Ridera: Máme důkaz o kontaminaci oddělovací stěny na haldě

Praha 27. února 2024 (PROTEXT) – Společnost Ridera Bohemia získala videozáznam, který dokazuje, že skutečně probíhal návoz kontaminovaného toxického materiálu na oddělovací vzdušnou stěnu na haldě Heřmanice v Ostravě. Materiál navážel přímo státní podnik DIAMO. V červnu 2022 zavezl oddělovací vzdušnou stěnu silně toxickým materiálem neznámého původu, mimo jiné obsahujícím polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Tím DIAMO oddělovací vzdušnou stěnu kontaminovalo.

„Trestní oznámení, které jsme podali letos v lednu na neznámého pachatele kvůli zablokování sanace haldy, tak získává nový rozměr. Nevíme, jaké případné další návozy a čeho mohly v minulých 10 letech ještě proběhnout,“ uvedl Roman Rohel, člen představenstva Ridery Bohemia. Ta od roku 2014 do léta 2022 budovala pro státní podnik DIAMO na haldě Heřmanice právě oddělovací vzdušnou stěnu (OVS). V červnu 2022 DIAMO na haldě na stěnu samostatně naváželo silně toxický materiál, v červenci pak zpochybnilo složení OVS a od srpna zastavilo práce Ridery Bohemia. V pracích na dalších částech OVS se nepokračuje.

Letos 12. ledna Ridera Bohemia vyzvala otevřeným dopisem ředitele s.p. DIAMO Ludvíka Kašpara, aby DIAMO nehledalo zástupné problémy a se sanací odvalu Heřmanice pokračovalo. V dopise Ridera zdůraznila, že budovala OVS z certifikovaného a nehořlavého materiálu. Také uvedla, že k ní přicházejí zprávy o návozech černých skládek a neznámého materiálu třetích stran na oddělovací stěnu. Ředitel DIAMA L. Kašpar odpověděl, že tvrzení Ridery Bohemia jsou spekulativní. Současně napsal, že má Ridera její pochybnosti o návozech, doložit. To tedy firma nyní činí.

Kromě toho prostřednictvím advokátní kanceláře zasílá podniku DIAMO předžalobní výzvu, aby ve svých sděleních poctivě uváděl, že od roku 2014 v týdenních intervalech průběžně kontroloval a současně přebíral dohotovené části OVS a dále s nimi nakládá samostatně podle svého uvážení, na což Ridera Bohemia nemá a ani nemůže mít žádný vliv.

Za více než rok a půl, kdy už Ridera na heřmanické haldě není, byla do OVS na popud státního podniku udělána řada zásahů, mj. 44 vrtů a sond. Ridera se o nich dozvídá postupně.

V roce 2019 prošla Ridera Bohemia kontrolou České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ta zkoumala proces přepracování stavebních sutí a materiálu z různorodých stavenišť na lince ve finální výrobek mířící mimo jiné do OVS. Po kontrole ČIŽP konstatovala pouze nevýznamné pochybení. „S ohledem na návozy státního podniku DIAMO probíhající šetření ČIŽP na heřmanické haldě v oddělovací stěně patrně najde přinejmenším obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, včetně benzo(a)pyrenu,” komentoval Rohel s tím, že Ridera Bohemia nyní čeká, až ČIŽP vydá jakkoli znějící protokol o nálezu k OVS.

Kontakt:

Eva Kijonková

mediální zastoupení Ridera Bohemia a.s.

e-mail: eva.kijonkova@ek-media.com