Revoluce v tradiční architektuře DCS: Společnost SUPCON představuje přelomový Nyx – první univerzální řídicí systém (UCS) na světě

Singapur 10. června 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost SUPCON představila na očekávané celosvětové konferenci k uvedení produktu na trh první univerzální řídicí systém (UCS) na světě, který představuje převratnou inovaci v oblasti automatizace. To přináší revoluční změnu koncepce průmyslových řídicích systémů a předznamenává příchod nové éry v oblasti technologie automatického řízení.

Téměř 300 oborových expertů, včetně zástupců předních progresivních podniků, nadnárodních organizací a akademických sdružení z téměř 20 zemí a regionů se sešlo, aby se stalo svědky tohoto historického okamžiku.

Návrat k podstatě ovládání: Výpočetní technika, konektivita a snímání – inovativní architektura UCS

Společnost SUPCON provedla revoluci v 50 let staré tradiční architektuře technologie DCS tím, že překonala omezení tradičních, speciálně navržených hardwarových řídicích systémů s pevnými hierarchickými vrstvami a pevným výpočetním výkonem, přičemž představila novou generaci architektury UCS (Universal Control System) – softwarově definovaného, zcela digitalizovaného a cloudového řídicího systému. UCS se oprošťuje od tradičních fyzických řadičů, I/O modulů a skříní, protože představuje novou minimalistickou formu, která integruje řídicí datacentrum, optickou síť a inteligentní pole. Tento inovativní přístup eliminuje řadu skříní a přináší revoluční změnu v řídicích systémech.

Uvedení na trh přelomového systému Nyx – prvního univerzálního řídicího systému na světě

Systém Nyx se soustředí kolem řídicího datového centra a využívá NyxOS, cloudový operační systém běžící v reálném čase, přizpůsobený pro průmyslové řízení. Výsledkem je robustní provozní prostředí pro řídicí úlohy, které je velmi spolehlivé, bezpečné a běží v reálném čase. Systém Nyx dokáže spouštět cloudové aplikace v reálném čase a autonomně přizpůsobovat rozsah a kapacitu zdrojů podle poptávky, což umožňuje pružnost a škálovatelnost. Jeho redundantní a distribuovaná architektura je zárukou vysoké dostupnosti řídicího systému a odolnosti proti poruchám.

Systém Nyx využívá optickou síť pro přímý přenos inteligentních dat z terénu do řídicího datacentra rychlostí 10 Gb/s s paralelní redundancí. Tento inovativní přístup vede ke vzniku minimalistické síťové architektury, která značně snižuje množství měděných kabelů a zmenšuje zabraný prostor.

Systém Nyx využívá technologii terénního připojení založenou na APL a podporuje jiskrově bezpečné terénní rozvodné skříně a moduly APL v zóně 2. Zprostředkovává každému přístroji IP adresu, minimálně 100krát zvyšuje komunikační výkon a plně digitalizuje přenos a realizaci v terénu, čímž dosahuje propojení dat v inteligentních provozech. Společnost SUPCON, která je skálopevně odhodlána spolupracovat na budování, sdílení a vzájemném prospěchu, aktivně buduje ekosystém Ethernet-APL. Nabízí ucelenou řadu produktů APL, včetně výkonových spínačů, terénních spínačů a inteligentních přístrojů.

Minimalistická architektura Nyx přináší pozoruhodné úspory nákladů, včetně 90% redukce nezbytného prostoru, 80% redukce množství měděných kabelů a 50% zkrácení doby projektu.

Integrace AI: Uvolněte nekonečný potenciál v průmyslových aplikacích

Průmyslová aplikace systému Nyx slibuje obrovskou hodnotu pro zpracovatelský průmysl. Pilotní aplikace společnosti SUPCON odhalily schopnost systému Nyx hluboce integrovat AI a využít řídicí engine poháněný GPU, který nabízí funkce, jako jsou automatické generování konfigurace a AI-PID. To umožňuje predikci dat a adaptivní řízení, což zvyšuje provozní efektivitu a zahajuje novou éru AI v oblasti řízení, což se projeví zlepšením produktivity.

Posilujte průmyslovou inteligenci a využijte nekonečné možnosti. Společnost SUPCON v posledních letech aktivně zkoumá možnosti integrace a využití AI i dalších pokročilých technologií ve zpracovatelském průmyslu. Zavedení systému Nyx znamená pro společnost SUPCON nejen významný skok v oblasti inteligentního řízení, ale také dláždí cestu vstříc katalytické průmyslové transformaci. Vzhledem k rychlým technologickým a průmyslovým novinkám společnost SUPCON s nadšením zve další partnery z ekosystému, aby se připojili k této převratné revoluci. Společně vedeme průmysl směrem k chytřejší, efektivnější a ekologičtější budoucnosti.

KONTAKT: Luna Xiong, xiongyuzhi@supcon.com

 

PROTEXT