ŘSD v Plzni chystá opravu spojnice centra se severní částí metropole, místo je velmi frekventované

Plzeň 12. března 2024 (PROTEXT) – Lidická a Plaská ulice v Plzni jsou spojnice centra města se severní částí krajské metropole. Zároveň jsou výpadovkou na Most nebo na Karlovy Vary. Denně tady projedou desítky tisíc vozidel. To je také důvod, proč tato komunikace I/27 vykazuje značné poškození.

Miroslav Blabol, ředitel správy ŘSD Plzeňského kraje: „V letošním roce se chystáme zrealizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby takzvané Lidická Plaská. Je to úsek čtyřpruhové komunikace I/27 a bude realizován zhruba od křižovatky od lékařské fakulty a po konečnou tramvaje číslo čtyři.“

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „Řidiči budou muset absolutně, zdůrazňuji absolutně respektovat pokyny dopravního značení. To znamená v tomhle místě absolutně zpomalit rychlost a prakticky být ohleduplný. Tam může vzniknout těžký provoz a velké riziko dopravních nehod.“

Miroslav Blabol, ředitel správy ŘSD Plzeňského kraje: „Oprava bude spočívat v povrchové opravě, to znamená, že budou měněny dvě vrstvy, takzvaná ložná obrusná a v místech křižovatek bude prováděna kompletní rekonstrukce vozovky, včetně výměny inženýrských sítí.“

Oprava začne, až se najde zhotovitel. Nejspíš o letních prázdninách. Letos se opraví směr z centra Plzně na Třemošnou. Příští rok pak opačný směr.

Miroslav Blabol, ředitel správy ŘSD Plzeňského kraje: „Stavba bude realizována po jednotlivých etapách za částečných uzavírek a její stavební náklady před výběrem zhotovitele, to znamená na základě dokončené projektové dokumentace po výběru zhotovitele stavby, činí zhruba 80 milionů korun bez DPH.“

Každopádně to bude zkouška pro všechny řidiče, kteří tady jezdí.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „Někdo prakticky může se zapomenout a tak dále a přehlédnout dopravní značení a je potřeba tohle taky předvídat. To znamená nedbát na to, že mám absolutní přednost, ale prakticky dávat absolutní pozor a předvídat v tomhle systému a hlavně být ohleduplný.“