Revoluce v udržitelném financování: Zahajovací osobní akce CASI podnítila spolupráci a budování kapacit v Sao Paulu

Sao Paulo (Brazílie) 8. dubna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Ve dnech 3. až 5. dubna 2024 se v brazilském Sao Paulu konala zahajovací osobní akce Aliance pro budování kapacit udržitelných investic (CASI). Cílem akce bylo synchronizovat snahy o financování ekologických iniciativ a podpořit latinskoamerický region na cestě k budoucnosti s nízkými emisemi skleníkových plynů a vysokou odolností vůči změně klimatu.

Aliance CASI, která vznikla v souvislosti s COP28, se zaměřuje na posílení kapacity pro udržitelné financování a investice na rozvíjejících se trzích a v rozvojových zemích (EMDE). Aliance CASI, která se skládá z více než 50 organizací a neustále se rozšiřuje, sdružuje společné úsilí různých zainteresovaných stran po celém světě.

Dvoudenního sympozia se zúčastnilo více než 200 osob na místě a více než 1000 lidí virtuálně, přičemž významné zastoupení měla Brazílie a sousední latinskoamerické země jako Peru a Mexiko. Svůj pohled na věc poskytli zástupci regulačních orgánů, včetně ministerstva financí a centrální banky, a vedoucí představitelé finančních institucí, zemědělských podniků, výzkumných organizací a poskytovatelů služeb, kteří obohatili diskuzi.

Akce umožnila dynamické diskuze a výměnu znalostí mezi zúčastněnými stranami z Brazílie a latinskoamerického ekosystému udržitelných investic. Jednání se týkala šesti klíčových témat udržitelného financování, včetně dynamiky trhu, politických rámců, finančních nástrojů, zveřejňování informací o udržitelnosti, přechodného financování a zachování biologické rozmanitosti.

Ma Jun, předseda aliance CASI a bývalý spolupředseda pracovní skupiny G20 pro udržitelné financování, zdůraznil naléhavou potřebu udržitelného financování a upozornil na roční nedostatek finančních prostředků ve výši 4 až 6 bilionů USD pro přechod na nízkouhlíkové hospodářství a dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN. Ma Jun podtrhl klíčovou roli budování kapacit a vyslovil se pro spolupráci mezi aliancí CASI a zeměmi, jako jsou Brazílie, Peru a Mexiko.

Bývalý brazilský ministr financí Joaquim Levy se k tomuto názoru připojil a zdůraznil nezbytnost platforem, jako je aliance CASI, pro řešení změny klimatu a mobilizaci zdrojů soukromého sektoru. Maria Netto, výkonná ředitelka iCS, zdůraznila investiční příležitosti v oblasti biohospodářství, řešení založených na přírodě a udržitelné infrastruktury, přičemž poukázala na význam různých zúčastněných stran a finančních nástrojů. Workshopy doplnila půldenní návštěva na místě, která představila udržitelné přístupy v odvětví zemědělství a poskytla konkrétní příklady efektivní realizace.

Aliance CASI zahájila čtyři programy, včetně osobních akcí, měsíčních seminářů/webinářů, e-learningových kurzů a služeb na míru pro mezinárodní finanční instituce. Další akce aliance CASI, která chce do roku 2030 proškolit 100.000 osob, se bude konat koncem června v Hongkongu, následovat budou akce v Africe a na Blízkém východě, čímž se posílí její globální mise v oblasti udržitelného financování.

KONTAKT: Yunhan Chen, chenyh@ifs.net.cn 

 

PROTEXT