Řidiče hazardéry v Rychvaldu mají zkrotit úsekové radary

Ostrava 18. března 2024 (PROTEXT) – Obyvatele Rychvaldu na Karvinsku trápí řidiči, kteří některými ulicemi projíždějí příliš rychle a ohrožují ostatní účastníky silničního provozu, především chodce a cyklisty. Město proto chce instalovat radary, se kterými však zatím mají problém dopravní policisté.

Na některých rovných úsecích považují řidiči povolenou padesátku za příliš omezující. Výjimečné nejsou ani případy, kdy se auta kolem radaru prohnala rychleji než stokilometrovou rychlostí. Na takovou vysokou rychlost nejsou schopni správně reagovat například řidiči, kteří chtějí vyjíždět z vedlejší silnice. V ohrožení jsou také lidé přecházející vozovku. Město tam nechalo nainstalovat radary, které motoristy informují o aktuální rychlosti a údaje zaznamenávají pro statistiku. Řidiči však vědí, že tyto radary k pokutování neslouží. Město by je proto rádo nahradilo účinnějším úsekovým měřením.

Pavel Staněk (SPD), místostarosta Rychvaldu: “V těchto úsecích, kde to bude možné a pro bezpečí občanů nejvýhodnější, bychom rádi umístili úsekové měření. Statistiky nám ukazují, že k překročení rychlosti dochází a v podstatě každý druhý, třetí řidič tu stanovenou rychlost nedodržuje.”

Dopravní policisté však nejsou záměru instalování tolika radarů nakloněni a schválili jen jedno místo.

Daniela Vlčková, mluvčí Policie ČR MSK: “V lednu letošního roku proběhla schůzka mezi vedení města Rychvald a vedením Dopravního inspektorátu Karviná, kde diskutovali jednotlivé návrhy a možná řešení, a to s ohledem na metodiku určování míst pro měření. Závěrem této schůzky bylo řečeno, že jedna lokalita v Rychvaldu již umožňuje umístit automatický technický prostředek měření rychlosti vozidla, to znamená radar, kde obecní policie může měřit rychlost jízdy. V ostatních navržených lokalitách bylo doporučeno hledat prostřednictvím autorizovaného projektanta jiné vhodné opatření ke zklidnění dopravy.”

Ke zpomalení vozidel by radnice místo radarů mohla například k přechodům instalovat zpomalovací semafory.