Propojení světů optickými vlákny: Dan ZHUANG ze společnosti YOFC pohovořil o revoluční konektivitě pro inteligentní éru

Barcelona (Španělsko) 8. března 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company („YOFC“), světový lídr v oblasti technologie optických kabelů a komplexních optických řešení, na sebe významně upozornila na veletrhu Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2024, který se konal 26. února. Pod heslem „Connecting the Future with Fibre“ (Propojení budoucnosti optickými vlákny) představila společnost YOFC své nejnovější pokroky v oblasti technologie optických vláken a podělila se o své poznatky s tímto rozvíjejícím se digitálním prostředím. Veletrh MWC 2024 v Barceloně, konaný v souladu s heslem „Future First“ (Budoucnost na prvním místě), byl příležitostí pro zástupce elity digitálního průmyslu a inovátory, kteří zde měli možnost představit své nejnovější technologie a diskutovat o směru, kterým se naše digitální budoucnost ubírá. Témata diskusí byla rozmanitá, od debaty o dalších fázích 5G technologií, umělé inteligenci věcí (AIoT), rolích umělé inteligence (AI), která upřednostňuje lidskou zkušenost, pokrocích v chytré výrobě až po nové definice průmyslových standardů a podstaty našeho digitálního já. Společnost YOFC svou účastí potvrdila odhodlání stát se lídrem v oblasti rozvoje infrastruktury, která je pro náš digitální věk klíčová, a být jedním z hlavních aktérů podílejících se na definici způsobů, jakými nás všechny technologie spojují.

Umělá inteligence stojí v popředí současné globální vlny technologické revoluce a průmyslové transformace, dramaticky mění způsob, jakým pracujeme, žijeme a učíme se, a nastoluje nový věk synergických interakcí mezi lidmi a stroji, integrace bez hranic a společných inovací. Tato inteligentní éra nám přináší nové technologie a způsoby jejich využití, od obchodování v rozšířené realitě (XR) a 3D zobrazení bez použití speciálních brýlí až po digitální dotyková rozhraní a integrované systémy, které spojují naše obytné prostory a dopravní prostředky. Tyto pokroky podtrhují rostoucí potřebu rychlejších internetových připojení a menšího zpoždění při přenosu dat. Od mobilních sítí se nyní očekávají rychlosti 10 Gb/s a latence v řádu pouhých milisekund. Vysoce kvalitní optické sítě se proto stanou nezbytným předpokladem pro zajištění funkčnosti těchto připojení. Inteligentní služby a aplikace se neustále vyvíjejí a posouvají požadavky na kapacitu komunikačních optických spojů na nové úrovně. Cílem je dosažení dosud nevídané kapacity, minimálních ztrát a co nejnižší latence, aby bylo možné zajistit, že naše digitální infrastruktura bude schopna podpory další vlny inovací.

Dan ZHUANG, výkonný ředitel a prezident společnosti YOFC, nedávno rozvedl, jakým způsobem společnost reaguje na rostoucí poptávku po vysokorychlostních, efektivních a inteligentních síťových infrastrukturách. Společnost YOFC vyvinula a představila novou řadu optických vláken i-Fibre pro éru inteligentních technologií, která se vyznačují mimořádně vysokou kapacitou, minimálními ztrátami, extrémně nízkou latencí, integrovanými funkcemi snímání a ekologicky pozitivními vlastnostmi. Tyto inovace posílí základy rozvíjející se inteligentní globální infrastruktury a představují klíčová zlepšení pro plné využití obrovského potenciálu inteligentního světa.

Vlákno G.654.E, které je základním prvkem nabídky nové generace kmenových vláken YOFC, je díky své nízké nelinearitě a útlumovým vlastnostem ukázkovým příkladem prvotřídních vlastností vláken této řady. Umožňuje podporu přenosů s extrémní šířkou pásma, nabízí nízkou latenci na delší vzdálenosti, a je přizpůsobeno potřebám pokročilé síťové infrastruktury, která čelí rostoucím požadavkům na datové přenosy, charakteristickým pro digitální éru. Z oborového pohledu se jedná o vlákno, které je ideální volbou pro komunikace na úrovni 400G, 800G i pro budoucí ultravysoké rychlosti v řádu terabitů za sekundu. Vlákna G.654.E společnosti YOFC, kterých již bylo v páteřních sítích po celém světě použito přes 2 miliony kilometrů, jsou nedílnou součástí síťových infrastruktur společností China Mobile, China Telecom, China Unicom či State Grid a byla úspěšně implementována v projektech na Filipínách a v Brazílii. Tyto úspěchy dále upevňují vedoucí postavení společnosti YOFC v oblasti výroby optických vláken a zdůrazňují její úlohu při budování sítí, které propojují náš svět.

Společnost YOFC zůstává na špičce mezi největšími inovátory v oblasti technologií optických vláken a svou národní laboratoř pro vývoj optických kabelů využívá k výrobě pokročilých vláken, která by mohla zcela změnit standardy v tomto oboru. Dan Zhuang označil vlákna s prostorovým dělením (SDM) a optická vlákna s dutým jádrem za budoucnost technologie optických vláken.

Vlákna SDM, včetně vícejádrových vláken a vláken s několika režimy, mají potenciál zvýšit komunikační kapacitu exponenciálně a nabízejí oproti tradičním vláknům její čtyřnásobné až osminásobné navýšení. Odborné znalosti společnosti YOFC v oblasti hromadné výroby těchto špičkových vláken s využitím vlastních materiálů, výrobních metodik a testovacích zařízení ji v tomto odvětví staví do zcela výjimečné pozice. Společnost již ve spolupráci s provozovateli sítí zahájila pilotní testy těchto technologií, aby ověřila jejich praktičnost a účinnost. Ve spolupráci s organizací China Mobile Group Design Institute a dceřinou společností China Mobile v Šan-tungu dosáhla v roce 2023 významného milníku realizací první zkoušky čtyřjádrových a sedmijádrových vláken na světě, která byla provedena v produkčním síťovém prostředí. Tato zkouška představuje zásadní krok v technickém využití a širokém nasazení vícejádrových vláken, která díky své vynikající kapacitě a výkonnosti slibují, že se stanou v oblasti telekomunikací skutečnou revolucí.

Technologie dutých vláken společnosti YOFC pak představuje náhradu za tradiční skleněná jádra, používaná v optických vláknech. K vedení světla je zde využíváno plynu nebo vakua. Výsledkem je vlákno schopné přenášet data o 47 % vyšší rychlostí, než jakou nabízí běžná vlákna, což výrazně snižuje latenci a zvyšuje celkový výkon sítě. Taková inovace představuje milník ve vývoji digitální infrastruktury a slibuje revoluci v efektivitě přenosu dat. Schopnost společnosti YOFC vyvíjet klíčové suroviny pro výrobu antirezonančních vláken s dutým jádrem s délkou v řádu kilometrů a tato vlákna také vyrábět je jen dalším z důkazů potvrzujících její pozici světového lídra v oblasti technologií výroby optických vláken.

Od svého založení v roce 1988 společnost YOFC vyrobila a dodala více než jednu miliardu kilometrů optických vláken, čímž přispěla k výraznému urychlení výstavby komunikačních sítí po celém světě. V posledních letech se tato společnost začala řídit novou globální strategií s cílem rozšířit své mezinárodní aktivity. Dan Zhuang, prezident společnosti, podpořil aktivnější mezinárodní zapojení YOFC a prostřednictvím platforem jako MWC demonstruje technologické pokroky společnosti i její úsilí o integraci na globálním trhu. Svou účastí na takto významných akcích touží společnost YOFC po možnosti demonstrovat své technologické prvenství a nasazení, se kterým usiluje o pochopení a uspokojení potřeb zákazníků v celosvětovém měřítku. Její odhodlání zajistit dodávky své špičkové technologie i-Fibre ve všech koutech planety potvrzuje touhu překlenout digitální propast, zajistit, aby výhody inteligentního připojení byly dostupné všem, a přesunout celou naši společnost do éry inteligentních komunikací.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=VinZKTIkm4U

KONTAKT: Liangqi Xue, xueliangqi@yofc.com

 

PROTEXT