Rovnost žen a mužů nemůže čekat 132 let

Dallas (USA) 3. září 2022 (PROTEXT/BusinessWire) – Prohlášení Julie A. Simonové, ředitelky právního oddělení a ředitelky pro diverzitu a inkluzi společnosti Mary Kay

Níže uvádíme prohlášení Julie A. Simonové, ředitelky právního oddělení a ředitelky pro diverzitu a inkluzi společnosti Mary Kay Inc., pro zprávu Světového ekonomického fóra o globálních rozdílech mezi muži a ženami za rok 2022, Global Gender Gap Report.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20220831005218/en/

Podle alarmujícího zjištění zprávy Světového ekonomického fóra o globálních rozdílech mezi muži a ženami v roce 2022 je genderová rovnost za našeho života nedosažitelná. Ve skutečnosti bude podle zprávy trvat 132 let, než se rovnost žen a mužů stane skutečností, a 151 let, než se vyrovnají rozdíly v ekonomické účasti a příležitostech žen a mužů. Parity nedosáhla ani jedna ze 146 zkoumaných zemí.

To je špatná zpráva.

Dobrá zpráva? Ještě je čas to změnit. Zjištění z roku 2022 mnou otřásla, ale neodradila mě. Neměla by odradit ani vás.

Rovnost žen a mužů je předpokladem nejen lidského rozvoje, ale i udržitelného hospodářského růstu. Z rozsáhlého souboru dat je patrné, že bez rovnosti žen a mužů není možné snížit chudobu, dosáhnout potravinové bezpečnosti, řešit dopady na klima, ani zajistit mírumilovnější a inkluzivnější společnost. Rovnost žen a mužů není „něco hezkého“. Není to ani jen výhoda vyspělých zemí. Je to základní požadavek pro rozvoj a prosperitu všech zemí.

Aby se zmírnilo další zhoršování, je třeba řešit strukturální překážky omezující účast žen na trhu práce, včetně jejich návratu a setrvání v pracovním procesu po skončení pandemie covid-19. Zapotřebí jsou také cílené politiky, které podporují rozvoj talentu žen v průmyslových odvětvích budoucnosti a které akcentují jejich postup do vedoucích a řídících pozic.

Soukromý sektor musí hrát zásadní roli při řešení genderových rozdílů na pracovišti a při rozvoji možností žen ucházet se o vedoucí pozice. Pro společnost Mary Kay jako společnost založenou podnikatelkou, která téměř před 60 lety překonávala bariéry, je to osobní záležitost.

V roce 2019 společnost Mary Kay podepsala Zásady posílení postavení žen (Women’s Empowerment Principles, WEP) a v roce 2021 se stala tvůrcem závazků akčních koalic Generation Equality Forum Action Coalitions, aby urychlila pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů a dosáhla cílů udržitelného rozvoje.

Společnost Mary Kay se účastní akceleračního programu OSN
UN Global Compact Target Gender Equality accelerator programme
na období 2022-2023, jehož cílem je pokračovat v plnění ambiciózních firemních cílů týkajících se zastoupení žen ve společnosti a jejím vedení, jakož i v našem dodavatelském řetězci. Společnost Mary Kay jde příkladem a odráží naši víru ve větší začlenění žen, a proto uvádí své hodnoty a závazky do praxe:

Zastoupení žen ve společnosti Mary Kay a jejím vedení (údaje ze srpna 2022):

• 62 % našich globálních zaměstnanců tvoří ženy

• 50 % našeho výkonného týmu tvoří ženy

• 53 % našich viceprezidentů a výše jsou ženy

• 57 % našich ředitelů a výše jsou ženy

• 59 % našich manažerů a výše jsou ženy

• 70 % našich vedoucích pracovníků na trhu jsou ženy

• 60 % našich vedoucích pracovníků na 10 nejvýznamnějších trzích jsou ženy

Genderově citlivé zadávání zakázek a diverzita dodavatelů ve společnosti Mary Kay (z USA pouze údaje o dodavatelském řetězci z února 2021):

• 66 % našeho týmu pro zadávání zakázek tvoří ženy

• 12 % našich nepřímých dodavatelů jsou ve vlastnictví žen, představitelů menšin nebo veteránů

• 5 % našich nepřímých dodavatelů jsou ve vlastnictví žen, představitelů menšin nebo veteránů

Naše desetiletá strategie udržitelného rozvoje s názvem Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (Obohacení dnešního života pro udržitelné zítřky) sleduje holistický přístup k prosazování rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen, přičemž do roku 2030 chceme dosáhnout následujících klíčových závazků:

• Ekonomicky posílit postavení 5 milionů žen na celém světě

• Zajistit přístup ke vzdělání pro 250.000 žen a dívek na celém světě

• Více než 10 milionům žen na celém světě poskytnout podpůrné služby v oblasti genderově podmíněného násilí

• Vypracovat desetiletý politický program zaměřený na práva žen

Inspirováni naším posláním společnosti zaměřené na rozvoj podnikání, kterou založila žena pro ženy, jsme odhodláni podporovat podnikání žen a odstraňovat překážky bránící jejich ekonomickému posílení. S touto vizí jsme v roce 2019 přišli do OSN a společně se šesti agenturami OSN jsme zahájili iniciativu Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA), abychom ženám, podnikatelkám vytvořili příznivý ekosystém.

Čas jednat nastal právě teď. Sedět stranou a čekat 132 let prostě nepřipadá v úvahu. Setkání o dopadech udržitelného rozvoje na téma „Posílení rovnosti žen a mužů“, které se koná tento měsíc v New Yorku, je příležitostí pro vedoucí představitele veřejného a soukromého sektoru, aby definovali nástroje a strategie k odstranění genderové propasti. Mobilizovat úsilí k uskutečnění transformačních změn, které jsou pro ženy a dívky tak zoufale potřebné, dlužíme příštím generacím.

O společnosti Mary Kay

Mary Kay Ashová, jedna z prvních podnikatelek, které pronikly skleněným stropem, založila svou vysněnou kosmetickou společnost v roce 1963 s jediným cílem: obohatit život žen. Tento sen se rozrostl v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců v téměř 40 zemích. Jako společnost zaměřená na rozvoj podnikání se Mary Kay snaží posilovat postavení žen na jejich cestě k ekonomické nezávislosti prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, propagace, vytváření sítí a inovací. Mary Kay investuje do vědy, která stojí za krásou a výrobou špičkové péče o pleť, dekorativní kosmetiky, doplňků stravy a parfémů. Mary Kay také věří v bohatší životy dnes pro udržitelnější zítřek a spolupracuje s organizacemi z celého světa, které se zaměřují na propagaci špičkového podnikání, podporu výzkumu rakoviny, prosazování rovnosti žen a mužů, ochranu obětí domácího násilí, zkrášlování našich komunit a povzbuzování dětí, aby šly za svými sny. Více informací se dozvíte na stránkách marykayglobal.com, najdete nás na Facebooku, InstagramuLinkedIn nebo nás sledujte na Twitteru.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220831005218/en/

Kontakty

Mary Kay Inc. Korporátní komunikace

marykay.com/newsroom

972 687 5332 nebo media@mkcorp.com

Zdroj: Mary Kay Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)