním novým členem ČEFTAS je fintech společnost Orbi. Díky své platformě umožňující správu financí na jednom místě nabízí uživatelům lepší přehled o jejich peněžních prostředcích a efektivnější kontrolu nad jejich financemi.

„Orbi má za cíl zlevnit a zjednodušit finanční služby českým rodinám, digitalizovat finanční poradenství a vylepšit finanční zdraví svým klientům. Jsme proto nadšeni, že můžeme, prostřednictvím České fintech asociace, pomoci rozvíjet fintech v České republice a rozšířit povědomí o příležitostech a benefitech, které mohou inovace přinést finančnímu sektoru,“ říká Jakub Škrabánek, zakladatel finanční aplikace Orbi.

Za Českou fintech asociaci:

„Jsme nadšeni, že můžeme přivítat HAVEL & PARTNERS, Hobza Legal a Orbi jako naše nové členy. Jejich zapojení do České fintech asociace nám umožní rozšiřovat povědomí o české fintech scéně a poskytne nové příležitosti pro spolupráci, inovace a růst našeho odvětví,“ řekl Miroslav Lukeš, předseda České fintech asociace.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.