První etapa rozsáhlé rekonstrukce multifunkčního areálu v Ostravě-Porubě byla dokončena

Ostrava 25. ledna 2024 (PROTEXT) – Na návrat do multifunkčního areálu v Ostravě-Porubě se může těšit široká veřejnost, krasobruslaři i hráči Hokejového klubu RT Torax Poruba. První etapa rozsáhlé rekonstrukce porubského zimního stadionu je u konce, práce byly zahájeny vloni v červnu a ukončeny letos v lednu. Diváci a fanoušci sportovních klubů budou moci využít nyní více než 2600 komfortnějších míst k sezení a příjemnější prostředí pro další sportovní i kulturní využití. Hala byla dostavěna v roce 1998, tehdy byla na původní nefunkční chladící betonovou desku s rozvody zhotovena deska nová. Důvodem obnovy areálu byla technicky zastaralá strojovna i stáří obou ledových ploch za hranicí obvyklé životnosti. Projektovou dokumentaci vypracovala firma B.B.D., s. r. o., zhotovitelem je sdružení HOMOLA (Homola holding, a. s. a Držik s. r. o.). Náklady na první etapu rekonstrukce přesáhly 75 milionů korun.

„Součástí realizovaných prací byla tedy komplexní rekonstrukce strojovny chlazení, včetně technologického zařízení, elektroinstalací, systému měření a regulace a stavebních prací v rozsahu úprav podlahy a akustických úprav stropu. Dále pak bylo nově provedeno souvrství ledových ploch s doplněním podkladní temperovací desky podloží a kvalitní tepelné izolace a hydroizolace. Nové rozvody chladícího média, čpavku, byly instalovány nejen v chladících deskách, ale také v rozvodných technologických kanálech pro obě ledové plochy,“ vysvětluje detailně Jaroslav Kovář, jednatel městské společnosti SAREZA, která zimní stadion provozuje.

Na hlavní hrací ploše byly provedeny úpravy v hledišti, které umožnilo umístění 2600 sedadel, a to výměnou starých sedadel na tribunách A a B a doplněním na tribunu C. Sedadla jsou moderní, pohodlná s polstrováním sedadla i opěradla. Další práce na tribunách probíhaly na úpravách podlah, kde byl proveden nový nátěr a na schodišti stěrka. Úpravy v hledišti si vyžádaly také velké množství prací a doplnění na zámečnických konstrukcích a zábradlích. Zcela nové jsou také odpružené mantinely, včetně plexisklové nástavby splňující nejvyšší podmínky IIHF a díky dělené konstrukci umožňující rychlejší demontáž v preferovaných místech pro pořádání akcí na hrací ploše bez odstranění ledu. Práce byly doplněny o úpravy stěn a podlah v garáži a tunelu rolby, úpravu osvětlení a další.

Rekonstrukce byla, s ohledem na alespoň částečného zajištění sezóny 2023/2024, rozdělena do dvou etap. „V první etapě proběhla kompletní rekonstrukce strojovny, včetně nasazení nové, na množství chladiva úspornější, technologie chlazení. Zde bylo upřednostněno, aby chladící technologie zabezpečovala co nejvyšší provozní chladící faktor a byla zpětně využita maximální část odpadní tepelné energie produkované chladicím zařízením na vytápění některých objektů multifunkčního areálu. Snížilo se také environmentální riziko, a to snížením množství čpavku na 4500 kg. Rekonstrukce druhé ledové plochy proběhne po ukončení hokejové sezóny 2023/2024. Provedena bude kompletní rekonstrukce chladící betonové desky, včetně výměny mantinelů a stavebních úprav okolo chladící desky. Dále budou provedeny potřebné úpravy rozvodů ve čpavkovém kanále pro druhou ledovou plochu. Celkové náklady rekonstrukce se budou pohybovat ve výši více než 110 milionů korun,“ objasnil Jan Dohnal, primátor města.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=jZRECw9s8W0.

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.