Řada pacientů netuší, že porozumění a podporu najde u pacientských organizací

Praha 28. listopadu 2023 (PROTEXT) – Povědomí o jejich službách má rozšířit nový videospot

S vážnou zdravotní diagnózou se v České republice setkají každý rok tisíce lidí. Většina z nich netuší, že se mohou obrátit na pacientské organizace, které působí napříč naší zemí a pomáhají zvládat šok z náhlé diagnózy. Pacientský hub a Národní asociace pacientských organizací proto v rámci osvěty vypouští do světa video, které široké veřejnosti představuje, jak pacientské organizace fungují a s čím mohou lidem pomoci.

„Pacientské organizace odvádějí velmi důležitou práci. Jsou průvodci lidem se závažným onemocněním i jejich rodinám, hájí zájmy pacientů při přípravě zákonů a politik, významné jsou i jejich aktivity v oblasti prevence. Analýza společnosti EY ukázala, že svou činností státu ušetří desítky miliard korun ročně. Je žádoucí, aby veřejnost věděla o existenci pacientských organizací a neváhala je požádat o pomoc v případě, kdy do života vstoupí vážná diagnóza,“ říká Robert Hejzák, předseda Národní asociace pacientských organizací (NAPO).

V České republice působí přes 140 pacientských organizací a stále vznikají nové. „Zapojení se do jejich aktivit pacientům přináší ohromné benefity, ale o jejich existenci mnoho z nich nemá tušení. A to chceme společně s NAPO změnit,“ říká Lucie Růžičková, koordinátorka vzdělávání Pacientského hubu, který funguje pod Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Animovaný spot vzešel z dílny brněnského studia 60 seconds, které je známé tvorbou explikačních videí. Zadavatelem byl Pacientský hub a NAPO, na vývoji scénáře se přímo podílelo několik pacientských organizací. Diváky a divačky spot navádí na webovou stránku www.hledampacientskouorganizaci.cz, která pacientské organizace blíže představuje a nabízí jejich databázi. Kromě sociálních sítí se s ním pacienti v budoucnosti setkají také v čekárnách zdravotnických zařízení apod.

„Jsme moc rádi, že díky spolupráci Pacientského hubu a NAPO získávají pacientské organizace nástroj, který mohou využít při osvětě cílené na širokou veřejnost, při prezentaci své práce na konferencích a kulatých stolech i při svých fundraisingových aktivitách. Přestože má Česká republika rozvinutý pacientský segment, pacientské organizace musí nadále představovat svou činnost, dávat o sobě vědět a dokazovat, že si zaslouží být plnohodnotnou součástí českého zdravotního systému,“ dodává Robert Hejzák, předseda Národní asociace pacientských organizací.

 

Odkazy na video:

Video umístěné na Youtube

Video ke stažení v mp4 s titulky i bez

 

Pacientský hub je projekt ministerstva zdravotnictví realizovaný v letech 2020 – 2023, jehož cílem je podpora činnosti pacientských organizací. Nabízí jim školení a e-learningy, coworkingový prostor a prostory pro konání akcí. Pacientský hub pomáhá pacientským organizacím na cestě k soběstačnosti a nezávislosti, posiluje jejich kompetence v oblasti obhajování práv pacientů, iniciuje setkávání pacientů, expertů a veřejnosti.

Národní asociace pacientských organizací (NAPO) je zastřešující organizace, která vznikla v roce 2022. V současné době sdružuje 42 pacientských organizací. Hlavní náplní činnosti je hájení práv pacientů. NAPO pomáhá jednotlivým pacientským organizacím v rozvoji a sjednocuje jejich hlas při jednání s ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami, farmaceutickým byznysem i lékařskými společnostmi.

Oba projekty jsou podpořeny grantem z fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Zdraví.