Raben se přidává ke skupině firem s vědecky podloženými cíli dekarbonizace

Praha 5. října 2022 (PROTEXT) – Skupina Raben Group se připojila k iniciativě Science Based Targets (SBTi) a stanovila si své krátkodobé cíle v oblasti dekarbonizace. Ty byly schváleny odborníky SBTi, což jasně dokládá, že plán snižování CO2, který si skupina Raben Group stanovila, je v souladu s vědeckými poznatky a reálně přispívá k zastavení globálního oteplování na hodnotě pod 2 ⁰C v porovnání s hodnotami před průmyslovou revolucí.

SBTi je globální iniciativa, která firmám pomáhá si stanovit ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. Zaměřuje se na to, aby firmy po celém světě urychlily snížení emisí na polovinu do roku 2030 a dosáhly nulových emisí do roku 2050. SBTi představuje spolupráci mezi organizacemi CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) a Světovým fondem na ochranu přírody (WWF).

Udržování růstu průměrné teploty po celém světě pod hranicí 2 ⁰C je globální cíl vedoucí k zastavení klimatické změny. Selhání klimatických opatření je jedním z nejzávažnějších globálních rizik nadcházejícího desetiletí identifikovaných Světovým ekonomickým fórem ve Zprávě o globálních rizicích. Vzhledem k současným ambicím vyjádřeným v globálních klimatických zásadách přijatých do konce roku 2020 však zároveň můžeme předpokládat, že průměrná celosvětová teplota vzroste zhruba o 3 °C v porovnání s hodnotami před průmyslovou revolucí. To značí naléhavou potřebu a poslední šanci pro to, aby se všechny subjekty, včetně zástupců firem, zapojily do boje za snižování emisí vypouštěných do ovzduší a zastavily klimatickou změnu.

„Připojení se ke skupině firem, které si stanovily cíle v oblasti snižování emisí na základě vědeckých poznatků, není jen poctou, ale především také obrovským závazkem. Jsem přesvědčen, že my všichni, a zejména pak firmy, neseme odpovědnost za budoucnost naší planety. Prostřednictvím stanovených cílů schválených odborníky SBTi se snažíme neustále snižovat svůj dopad na životní prostředí a jsme odhodláni dodržovat plán stanovený Pařížskou dohodou v boji proti klimatickým změnám,“ říká Ewald Raben, CEO Raben Group.

V roce 2022, po zveřejnění zprávy IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu), si společnost stanovila nové, ambicióznější cíle, které zahrnují snižování emisí napříč celým dodavatelským řetězcem. Schválení cílů ze strany SBTi potvrdilo jejich soulad s klimatickým cílem dle Pařížské dohody z roku 2015, kterým je udržení růstu průměrné globální teploty pod 2 ⁰C.

„Stanovení úrovně snižování emisí na základě metodologie SBTi je pouhým začátkem. Aby mohly být naše cíle zcela splněny, je nutné, abychom se zapojili nejen my, ale také všichni partneři z našeho dodavatelského řetězce. Bez spolupráce a dialogu na základě sdílených hodnot nebude dosažení globálních cílů a dohod možné,“ vysvětluje Ewelina Jabłońska-Gryżenia, vedoucí udržitelného rozvoje Raben Group.

Nové krátkodobé cíle skupiny Raben Group předpokládají snížení emisí v Rozsahu 1 a v Rozsahu 2 o 38,7 % do roku 2030 (v porovnání s úrovní emisí v rámci těchto rozsahů v roce 2020). To znamená jak snížení emisí z přepravy zajišťované vlastním vozovým parkem skupiny Raben Group, tak emisí souvisejících s údržbou budov a infrastrukturou skladů. Aby bylo možné splnit cíl kladený Pařížskou dohodou, zavázala se skupina Raben Group zapojit do opatření v oblasti klimatu do roku 2026 i své spolupracující dopravce, odpovídající společně za 77 % emisí v rámci Rozsahu 3, kteří si stanoví cíle v oblasti snižování emisí v souladu s vědeckými poznatky.

Pro stanovení cílů byl zapotřebí komplexní přístup a podrobná analýza procesů ve společnosti a jejich vlivu na klima. S tím skupině Raben Group po celou dobu pomáhala společnost Deloitte.

„K iniciativě SBTi se nyní připojují firmy, které jsou si vědomy, že je potřeba jednat ihned, a vědí, že je zapotřebí komplexní přístup ke snižování jejich vlastních emisí, včetně zapojení celého dodavatelského řetězce. K vypracování ambiciózní strategie dekarbonizace založené na vědeckých poznatcích je zapotřebí zapojení mnoha interních subjektů a velmi často také definování cílů, které nejsou snadno dosažitelné vzhledem k současnému technologickému vývoji,“ říká Tomasz Gasiński, ředitel týmu udržitelného rozvoje ve společnosti Deloitte, poskytující poradenství v oblasti klimatických změn a rizik ESG.

Raben Group

Skupina Raben Group je logistický operátor, který nabízí komplexní logistické služby: smluvní logistiku, silniční přepravu (vnitrostátní a mezinárodní), logistiku čerstvých potravin, celovozovou a kombinovanou přepravu a leteckou a námořní přepravu. Více než 90 let zkušeností a uznání na trhu umožňuje Raben Group budovat a udržovat se zákazníky dlouhodobé vztahy a nabízet malým, středním i velkým firmám logistiku „s lidskou tváří“. Malý nizozemský rodinný podnik se rozrostl ve skupinu, která má více než 160 poboček v 15 evropských zemích, přibližně 1,300.000 m2 skladovací kapacity a každý den vysílá na silnice více než 9 000 kamionů. Raben Group chce být motorem, díky němuž bude svět v pohybu, ale stane se také lepším a zelenějším. Proto vytrvale realizuje svou strategii pro udržitelný rozvoj založenou na třech pilířích: zodpovědné organizaci, ochraně životního prostředí a vlivu na společnost.

Více informací naleznete na www.raben-group.com.