Rondel v Bystřici s vysokým počtem nehod bude brzy bezpečnější

Bystřice 21. května 2024 (PROTEXT) – Nedání přednosti v jízdě. To je nejčastější příčina kolizí, které se stávají na kruhovém objezdu v Bystřici na Třinecku. Auta mohou na rondel najet v poměrně vysoké rychlosti a další řidiči na to nestačí včas reagovat. V okolí se jedná jednoznačně o místo s nejvyšší počtem dopravních nehod. Odborníci teď hledají řešení, jak zajistit vyšší bezpečnost. Pravděpodobně půjde o zpomalení nájezdu na rondel.

Roman Wróbel (BEZPP), starosta Bystřice: “Můžete mít okružní křižovatku, světelnou křižovatku, průsečnou křižovatku a mohou být všechny ze zlata a ono to nakonec stejně končí a padá s kázní, respektive nekázní uživatelů této důležité dopravní tepny. Pro klid duše všech zúčastněných stran Správa a údržba silnic Moravskoslezského kraje poptala ještě zhotovení bezpečnostního auditu, který by měl dát definitivní tečku na i.”

Silnice, na které malý rondel leží, nyní po dostavbě obchvatu přechází ze státu na kraj. Silnice bude opravena a rondel upraven tak, aby byl bezpečnější.

Roman Wróbel (BEZPP), starosta Bystřice: “Obec uvedla vnitřních ostrov okružní křižovatky do původního stavu. To znamená dle parametrů projektové dokumentace z roku 2012. Nyní, a to je otázka několika měsíců, pravděpodobně srpen či září, nejpozději říjen, Ředitelství silnic a dálnic co by bývalý správce tehdejší komunikace I/11 opraví povrch této komunikace až po průtah Hrádkem. A součástí opravy toho povrchu bude uvedení stávající okružní křižovatky na vyšší kvalitativní úroveň. Ty parametry zůstanou zachovány původní projektové dokumentace, ale pravděpodobně dojde k výměně těch city bloků. Samozřejmě nabízí nějaké vychytávky, reflexní značení, upozornění, výstraha pro uživatele této důležité komunikace nyní již silnice II/474.”

Toto řešení navíc uklidňuje místní obyvatele. Ti se obávali, že kruhový objezd bude zrušen a za jeho záchranu dokonce sepsali petici.

Roman Wróbel (BEZPP), starosta Bystřice: “Obec dlouhodobě jednala s dotčenými subjekty ohledně problematiky, která byla součástí i petice občanů. Klobouk dolů před iniciátory petice. Tam těch podpisů bylo bezmála tisíc. Ale ještě jednou opakuji, ta petiční problematika korespondovala s jednáními a s problematikou, kterou jsme dlouhodobě vedli s ŘSD, tak s odborem dopravy Moravskoslezského kraje, tak s SSMSK.”

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava